VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS   Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo tvarkos aprašas

VAIKŲ, NENORINČIŲ MIEGOTI PIETŲ MIEGO, UŽIMTUMO TVARKA  Nemiegančių vaikų užimtumo tvarka

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS   priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS  El. DIENYNO tvarka

SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „NYKŠTUKAS“  TVARKOS APRAŠAS   Smurto Prevencijos tvarka

KRIZIŲ VALDYMO  TVARKOS APRAŠAS     Krizių valdymo tvarkos aprašas