Pagauk vasaros vėjelį
 
Birželio 23 dieną,  vaikų l/d „Nykštukas“ kieme vyko šventė „Pagauk vasaros vėjelį“. Jos metu personažai Raselė ir Jonas kartu su vaikais minėjo ilgiausios dienos ir trumpiausios nakties šventę – Jonines. Buvo pasveikinti varduvininkai Jonas ir Vaida, jiems įteikti nupinti vainikai. Vaikai sužinojo apie Joninių šventės tradicijas. Pynė vainikus, šokinėjo per „laužą“, žaidė įvairius judriuosius žaidimus, krepšinį, dalyvavo estafetėse. Ir žinoma, gavę užduotį, ieškojo paparčio žiedo.
 
 
Smidrų edukacija mokytojoms
 
Vaikų l/d „Nykštukas“ mokytojos turiningai ir įdomiai užbaigė mokslo metus, pasitiko vasarą. 2022 m. Birželio 1 dieną pedagoginiam pasitarimui pasirinko netradicinę vietą ir vyko į Ukmergės rajone esantį Sakalauskų šeimos smidrų ūkį. Kadangi esame besimokanti įstaiga, kuri organizuoja ekologišką vaikų maitinimą, tai turėjome puikią progą daugiau sužinoti apie ekologiškų daržovių auginimą. Ūkio šeimininkė Genovaitė Sakalauskienė supažindino mokytojas su jų ūkyje auginamais smidrais, papasakojo apie šios daržovės auginimą, reikalingas sąlygas, naudą organizmui, mokė pasigaminti įvairių patiekalų.
Po edukacijos, mokytojos aptarė praėjusius mokslo metus, pasidžiaugė pasiekimais, įvardino problemas, numatė naujas darbų gaires ateinantiems mokslo metams. Direktorė su pavaduotoja ugdymui įteikė padėkas už aktyvias, inovatyvias muzikines šventes meninio ugdymo mokytojoms Mildai Razumaitei, Ritai Čižiūnienei ir mokytojai Linai Tylūnienei. Už puikiai suorganizuotą renginį rajono mokytojoms ir vaikams „Kūrybos magija“- mokytojai Vidai Čepienei,  mokytojai Daivai Akstinavičiūtei padėkojo už pagamintą visą nykštukų kolekciją, kuri puošia įstaigos koridorių, bei muzikos salės papuošimą nuostabiomis gėlėmis ir miško uogomis. Visas kolektyvas gausiais plojimais  apdovanojo ir  tris koleges, kurios šiemet pakėlė savo kvalifikacines kategorijas.
 
 
Spektaklis tėveliams “Vabalų miestas”
 
2022 m. Gegužės 31 dieną vaikų l/d “Nykštukas“ bendruomenė sukvietė tėvelius į darželio kiemą paminėti šeimos dieną. Juk šeima – saugumo ir laimės vieta, kurioje vaikai auga ir pasiruošia gyvenimui. Tėveliai išvydo meninio ugdymo pedagogės Mildos Razumaitės organizuotą ir paruoštą muzikinę pasaką „Vabalų miestas“. Į jos inscenizaciją įsitraukė visi darželio vaikai ir mokytojos. Daug „vabalų“ susirinko padainuoti, pašokti, pasilinksminti ir padovanoti neužmirštamų akimirkų savo tėveliams.
     
 
 
Spektaklis tėvams “Pasaka apie varliuką”
 
2022 m. gegužės 20 dieną Rečionių  “Bitučių” grupės vaikai pakvietė savo tėvelius į aktų salę paminėti šeimos dieną. Tėveliai stebėjo meninio ugdymo mokytojos Ritos Čižiūnienės ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų Linos Tylūnienės ir Ingos Steikūnienės organizuotą muzikinį spektaklį su vaikais “Pasaka apie varliuką”. Vaikai pasipuošę sceniniais drabužiais  ne tik vaidino, bet ir šoko, dainavo, grojo lazdelėmis. Tai buvo pirmasis vaikų vaidinimas tėveliams, bet tikime, kad nepaskutinis.
 
 
Gerosios patirties sklaidos renginys „Šiuolaikiško ugdymo dėlionė“
 
2022 m. gegužės 13 d. rajono pedagogės, dirbančios su mišraus amžiaus vaikų grupėmis ir ikimokyklinių įstaigų pradedančios pedagogės, dalyvavo gerosios patirties sklaidos renginyje „Šiuolaikiško ugdymo dėlionė“, kuris vyko Ukmergės vaikų lopšelyje – darželyje „Nykštukas“. Įstaigos veiklą pristatė ir sveikinimo žodžius renginio dalyviams tarė Rita Motiejūnienė, Ukmergės lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ direktorė ir Renata Gudaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui. Atviros veiklos metu pasidalinta patirtimi su kolegėmis, kaip kūrybiškai, inovatyviai bei reflektyviai panaudoti projektinį metodą, organizuojant ugdomąją veiklą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, kaip ugdyti vaikų informatinį mąstymą, skaitmeninį raštingumą, kaip ugdomojoje veikloje taikyti IKT,  Steam metodą. Savo patirtimi dalinosi  5 įstaigos mokytojos,  atviras veiklas  galima buvo stebėti skirtingo amžiaus grupėse – 1-2 metų , 4-5 metų, 5-6 metų ir priešmokyklinėje – 6-7 metų amžiaus vaikų grupėje.  temų spektras buvo itin įvairus –  “Nykštukų lobis”, “Kaip  gyvenome darželyje?”,  „Nuo sėklytės iki augaliuko“, “Ką matau pro Nykštuko langą?”, “Ką šiemet patyrėme?”. Renginys sulaukė didelio rajono pedagogų susidomėjimo.
Po valandos visi renginio dalyviai grįžo aptarti stebėtų veiklų, pasidalinti įspūdžiais. Diskusijos metu svečiai pasidalino teigiamais atsiliepimais apie renginį ir pateikė savo patirties pavyzdžių, susietų su projektinio metodo taikymu, inovacijomis organizuojant ugdomąją veiklą vaikams. 
Renginyje dalyvavusi Ukmergės švietimo, sporto ir kultūros vyr. specialistė Ramunė Bakučionienė džiaugėsi suorganizuotu renginiu, skatino ir toliau domėtis ugdymo inovacijomis, jas taikyti bei kvietė ir kitas ugdymo įstaigas dalintis  gerąja patirtimi.
 
Kūrybinis užsiėmimas belaukiant Šv. Velykų
 
2022 m. Balandžio 14 dieną, direktorės pavaduotoja ugdymui Renata Gudaitienė pakvietė darželio mokytojas į kūrybinį užsiėmimą ir pamokė iš šiaudų pasigaminti višteles, kurios puikiai tiks ruošiantis Šv. Velykų šventei. Pavaduotoja ugdymui akcentavo, kad šiaudinės vištelės yra lengvai pagaminamos, nes reikia tik kelių priemonių –  trafareto, šieno, siūlo ar virvelės ir fantazijos. Mokymosi laikas neprailgo ir po valandėlės mokytojos pagamino daug gražių vištelių, kurios papuošė darželio erdvę. 
 
 
Virtuali  Ukmergės rajono 5-7 metų  amžiaus vaikų ir mokytojų edukacija “Kūrybos magija”
 
Vaikų l/d “Nykštukas” iniciatyva 2022 m.  balandžio 13 dieną, 10 val. per zoom Ukmergės rajono 5-7 metų amžiaus vaikai ir mokytojos dalyvavo edukacijoje “Kūrybos magija” (Edukacijos nuostatus rasite čia – edukacija -kurybos magija). Edukaciją vedė mūsų įstaigos ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Vida Čepienė. Šios edukacijos tikslas – sukomponuoti pavasarinę kompoziciją naudojant natūralias gamtines medžiagas. Uždaviniai:
1. Tyrinėti gyvąją ir negyvąją gamtą, tikslingai renkant šakeles, samanėlės, akmenėlius, smilgas, viksvas ir kt. kompozicijos kūrimui.
2. Įgalinti ugdytinius  savarankiškai kurti kompoziciją.
3. Mokyti vaikus apsukti trafaretą siūlais ar virvele, ar juostele.
4. Sustiprinti pasitikėjimą savimi, tobulinti mokėjimo mokytis ir problemų sprendimo kompetenciją.

Edukacijai reikėjo pasiruošti iš anksto. Nuo kovo 28 dienos iki balandžio 8 dienos mokytojos kartu su savo grupės vaikais ir vaikų tėveliais rūpinosi priemonėmis reikalingomis edukacijai:

  • nedideliu pagrindu kompozicijai (pvz:. medžio ripkute, lėkštute, vazonėliu, dėžute nuo kiaušinių ir pan.)
  • įvairiomis gamtinėmis priemonėmis randamomis kieme, gamtoje, miške (pvz:. samanos, šienas, viksvos, įvairių medžių, krūmų šakelės (beržo, liepos, tujos, bukmedžio ir kt).,
  • dekoratyvinėmis priemonėmis (pvz:. pluksnos, mezgimo siūlai, virvelė, juostelė, pūsti kiaušiniai, maži suvenyrai – kiškio, viščiuko, kiaušinio ar kt.)
  • pagal poreikį – gyvų gėlių sodinukai ( pvz:. narcizai, hiacintai, žydrės ir kt).
  • gaminosi trafaretą iš kartono – paukštelio arba kiaušinio.

Labai džiaugiamės ugdymo įstaigomis, kurios dalyvavo edukacijoje, vaikų kūrybiškumu ir sukurtomis nuostabiomis kompozicijomis. Dalinamės edukacijos akimirkomis.

   

 
Smėlio terapijos užsiėmimas darželio bendruomenei
 
2022 m. Balandžio 6 dieną vyko smėlio terapijos užsiėmimas darželio bendruomenei, kurį vedė Asta Liumparienė. Ukmergės savivaldybė skyrė lėšų susitikimams, kurių metu mokytojai galėtų atsipalaiduoti ir sumažinti stresą. Mokytojos iš pradžių tyrinėjo smėlį, vėliau atsakydamos į Astos klausimus rinkosi  figūrėles ir tokiu būdu kūrė savo istoriją. Asta taip pat mokytojas pamokė ir kito terapijos būdo – piešimo. Po žaidimų smėlyje, piešimo mokytojos išskirstė gerokai ramesnės, geriau pažinusios save ir savo jausmus.
 
 
 

Gerosios patirties sklaida konferencijoje “Vaikų sveikatos stiprinimo įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose”

2022 m. Kovo 30 d. vyko Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos “Sveikatos želmenėliai” nuotolinė konferencija “Vaikų sveikatos stiprinimo įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose”. Iš viso dalyvavo virš 400 dalyvių, o tarp 8 pranešėjų savo pranešimą pristatė ir Ukmergės vaikų l/d “Nykštukas” ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aistė Narbutavičienė. Mokytoja supažindino, kaip pasitelkiant siužetinius pasakojimus, įstaigoje ugdomas vaikų fizinis aktyvumas. Dalinosi apie bendrystės kūrimą tarp bendruomenės narių organizuojant ir dalyvaujant pėsčiųjų žygiuose. Džiaugiamės galėdamos pristatyti savo įstaigą ir skleisti gerąją patirtį.

     

 

Įstaigos bendruomenės pasivaikščiojimas su gidu po Ukmergę

Vaikų l/d „Nykštukas“ pačios aktyviausios žygeivės, prisidėjusios prie Vasario 16 –osios minėjimo renginių ir dalyvavusios pėsčiųjų žygyje Ukmergė – Pabaiskas, įveikusios ilgiausią maršrutą, išmaišiusios brūzgynus, atradusios naujus kelius, bet nepasiklydusios, buvo apdovanotos Ukmergės kraštotyros muziejaus ekskursija su gidu Ukmergės mieste.
Tad 2022 m. kovo 24 dieną, kartu su muziejininke, ekskursijų vadove Aldona Urbaite „Nykštuko“ bendruomenė keliavo po Ukmergę. Vadovė pasakojo apie miesto atsiradimo istoriją, svarbius istorinius momentus, architektūrinius paminklus ir statinius, apie žydų bendruomenę, jos kultūrinį paveldą. 

 

Akcija ,,Padovanok knygą darželio bibliotekėlei”

Vaikų l/d ,,Nykštukas” ikimokyklinio ugdymo mokytojos Sonata Liogienė ir Vida Čepienė pakvietė darželio bendruomenę dalyvauti akcijoje ,,Padovanok knygą darželio bibliotekėlei”. Visą vasario mėnesį vaikai, tėveliai, mokytojos rinko knygas ir nešė į darželį. Žirafa ir Kiškis aplankė vaikus grupėse ir paliko įvairių užduotėlių, kurios paskatino aktyviau dalyvauti akcijoje. Paskutinę akcijos, kovo 23 dieną dieną Kiškis su Žirafa pakvietė vaikus ateiti į darželio koridoriuje įsikūrusios bibliotekėlės atidarymą. Mažiausieji darželio ugdytiniai klausėsi skaitomų pasakų, vartė knygeles. Vyresnieji pristatė savo kurtas pasakų knygeles, stebėjo trumpą pasakos inscenizaciją ir ją įvardino. Priešmokyklinukai patys skaitė knygeles savo draugams. Taip pat vaikus aplankė poetė Zita Gaižauskaitė. Ji deklamavo savo kūrybos eilėraščius, palinkėjo vaikams gražaus pavasario ir ateinančių Velykų. Žirafa ir Kiškis nepamiršo aplankyti Rečionių ikimokyklinio ugdymo „Bitučių“ grupės vaikų ir nuvežti jiems dovanų. Visi kartu džiaugėsi knygelių gausa, vaikų kūrybiškumu ir iniciatyvumu. Kiškis ir Žirafa ragino visus vaikus aplankyti bibliotekėlę ir tapti aktyviais jos skaitytojais. Renginio akimirkos video filmuke – https://youtu.be/8Tjxf-ILZaA
 
   
 
Respublikinė Lietuvos lopšelių darželių “Nykštukas” konferencija
 
Vaikų l/d “Nykštukas” dalyvauja Lietuvos lopšelių – darželių „Nykštukas“ respublikinio sambūrio „Po nykštuko kepure“ veiklose. Šis sambūris įkurtas  2019 metais ir sėkmingai gyvuoja jau 2 metus.
Pirmasis susitikimas vyko gyvai, Rokiškio l/d „Nykštukas“. Buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis ir sambūrio nuostatai. Tada į sambūrį įsitraukė šešios ugdymo įstaigos: Panevėžio, Rokiškio, Kuršėnų, Telšių, Ukmergės ir Vilniaus. Per keletą metų sambūris „užaugo“ ir šiuo metu prie jo dar prisijungė Klaipėdos, Alytaus, Jurbarko ir Plungės „Nykštuko“ darželiai. Iš viso sambūrį sudaro dešimt lopšelių – darželių “Nykštukas”.   
2020 metais, mūsų Ukmergės vaikų l/d „Nykštukas“ dėl covid-19 pandemijos organizavo virtualų susitikimą ir skelbė sambūrio emblemos kūrimo konkursą. Galime pasidžiaugti, kad jau turime savo ne tik himną, bet ir  emblemą, marškinėlius. O 2021 m. gruodžio 9 dieną Rokiškio l/d “Nykštukas” iniciatyva darželiai susijungė į virtualią respublikinę lopšelių-darželių „Nykštukas“ sambūrio „Po nykštuko kepure“ metodinę-praktinę vaizdo konferenciją – „Nykštukų“ idėjos ir patirtys“, kurios metu mūsų Ukmergės vaikų l/d “Nykštukas” pavaduotoja ugdymui Renata Gudaitienė pristatė darželio vidaus ir lauko erdves, įdomias darželio veiklas ir projektus, kitas inovacijas. Priešmokyklinio ugdymo mokytojos Rita Jakienė ir Aušra Danielienė pasakojo apie sensorinį kambarį, jame esančias priemones ir jų panaudojimo galimybes bei organizuojamas veiklas sensoriniame kambaryje. Daug įdomaus turėjo papasakoti ir kiti sambūrio darželiai. Susitikimo laikas praėjo įdomiai, turiningai ir naudingai. Smagu turėti savo draugų ir bendraminčių  visoje Lietuvoje ir dalintis savo idėjomis, gerąją patirtimi.
 
Tarptautinė draugo diena

Lapkričio 29 – oji – Tarptautinė draugo diena.

Kiekvienam vaikui svarbu turėti draugų, nes kaip rašė senovės graikų filosofas Aristotelis „Tai – reikalingiausias gyvenime dalykas. Niekas nenorėtų gyventi be draugų, nors ir turėtų visas gėrybes“.

Draugystė vaikams padeda augti, pažinti pasaulį, atskleisti save, leidžia kartu smagiai leisti laiką, dalintis patirtimi, suteikia daugybę progų ir drąsos įgyvendinti įvairius sumanymus ir įsitraukti į įdomias veiklas.

Šiemet draugo dieną Ukmergės vaikų l/d “Nykštukas” sugalvojo paminėti įdomiai – gaminti atvirukus draugams ir susijungti į virtualų susitikimą per zoom. Tikslas – atskleisti  kūrybiškumą, sukuriant ir padovanojant atviruką draugui. Uždaviniai – lavinti vaikų rašymo, kopijavimo ir meninius įgūdžius ir puoselėti draugiškus santykius tarp vaikų.

Nuo lapkričio 22 dienos iki lapkričio 26 dienos vaikai kalbėjosi apie draugus, draugystę, gero draugo savybes, piešė draugų portretus, kūrė atvirukus draugams (padedami mokytojų). 

2021 m. Lapkričio 29 dieną  kiekvienas vaikas iš daugybės atvirukų išsirinko labiausiai patinkantį. Vėliau mokytojos organizavo vaikams virtualius susitikimus per zoom su kitų grupių draugais. Kiek džiugių emocijų buvo vaikams matant savo draugus, kalbant su jais, šokant, dainuojant, žaidžiant virtualiai.

   

 
Tarptautinė Tolerancijos diena

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 2021 m. lapkričio 16 dieną Ukmergės vaikų l/d „Nykštukas“ ugdytiniai ir mokytojos prisijungė prie Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimo. 

2021 metų Tolerancijos dienos idėja – tolerancijos miestas. Todėl šią dieną vaikai su mokytojomis ne tik kalbėjosi apie tai, kas jiems yra tolerancija, kaip jie supranta šį žodį, diskutavo koks turėtų būti tolerantiškas miestas, kokie žmonės turėtų tolerantiškame mieste gyventi, bet ir  kūrė tolerancijos miestą iš įvairių priemonių – konstruktorių, kaladėlių, žaislų, piešė ant popieriaus. Vėliau visi nupiešti miestai buvo suklijuoti į vieną didelį Nykštuko tolerancijos miestą. 

   

 

Pyragų diena

2021 m. Lapkričio 8 dieną, l/d “Nykštukas” bendruomenė šventė  “Pyragų dieną”. Šiais metais pyragų diena buvo kiek kitokia, nes  visi kartu nutarėme, kad šią dieną gaminsime  pyragą “Tinginį”, ragausime, sversime, matuosime ir sieksime  “ilgiausio Nykštuko tinginio” rekordo. Visiems kartu mums pavyko pasiekti ilgiausio tinginio rekordą. Sujungto tinginio ilgis – 24 metrai ir 22 centimetrai. Šios akcijos metu buvo suaukota daugiau nei 350 eurų. Surinkti pinigai skirti sergančiam mūsų darželio ugdytiniui. Kaip gera dalintis gerumu ir padėti tam, kam labiausiai reikia.

          

 
Akcija “Pradžiugink Klajūniukus”
 
2021 m. spalio mėnesį Ukmergės vaikų l/d „Nykštukas“ „Bitučių“ grupės mokytoja Aistė Narbutavičienė ir „Gudručių“ grupės mokytojos padėjėja Irena Ivanauskienė pakvietė  įstaigos bendruomenę dalyvauti akcijoje „Pradžiugink Klajūniukus“.  Bendruomenė gausiai nešė  ėdalą gyvūnams, skanėstus, priežiūros reikmenis, žaislus. Visas surinktas reikalingiausias priemones ir dovanas nuvežė ir įteikė patys ugdytiniai. Apsilankymas Ukmergės gyvūnų globos namuose „Klajūnas“ vaikams suteikė daug įvairių emocijų. Labiausiai vaikams įsiminė šuniukas Sidas, kuris buvo labai draugiškas ir norėjo vaikų dėmesio. Tariame nuoširdų AČIŪ visiems prisidėjusiems prie akcijos.
 
 
 
Paskaita „Sveika mityba. Emocinio valgymo valdymas“ darželio bendruomenei
 
Įgyvendinant Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą “Nykštukų vasaros FAS “(fizinio aktyvumo stovykla) 2021 m. Liepos 1 dieną darželyje lankėsi Visuomenės sveikatos biuro specialistė Skirmantė Sabaliauskienė, kuri atliko susirinkusių dalyvių kūno masės analizę su aparatu „Tanito“ . Kiekvienas dalyvis gavo individualius matavimus, vyko gautų rezultatų aptarimas. Vėliau vyko Sveikatos priežiūros specialistės Daivos Lukšienės paskaita –  „Sveika mityba. Emocinio valgymo valdymas“ darželio bendruomenei. Buvo kalbama apie sveiką mitybą, antsvorio, karantino ir sumažėjusio judumo įtaką svoriui, diskutuota: ką daryti, kaip pakeisti mąstymą ir pagerinti savo gyvenseną. Laikas pralėkė greitai ir naudingai, o įgytos žinios, tikime, kad  padės imtis pokyčių savo gyvenime.
 
 
Mokytojų mankšta su fizioterapeutu Ž. Boškevičiumi

Ukmergės vaikų l/d „Nykštukas“ mokytojos ne tik skatina vaikus aktyviai ir sveikai gyventi, bet ir pačios dalyvauja sveikatinimo projektuose ir paskaitose. Įgyvendindamos Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą „Nykštukų vasaros FAS“ (Fizinio aktyvumo stovykla) darželis įsigijo naujus sporto kilimėlius. 2021 m. Birželio 29 dieną mokytojos ir direktorė juos išbandė kartu su fizioterapeutu Žilvinu Boškevičiumi. Jis mokė susirinkusias dalyves taisyklingai atlikti  pratimus, lavinančius viso kūno raumenis, aiškino jų poveikį ir naudą savijautai, kūno lankstumui, atsakė į iškilusius klausimus. Puikus laikas, smagi kompanija ir naudingos žinios, kurias mokytojos galės perduoti ir  savo grupės vaikams.

  

 
Dziudo treniruotė su treneriu A. Saku
 
Ukmergės vaikų l/d „Nykštukas“ įgyvendindamas Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą „Nykštukų vasaros FAS“ (Fizinio aktyvumo stovykla) ir numatytas veiklas 2021 m. birželio 16 dieną į darželį pasikvietė  svečių iš Ukmergės sporto centro. Atvyko dziudo treneris A. Sakas ir jo auklėtiniai. Treneris papasakojo apie dziudo – vieną iš populiariausių kovų menų pasaulyje, apie diržų spalvų reikšmę, kartu su sportininkais pademonstravo įvairius kovos judesių technikas, o paskui  visi norintys galėjo patys juos išbandyti. Valanda prabėgo taip greitai, paskui dar ilgokai darželio vaikai dalinosi įspūdžiais apie matytą treniruotę, bandė atkartoti matytus trenerio dziudo judesius.
 
  
 
 
Sporto šventė “Žaidimų vaivorykštė”
 
2021 m. Birželio 15 dieną darželyje vyko sporto šventė pagal Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą “Nykštukų vasaros FAS” (fizinio aktyvumo stovykla).
Sporto šventė buvo labai smagi, nes ją vedė vaikų pamėgti personažai – Sportininkė Katiniūtė, Pepė Ilgakojinė ir Kakė Makė. Sportininkė Katiniūtė skatino vaikus ir savo drauges  sportuoti ir sveikai maitintis, nors Pepė ir Kakė Makė buvo linkusios geriau patinginiauti ir paišdykauti, bet vaikų paskatintos ir jos prisijungė prie Sportininkės Katiniūtės siūlomos linksmos mankštos ir siūlomų veiklų. Atlikus  mankštą, vaikų laukė daug įvairių paruoštų rungčių skirtingose darželio erdvėse – vaikai mėtė krepšinio kamuolį, žaidė futbolą, dalyvavo estafetėse šokinėjant per kliūtis. Kadangi vasara ir orai lepina, sportininkė Katiniūtė su draugėmis nepamiršo su vandeniu susijusių užduočių. Vaikai šaudė iš vandens pistoletų, iš baseino traukė spalvotus kamuoliukus, iki finišo ant lėkštutės nešiojo vandens balionus. Po visų rungčių kiekviena grupė suorganizavo pikniką, kurio metu vaikai vaišinosi savo atsineštomis vaišėmis ir dalinosi įspūdžiais apie įvykusią šventę.
 
 
Priešmokyklinukų išleistuvės
 
2021 m. Gegužės 26 dieną “Gudručių” grupės vaikų laukė smagiausia šventė – išleistuvės. Nuo ankstaus ryto šiek tiek jaudindamiesi vaikai rinkosi į  šventiškai papuoštą grupę. Susirinkus visiems, nešini gėlėmis vaikai išskubėjo padėkoti  mokytojoms, darželio direktorei ir  visai darželio bendruomenei už rūpestį, priežiūrą, meilę, įgytas žinias, suteiktas galimybes.
Po sveikinimų, priešmokyklinukai pakvietė direktorę, pavaduotoją ir mokytojas į salę pasižiūrėti jų paruošto trumpo renginio.Vaikai deklamavo eilėraščius, šoko ir dainavo. Pasibaigus nuostabiai meninei programai  direktorė su pavaduotoja visiems vaikams palinkėjo sėkmės einant tolimesniu žinių keliu ir linkėjo toliau išlikti pačiais gudriausiais vaikais. Po palinkėjimų, vaikams buvo  įteikti darželio baigimo diplomai ir segtuvai su vaikų darbais nuo pat lopšelio grupės, kurie suteikė daug džiaugsmo, o kai kam ir sukėlė nuostabą. Vėliau vaikų laukė žaidimai, fotosesijos, šventiniai pietūs ir kitos pramogos – juk darželio išleistuvės būna tik kartą.
 
Gegužės 28 dieną, savo išleistuves šventė  ir “Pelėdžiukų” grupės vaikai. Nuo pačio ryto vaikų laukė staigmena – tėvelių ir mokytojos papuošta grupė, balionai, išleistuvių tortas. Puiki nuotaika garantuota nuo pačio ryto. Trumpam susirinkę į grupę ir apsitarę, ką pirmiausia nori pasveikinti vaikai su gėlėmis  išskubėjo darželio koridoriumi. Kai visi vaikų mylimi darželio darbuotojai buvo pasveikinti, vaikai  grupėje džiaugsmingai atsisveikino su darželiu  dainuodami ir šokdami.
Po nuostabios meninės programos visiems vaikams direktorė su pavaduotoja palinkėjo sėkmės einant tolimesniu žinių keliu ir linkėjo toliau būti  tokiais šauniais,  protingais ir atkakliais bei truputi išdykusiais. Po palinkėjimų, vaikams buvo  įteikti darželio baigimo diplomai ir segtuvai su vaikų darbais nuo pat lopšelio grupės, kurie suteikė daug smagių emocijų. Pasidžiaugę diplomais- pelėdžiukai išskubėjo su balionais į lauką – sugalvoti norų ir juos paleisti į dangų. Tikime, kad visi vaikų  sugalvoti norai išsipildys.
 O vėliau vaikų laukė žaidimai, fotosesijos, šventiniai pietūs ir kitos pramogos – juk darželio išleistuvės būna tik kartą.
 
 
 
Birželio 1 – oji – Vaikų gynimo diena
 
Ukmergės vaikų l/d “Nykštukas” vasarą pasitiko minėdami Tarptautinę Vaikų Gynimo dieną . Šią gražią 2021 m. birželio 1 – ąją dieną į darželį  pas vaikus atskubėjo kiškis ir  paprašė vaikų padėti jam surasti vasarą. Vaikai su malonumu padėjo kiškiui ir visi drauge po visą darželį ieškojo gražuolės vasaros – ir rado. O suradę, vaikai su Kiškiu ir Vasara linksmai šoko, dainavo, sportavo, piešė ir  linksminosi. Štai tokia nuotaikinga ir džiugi vasaros pradžia.
 
 
 
 
Muzikinė pasaka – “Vasaros spalvų karalystėje”
 

2021 m. Gegužės 20 dieną  meninio ugdymo mokytoja Milda Razumaitė ir vyresnieji vaikai su mokytojomis Rita Jakiene, Lauryna Kaminskaite, Vitalija Akstinavičiūte, ir Neringa Godliauskiene pakvietė į muzikos salę pasižiūrėti spektaklio “Vasaros spalvų karalystėje”, kurio tikslas – atskleisti muzikinės vaizduotės aktyvinimo svarbą per  muzikinę pasaką ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus.

Vos tik įžengus pro duris patekome į gėlių pievą. Mokytojos Daivos Aktinavičiūtės gamintos dekoracijos ir vaidinimo karūnėlės vaikams tiesiog užbūrė  ir nukėlė į saulėtą vasaros dieną pilną  skaniai kvepiančių gėlių – aguonų, pienių,  lelijų, mėlynų varpelių…

Džiaugiamės ir didžiuojamės savo ugdytiniais. Pasaka buvo nuostabi, vaikai atskleidė savo vaidybinius gebėjimus, puikiai perteikė savo vaidinamo personažo nuotaiką, atskleidė  savo šokio, vokalinius gebėjimus. Po vaidinimo, vaikai vaišinosi braškių kokteiliu ir smagiai šnekučiavosi apie spektaklį.

 

 
Šv. Velykos Nykštuke
 
Pasiruošimas Šv. Velykoms darželyje buvo labai smagus. Grupės mokytojos su vaikais puošė ne tik grupių aplinką, bet ir lauko erdves.  Taip darželio viduje ir lauke atsirado ne tik vištelių su viščiukais, bet ir zuikių – puikių, o  medžiai  pasipuošė vaikų  gamintais ir puoštais margučiais.
 
2021 m. Balandžio 12 dieną. Velykė ir Rožinis zuikis sukvietė visus darželio vaikus švęsti Vaikų Velykėles.  Jos buvo sportiškos, linksmos, pilnos įdomios veiklos. Žaidimai, estafetės bei pramogėlės buvo paruoštos atskirose erdvėse. Vaikai rideno margučius ir kamuoliukus, skaičiavo, kas daugiausiai laimėjo…žaidė margučių riedulį…   piešė, kūrė iš gamtinių medžiagų margučius…. lentyniavo, kas greičiau įdės kiaušinį-kamuoliuką į lanką….Laikas Su Velyke ir Rožiniu zuikiu vaikams suteikė daug džiaugsmo, vaikai dar ilgai žaidė žaidimus ir neskubėjo skirstytis.
 
 
 
Pasaulinė autizmo diena

2007 metų gruodžio 18 dieną Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja paskelbė balandžio 2-ąją Pasauline autizmo diena, kurios tikslas – didinti visuomenės informuotumą apie autizmo spektro raidos sutrikimus, atkreipti atsakingų institucijų dėmesį į kylančias problemas šeimoms, auginančioms šių sutrikimų turinčius vaikus, ugdyti visuomenės supratimą bei toleranciją kitokiems vaikams ir jų tėvams. Šiai dienai paminėti skiriamos įvairios akcijos, kurių metu siūloma apsirengti mėlynai,  piešti lietaus lašelius, debesėlius,  mėlynas saules ir kt.

Šiais metais l/d “Nykštukas”  grupės dalyvavo Vilniaus lopšelio – darželio “Giliukas” skelbiamoje akcijoje ir piešė, kirpo mėlynos spalvos debesėlius ir fotografavosi su jais, taip palaikydami  autistiškus vaikus ir jų tėvelius.

 
Mandagumo ir be patyčių savaitė darželyje
 
2021 m. Kovo mėnesį „Vaikų linija“ tradiciškai skelbia Sąmoningumo didinimo mėnesiu BE PATYČIŲ,  kurio pagrindinis tikslas – keisti visuomenės nuostatas iš palankių patyčioms į nepalankias. Ukmergės vaikų  l/d “Nykštukas” kaip ir kasmet prisijungia prie šios iniciatyvos ir organizuoja įvairias veiklas skirtas skatinti vaikų draugišką, tolerantišką elgesį su kitais, išvengti kitą skaudinančio ar žeminančio elgesio.
Kovo 16 – 26 dienos vaikams buvo įdomios, kūrybingos, pilnos netikėtumų ir viešnių. Savaitės ,,Be patyčių” metu vaikus aplankė Raganėlė Nedorėlė, kuri buvo labai nedraugiška, norėjo atimti iš vaikų Švelniukus. Bet vaikai nusprendė paslėpti ir saugoti juos nuo pikčiurnos, o ją pačią išmokyti draugiškumo ir mandagumo. Visi statė gyvus draugystės tiltus, piešė  draugystės gėles, iš tešlos gamino veidukus – emocijas, patys sodino ir augino šypsenėles, iš siūlų gamino švelniukus. O kai atvyko Kakė Makė, klausėsi jos mandagių, gražių žodelių, darė skryneles ir į jas dėjo mandagius žodelius. Penktadienį Kakė Makė ir Raganėlė Nedorėlė susitiko su vaikais, pasinaudojusios internetiniu – draugystės tiltu.
Dviejų savaičių veiklas galite pažiūrėti filmuke – https://www.youtube.com/watch?v=5R43jK3D7Ig
 
 

 

Pasaulinė Dauno sindromo diena

Kiekvienais metais Kovo 21 d. yra švenčiama Pasaulinė Dauno sindromo diena.  Tai diena, kai mūvimos skirtingos kojinės išreiškiant palaikymą ir toleranciją žmonėms su Dauno sindromu bei jų šeimoms. Skirtingos kojinės simbolizuoja kitoniškumą, tačiau jį nulemia tik viena chromosoma. Ši socialinė akcija skirta plėsti tolerancijos ribas, mažinti atskirtį bei formuoti sveiką visuomenės požiūrį į žmones su šia negalia.

Nykštuko bendruomenė  prisijungė  prie socialinės akcijos #nenurašykopalaikyk, – papuošdami darželio langus ryškiaspalvėmis saulytėmis, mūvėdami skirtingas kojines, priešmokyklinukai sušoko skirtingų kojinių šokį, kurį galite pamatyti čia –  https://drive.google.com/file/d/1IyEI8rgdxweztu3CZeTLPYy0zCEupTjl/view?usp=sharing

 

   

   

 

Jerusalema  šokis “Nykštuke”

Pietų Afrikos muzikos ritmai ir šokis, užgimęs nedidelėje draugų kompanijoje Angoloje išplito po visą pasaulį, paskui save skleisdamas pozityvumo ir geros nuotaikos virusą. Šokio idėja yra susijusi su noru COVID-19 ligos nuvargintam pasauliui įkvėpti daugiau vilties, kad virusą pavyks įveikti.

Šokį pagal Pietų Afrikos Respublikos muzikanto Master KG ir atlikėjos Nomcebo Zikode dainą „Jerusalema“ Lietuvoje jau sušoko ne vienas kolektyvas. Šokio ritmui pasidavė ir Ukmergės vaikų l/d “Nykštukas” bendruomenė.
Vaikai ir mokytojos  nuo kovo 15 dienos  mokėsi žingsnelių, šoko, o visą jų šokį galite pamatyti – https://www.youtube.com/watch?v=lZmfd2VB8OA

  

 

Pilietinė iniciatyva „GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“

Šiais, 2020 m. minimos jau 31-sios Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metinės. Kaip ir kiekvienais metais, lopšelis – darželis “Nykštukas” dalyvauja pilietinėje iniciatyvoje ,, Gyvasis tautos žiedas”. Šią nacionalinę pilietiškumo iniciatyvą inicijuoja Tarptautinė komisija kartu su idėjos autoriais – Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšeliu – darželiu.

 

Priešmokyklinukų virtualus koncertas Kovo 11-tajai paminėti

Priešmokyklinukai kartu su savo mokytojomis Rita Jakiene ir Aušra Danieliene 2020 m. kovo 9 dieną sukvietė visus darželio vaikus į nuotolinę dainų ir šokių šventę zoom platformoje, skirtą paminėti  kovo 11 – tąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Renginio video nuorodą rasite čia: https://www.youtube.com/watch?v=sGBaMrst6n0

Visi susirinkusieji kartu su priešmokyklinukais šoko, dainavo, klausėsi deklamuojamų eilėraščių ir smagią užduotį atliko – statė bokštus, o paskui  per kompiuterio ekranus stebėjome, kurios grupės bokštas aukštesnis, kurios –  didesnis. Puikus virtualus renginys, suteikęs daug nepamirštamų emocijų vaikams ir mokytojoms.

                               

 

Ukmergės vaikų lopšelio – darželio “Nykštukas” ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų kūrybinių darbų paroda “Gražiausių lietuviškų žodžių juosta”

Valstybinė lietuvių kalbos komisija nuo 2016 metų  vasario 16 – kovo 11 dienomis rengia Lietuvių kalbos dienas šalies įstaigose, visuomeninėse organizacijose ir lietuvių bendruomenėse užsienyje. Ukmergės vaikų lopšelis – darželis „Nykštukas“ prisijungia prie šios iniciatyvos ir organizuoja lietuvių kalbos sklaidos dienas savo įstaigoje.

2021 metų vasario 25 d. – kovo 4 d. minint lietuvių kalbos dienas, įstaigoje surengta  kūrybinių darbų paroda “Gražiausių lietuviškų žodžių juosta”.

Tikslas – turtinti ir plėsti vaikų žodyną, kūrybiškai perteikiant žodžius meninės raiškos priemonėmis.

Uždaviniai:

1.    plėsti vaikų žodyną, skatinti kalbinį aktyvumą.

2.  skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumą, išradingumą, saviraišką.

Vaikai naudodami įvairias meninės raiškos technikas, medžiagas bei priemones, įvairiais būdais rašė ir puošė lietuviškus žodžius ant lapo juostos. Galiausiai visi žodžiai buvo suklijuoti į ilgą juostą ir ji buvo pakabinta darželio koridoriuje. Priešmokyklinukams išmatavus ir suskaičiavus kiek žodžių sudaro juostą, paaiškėjo, kad jos ilgis siekia net 82 m 11 cm ir ją sudaro 266 žodžiai.

Visus vaikų surašytus ir papuoštus žodžius, galima pažiūrėti šiame video – https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0U6yuLZ1bsLn80kUTLpME_rRVuZU9SmFHxsta7Wj0R5RqNY0mdnRcCHIk&v=G_h8sRLSIvA&feature=youtu.be

       

                         

 

Virtualus edukacinis renginys- viktorina “Aš gyvenu Lietuvoj”

2021 m. Vasario 15 d. Ukmergės vaikų lopšelis – darželis  „Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytojos Rita Jakienė, Aušra Danielienė ir Lauryna Kaminskaitė pakvietė visus rajono priešmokyklinukus į virtualų edukacinį renginį – viktoriną „Aš gyvenu Lietuvoj“. Viktorinos tikslas – bendradarbiaujant su kitomis ugdymo įstaigomis ir dalijantis kūrybine patirtimi, ugdyti ir puoselėti priešmokyklinio amžiaus vaikų patriotinius jausmus, pagarbą savo šaliai bei jos istorijai, plėsti vaikų žinias apie gimtąjį kraštą bei turtinti jų žodyną. Dalyviai iš anksto ruošėsi viktorinai – ruošė prisistatymus ir namų užduotis, kaupė ir gilino žinias apie Ukmergę, apie Lietuvos gamtą, transporto priemones, jūrą, upes, miškus, didžiuosius miestus, apie Lietuvos simboliką.

Renginį atidarė ir sveikinimo žodžius susirinkusiems tarė – Ukmergės vaikų lopšelio – darželio “Nykštukas” direktorė Rita Motiejūnienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Renata Gudaitienė.

Viktorinos metu vaikai atsakinėjo į klausimus, atliko užduotėles, piešė, konstravo, atidžiai klausėsi draugų iš kitų darželių. Renginyje dalyvavo Ukmergės vaikų lopšelio – darželio „Vaikystė“ „Kvatoklio“ ir „Klausučio“ grupės, Ukmergės vaikų lopšelio – darželio „Saulutė“ priešmokyklinukai, Ukmergės vaikų lopšelio – darželio „Žiogelis“ priešmokyklinukai, Taujėnų gimnazijos „Pelėdžiukų“ grupė ir Ukmergės vaikų lopšelio – darželio „Nykštukas“ priešmokyklinukai ir jų mokytojos.

 

Virtuali fotografijų paroda „Švenčiu šalies gimtadienį“

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis “Nykštukas” organizavo Ukmergės rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų ir virtualią fotografijų parodą „Švenčiu šalies gimtadienį“, skirtą Vasario 16 dienai paminėti.

Tikslas – stiprinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką, kūrybinius gebėjimus, patriotiškumą, pilietiškumą, plėtoti vaikų supratimą apie Lietuvos simbolius.

Parodoje dalyvavo Siesikų gimnazijos ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupė “Gerviukai”, Ukmergės vaikų lopšelio-darželio “Vaikystė” “Kvatoklių” ir “Svajoklių” grupės, Ukmergės vaikų lopšelio-darželio “Šilelis” “Mikės Pūkuotuko” ir “Boružėlių” grupės, Veprių ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinė ir priešmokyklinė grupė, Veprių mokyklos – daugiafunkcinio centro Slidžių ikimokyklinio ugdymo skyriaus “Bitučių” grupė ir patys parodos organizatoriai – Ukmergės vaikų lopšelio-darželio “Nykštukas” grupės.

Nuo 2021-01-18 iki 2021-02-05 parodos dalyviai savarankiškai pasitelkdami kūrybinės raiškos priemones, kūrė kūrybinius darbus ant baltų (sportinių) marškinėlių tema „Švenčiu šalies gimtadienį“ ir juos fotografavo. Iš įstaigų gautų kūrybinių darbų nuotraukų buvo sukurtas filmukas – https://www.youtube.com/watch?v=iOxj_sJ2L4o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3WVGjRpGcUfoqRstQCaTbJcXTII6wFgjbouoQh0kCRQh-ENQjTnuFH4lQ

 

Žiemos sporto savaitė

2020 metų sausio 20-24 dienomis darželyje buvo organizuojami žiemos sportiniai renginiai pagal Sporto rėmimo fondo finansuojamą projektą “Mažųjų judėjimo džiaugsmas”.  Keistai  skamba ,, žiemos sporto šventė” , kai sniego nė kvapo. Bet vaikams nebuvo liūdna. Galvojome stebuklingos lazdelės padės žiemužę pašaukti, todėl žaidėme estafetes, gal kuris bus greitesnis ir suras, nepasisekė. Pasiėmę rogutes, šalčio kepures, bėgiojome visur ieškodami, vėl nieko. Sakome gal šiaurietiškas ėjimas padės surasti, visą darželio teritoriją apėjome, bet neradome. Liko tik darželio viduje ieškoti, bet ir vėl nieko. Žiema išėjo vaikams palikusi dovanų: rogučių, čiuožynių, sniego kastuvų, slidžių. Teks laukti kitų metų, gal sugrįš su sniegu ir šaltuku? Sportui tinka visoks oras, sportui tinka ir žiema be sniego…

        

 

2019-2020 m. Ukmergės rajono savivaldybė vaikų lopšelyje -darželyje  vykdo projektus “Mažųjų judėjimo džiaugsmas”,  finansuojamą Sporto rėmimo fondo lėšomis  ir  „Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus (padidinto aktyvumo) elgesio reguliavimui“.