Mokestis už  darželio paslaugas yra skaičiuojamas remiantis  mokesčio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose dydžio nustatymo tvarkos aprašu (plačiau – 2022 metai maitinimo mokestis tvarkos aprašas), kuris reglamentuoja mokesčio dydį, mokėjimo terminus ir lengvatas, mokesčio lėšų panaudojimą.

Mokestį už vaikų išlaikymo grupėse paslaugas sudaro:
1. abonementinis mokestis.
2. maitinimo mokestis.
 Maitinimo normos kaina:
 1–3 m. vaikams už kiekvieną lankytą dieną – 2,60 Eur (pusryčiai – 0,70 Eur; pietūs – 1,30 Eur; vakarienė – 0,60 Eur ).  Viso 3,10 eur. Savaitinės grupės vaikams naktipiečiai – 0,70 Eur.

4–6 m. vaikams už kiekvieną lankytą dieną – 2,90 Eur (pusryčiai – 0,80 Eur; pietūs – 1,40 Eur; vakarienė – 0,70 Eur). Viso 3,40 eur. Savaitinės grupės vaikams naktipiečiai – 0,70 Eur .

gamybos išlaidos – 0,50 Eur už kiekvieną lankytą dieną (skaičiuojamos prie pietų maitinimo kainos).

Abonementinio mokesčio lėšos naudojamos ugdymo priemonėms įsigyti, edukacinėms pramogoms vykdyti, higienos normoms užtikrinti. Šios lėšos paskirstomos pagal ugdymo įstaigos vadovo parengtą, su Mokyklos taryba suderintą ir ugdymo įstaigos vadovo patvirtintą priemonių sąrašą, skiriant ne mažiau 30 proc. ugdymo priemonėms įsigyti.
Maitinimo mokesčio lėšos panaudojamos: maitinimo normos dalis – maisto produktams įsigyti, gamybos išlaidų dalis – virtuvės įrangai ir reikmenims įsigyti, komunalinėms bei kitoms ūkinėms išlaidoms padengti.