UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “NYKŠTUKAS” DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA – darbuotoju darbo apmokejimo sistema – darbuotoju darbo apmokejimo sistema

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “NYKŠTUKAS” VEIKSMŲ PLANAS GAVUS GRASINANTI PRANEŠIMĄ – veiksmu planas

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “NYKŠTUKAS” ŠVIETIMO PAGALBOS VAIKUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS – ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO TVARKA

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „NYKŠTUKAS“ PREVENCIJOS POLITIKA – Smurto prevencijos politika

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „NYKŠTUKAS“ TVARKOS APRAŠAS IR PRIEDAI  –  smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo aprašas  

smurto, priekabiavimo prevencinės priemonės 1 priedas

Pranesimas apie smurtą, priekabiavimą 2 priedas

smurto darbe anketa 3 priedas

smurto registracijos žurnalas 4 priedas

MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMO PASLAUGAS UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE DYDŽIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS – Mokesčio už vaikų išlaikymo paslaugą tvarkos aprašas

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS”  NETIESIOGINIO DARBO SU VAIKAIS VALANDŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS – nekontaktinio laiko tvarka

DARBUOTOJŲ MENTORYSTĖS IR PEDAGOGINĖS ADAPTACIJOS TVARKOS APRAŠAS – mentorystės aprašas

VAIKŲ, NENORINČIŲ MIEGOTI PIETŲ MIEGO, UŽIMTUMO TVARKA – Nemiegančių vaikų užimtumo tvarka

MOBINGO IR PSICHOLOGINIO SMURTO PREVENCIJOS APRAŠAS – Mobingo ir psichologinio smurto prevencijos aprasas

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO “NYKŠTUKAS” PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS   – pedagogų etikos kodeksas

VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS   –  Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo tvarkos aprašas

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS  –  priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS  –  El. DIENYNO tvarka

SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „NYKŠTUKAS“  TVARKOS APRAŠAS – Smurto Prevencijos tvarka

KRIZIŲ VALDYMO  TVARKOS APRAŠAS  –   Krizių valdymo tvarkos aprašas