2020 METAI

  1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-03-31 
  2. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2020-03-31 
  3. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020.06.30
  4. Dėl finansinių ataskaitų pateikimo 2020-06-30
  5. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020.09.30
  6. Dėl finansinių ataskaitų pateikimo 2020-09-30
  7. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-12-31

2019 METAI

 2019 metų Finansinių ataskaitų rinkinys

VSAKIS 2019    SKM_C224e20042209300 Aiškinamasis raštas

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019.12.31

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019.09.30

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2019.09.30

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019.03.31.pdf

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2019-03-31

2018 METAI

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018.03.31

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018.06.30

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018.09.30

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018.12.30

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018.03.31

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018.06.30

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018.09.30