DARBUOTOJŲ MENTORYSTĖS IR PEDAGOGINĖS ADAPTACIJOS TVARKOS APRAŠAS – mentorystės aprašas

MOBINGO IR PSICHOLOGINIO SMURTO PREVENCIJOS APRAŠAS  Mobingo ir psichologinio smurto prevencijos aprasas

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO “NYKŠTUKAS” PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS  pedagogų etikos kodeksas

VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS   Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo tvarkos aprašas

VAIKŲ, NENORINČIŲ MIEGOTI PIETŲ MIEGO, UŽIMTUMO TVARKA  Nemiegančių vaikų užimtumo tvarka

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS   priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS  El. DIENYNO tvarka

SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „NYKŠTUKAS“  TVARKOS APRAŠAS Smurto Prevencijos tvarka

KRIZIŲ VALDYMO  TVARKOS APRAŠAS     Krizių valdymo tvarkos aprašas