2022 METAI

 1. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. kovo 31 d

2021 METAI

 1. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-03-31
 2. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-03-31
 3. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021.06.30
 4. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021.09.30
 5. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021.06.30
 6. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-30
 7. Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinys 2021.12.31
 8. 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 METAI

 1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-03-31 
 2. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2020-03-31 
 3. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020.06.30
 4. Dėl finansinių ataskaitų pateikimo 2020-06-30
 5. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020.09.30
 6. Dėl finansinių ataskaitų pateikimo 2020-09-30
 7. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020-12-31
 8. 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 METAI

 1.  2019 metų Finansinių ataskaitų rinkinys
 2. VSAKIS 2019    SKM_C224e20042209300 Aiškinamasis raštas
 3. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019.12.31
 4. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019.09.30
 5. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2019.09.30
 6. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019.03.31.pdf
 7. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2019-03-31

2018 METAI

 1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018.03.31
 2. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018.06.30
 3. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018.09.30
 4. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018.12.30
 5. 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys
 6. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018.03.31
 7. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018.06.30
 8. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018.09.30