2019 METAI

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019.12.31

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019.09.30

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2019.09.30

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019.03.31.pdf

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2019-03-31

2018 METAI

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018.03.31

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018.06.30

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018.09.30

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018.12.30

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018.03.31

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018.06.30

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018.09.30

2017 METAI

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2017.03.31 

2016 METAI

    parsisiųsti ataskaitų rinkinį 2016.09.30 

 parsisiųsti finansavimo sumos 2016-09-30

 parsisiųsti Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2016.06.30

    2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys