2017 METAI

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS" FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS   Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2017.03.312016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 

2016 METAI

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2016-09-30     parsisiųsti ataskaitų rinkinį 2016.09.30   parsisiųsti finansavimo sumos 2016-09-30

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2016-06-30  parsisiųsti Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2016.06.30

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS" FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

                                                                                        2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2015 METAI

Aiškinamasis raštas pagal 2015. 09.30 d. duomenis

FBA pagal 2015-09-30 d. duomenis

Finansavimo sumos 4 priedas pagal 2015-09-30 d. duomenis

Mokėtinos-gautinos sumos pagal 2015.09.30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015-09-30 d. duomenis

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS" FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. II KETV.

 

2014 METAI

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS" FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2014 M. IV KETV.
 
UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS" FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2014 M. III KETV.
 
UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS" FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2014 M. II KETV.
 
UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS" FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2014 M. I KETV.