2024 m. darbuotojų pareigybių sąrašas ir pareiginės algos intervalai