Vaikų lopšelyje darželyje “Nykštukas” yra patvirtintas apgaulės ir korupcijos prevencijos aprašas – Korupcijos aprašasNYKŠTUKAS   bei apgaulės ir korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių  planas – NYKŠTUKO-KORUPCIJOS-priemonių-planas-2021-2022.

Apgaulės ir korupcijos prevencijos tikslai:

1.1. pašalinti apgaulės ir korupcijos atsiradimo galimybes Mokyklos veiklos sistemoje.

1.2. siekti, kad korupcija netrukdytų teikti kokybiškas paslaugas pagal įstaigos nuostatus, užtikrinti darbuotojų teises ir laisves.

1.3. apgaulės ir korupcijos prevencija siekiama, kad apgaulė ir korupcija kuo mažiau trukdytų Mokyklos veiklai, didinti paslaugų teikimo kokybę;

1.4. rengti antikorupcines priemones, kurios būtų nuoseklios, visapusiškos ir ilgalaikės;

1.5. didelį dėmesį skirti korupcijos apraiškų prevencijai ir neišvengiamai atsakomybei už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimui;

1.6. ugdyti Mokyklos bendruomenės nepakantumą korupcijai.

1.7. skatinti glaudesnį Mokyklos bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, organizacijomis bei visuomene.

 

Apgaulės ir korupcijos prevencijos uždaviniai:

2.1. nustatyti labiausiai korupcijos paveiktas Mokyklos veiklos sritis, užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikę kovą su korupcija, numatytų priemonių įgyvendinimą;

2.2. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;

2.3. atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, žmonių apgaulės;

2.4. užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių taikymą ir teikiamą jų įgyvendinimo administravimą bei kontrolę;

2.5. organizuoti skaidrų Mokyklos veiklos vykdymą.