Ukmergės vaikų lopšelis – darželis “Nykštukas” dalyvauja ir organizuoja įvairius projektus, renginius, žygius, dalijasi gerąja darbo patirtimi su rajono ir Lietuvos ugdymo įstaigomis.

 
Atvira veikla rajono pedagogams  “Skaitmeninių technologijų panaudojimas priešmokyklinėje grupėje”
 
 
2024 metų Vasario 14 dieną Ukmergės l/d „Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Lauryna Kaminskaitė rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojoms parodė atvirą veiklą, kurios tema „Skaitmeninių technologijų panaudojimas priešmokyklinėse grupėse“. Tikslas – parodyti, kaip informacinių technologijų, įvairių programėlių pagalba organizuojamas ugdymosi procesas ir ugdomi vaikų IKT gebėjimai.
Šiuo metu priešmokyklinėse grupėse vykdomas projektas „Aš gyvenu Lietuvoje“ . Projekto I etapas „Mano namai, mano miestas“. Atviros veiklos metu mokytojos stebėjo, kaip vaikai, naudojantis skaitmeninėmis technologijomis, keliavo po savo miestą Ukmergę ir aplankė jame esančius svarbius objektus. Kelionės metu jie įtvirtino sudėties ir atminties veiksmus 10 ribose. Mokėsi atskirti kairę ir dešinę puses, atpažinti rodyklės ženklą, kaip grafinės krypties atvaizdą, orientuojantis aplinkoje. Įtvirtino programavimo elementus, naudojantis edukacine bitute – robotu „Bee-bot“. Skirtingų veiksenų metu atrado, atpažino, įvardino ir nukopijavo Ukmergės miesto objektų pavadinimus. Susipažino ir mokėsi naudotis nauja programėle „Animated drawings“. Po stebėtos veiklos vyko aptarimas. Ačiū mūsų įstaigos mokytojai Laurynai Kaminskaitei už dalijimąsi gerąja patirtimi su kitais rajono mokytojais.
 
 
 
 
 
 
Respublikinė lopšelių – darželių “Nykštukas sambūrio “Po nykštuko kepure” konferencija “Seku seku pasakėlę”
 
2023 metų Spalio 27 dieną Ukmergės vaikų l/d „Nykštukas“ mokytojų komanda vyko į respublikinio lopšelių- darželių “Nykštukas” sambūrio    “Po nykštuko kepure” konferenciją “Seku seku pasakėlę” , kuri vyko Panevėžio l/d „Nykštukas“. Konferencijos tikslas – aptarti efektyvių ugdymo būdų kūrimą, pasitelkiant pasakas. Susitikimą pradėjo vaikai, suvaidinę pasaką “Ežio namas”. Susirinkusias pedagoges sveikino darželio direktorė Reda Kuzminienė. Pranešimus apie pasakų naudą vaikams skaitė Panevėžio, Kuršėnų, Ukmergės, Klaipėdos, Plungės lopšelių- darželių “Nykštukas” mokytojos bei atliko praktines užduotis, inscenizavo pasakas. Mūsų įstaigos komanda pasidalino gerąja darbo patirtimi ir pristatė praktinį pranešimą –  “Pasakų sekimo būdai”. Po pranešimų vyko aptarimas ir refleksija. Burtai lėmė, kad nykštukietės kitais metais susitiks Kuršėnuose. Po konferencijos visų laukė staigmena Panevėžio teatre “Menas”. Tai spektaklis, kurio metu pedagogės buvo ne tik žiūrovės, bet ir dalyvės. Idėjomis, žiniomis, puikiomis emocijomis mokytojos dalinsis su kolegėmis. Ačiū, Panevėžio ” Nykštukui” už šiltą priėmimą.
 
 
Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos “Sveikatos želmenėliai” prezidiumo posėdis l/d “Nykštukas”
 
2023 metų Spalio 25 dieną Ukmergės vaikų l/d „Nykštukas“ vyko Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos “Sveikatos želmenėliai” prezidiumo posėdis. Į Ukmergę asociacijos prezidiumo narės atvyko iš Rokiškio, Visagino, Varėnos, Mažeikių, Vilniaus, Panevėžio ir Kauno. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad nebe pirmus metus šiam prezidiumui priklauso ir mūsų darželio fizinio ugdymo mokytoja Neringa Godliauskienė. Viešnias pasitiko ir sveikinimo bei padėkos  žodžius tarė darželio direktorė Rita Motiejūnienė bei svečius su dainele pasveikino ir mūsų priešmokyklinukai. 
Prezidiumo dalyviai aptarė praėjusių metų asociacijos veiklą. Prezidentė Rita Juozapaitienė pasidžiaugė, kad įvyko visi suplanuoti renginiai bei projektai, kad jie buvo įdomūs, naudingi ir atliepiantys vaikų sveikatinimo poreikius ikimokyklinėse įstaigose. Taip pat apsvarstė perspektyvinius planus, numatė veiklas ir idėjas 2024 -siems metams. Po to prezidiumo narės apsilankė „Nykštuko“ grupėse, apžiūrėjo kitas ugdymo erdves, stebėjosi, fotografavo, bendravo su mokytojomis ir džiaugėsi bendryste vaikų sveikatinimo veiklose.
 
 
 
 
Svečiai iš Kinijos Liaudies Respublikos ambasados
 
2023 metų liepos 21 dieną Ukmergės l/ d „Nykštukas“ aplankė Kinijos Liaudies Respublikos ambasados atstovai Lietuvoje Qu Baihua ir atašė Jang Haotion. Kartu su įstaigos ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sonata Liogiene, Vitalija Akstinavičiūte, ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir fizinio ugdymo pedagoge Neringa Godliauskiene ir pavaduotoja ūkio reikalams  Aiste Staniūniene apžiūrėjo lauko erdves, grupes, muzikos ir sporto salę, pojūčių kambarį bei bendro naudojimo patalpas. Domėjosi kokių IKT priemonių turime, kaip jas panaudojame organizuodami ugdomąsias veiklas.
Po ekskursijos po įstaigą, susėdome prie kavos puodelio bendrai diskusijai. Svečiai dalinosi įspūdžiais apie mūsų įstaigą, papasakojo apie savo šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Pasirodo, kad Kinijos darželiuose ugdymo proceso organizavimas, vidaus ir lauko aplinkos labai panašios į Lietuvos. Svečius išlydėdami prisiminimui įteikėme vieną iš savo simbolių – ikimokyklinio ugdymo mokytojos Daivos Akstinavičiūtės rankų darbo nykštuką. Šis susitikimas ir nauja pažintis suteiks galimybę palaikyti ryšius su svečiais bendraujant ir bendradarbiaujant.
 
 
Bendradarbiavimo projektas su Vilniaus dailės akademijos magistrante
 
2023 metų birželio 30 dieną vaikų l/d “Nykštukas aplankė Vilniaus dailės akademijos magistrantė Edita Daraškaitė. Mūsų įstaiga kartu su Vilniaus dailės akademijos magistrante, Ukmergės rajono savivaldybės administracija įgyvendina bendradarbiavimo projektą. Edita, įgyvendindama projektą „Gyvybių santykiai urbanizuotame kontekste. Laukinių gyvūnų buveinių problematika. Laukinių gyvūnų buveinių dizaino sprendimai miesto infrastruktūroje“ (darbo vadovai prof. Juozas Brundza, lekt. Gintarė Černiauskaitė) sukūrė ir pagamino namelius žvirbliukams, raudonuodegėms, varlytėms, vėžiukams, ežiukams  ir “Nykštuko” teritorijoje ieško tinkamiausių vietų.
Ačiū, Vilniaus dailės akademijos magistrantei Editai Daraškaitei už nuostabią dovaną Ukmergei, Senamiesčio progimnazijos biologijos mokytojui Tadui Petrikui ačiū už profesionalias konsultacijas .Tikimės, kad padovanotose namuose netrukus apsigyvens gyventojai.
 
 
Svečiai iš Ispanijos
 
2023 metų gegužės 8-10 d. Ukmergės vaikų l/d „Nykštukas“ viešėjo mokytojos iš Ispanijos, Badalono miesto Institut Escola Llibertat . Šioje mokykloje yra kelios pakopos: nuo 1 iki 3 metų, nuo 3 iki 6 m. ir nuo 6 iki 16 metų amžiaus. Mokytojos Cristina, Sonia ir Raquel atvyko pagal Erasmus + mainų programą, kurios tema ,, Įtraukusis ugdymas per STEAM projektus”. Šis projektas orientuotas į lygių galimybių sudarymą tiek berniukams, tiek mergaitėms mokytis, veikti , studijuoti inžinierinius dalykus. Kadangi jie atliko tyrimus, kurių rezultatai parodė, kad daugelis merginų renkasi menų ir kalbos sritis, o vaikinai – inžineriją, ieškoma būdų, kaip nuo mažens šia sritimi sudominti ir mergaites. Mokytojos didelį dėmesį skyrė darželio grupių ir lauko erdvėms, jose esančioms priemonėms, stebėjo parodomąsias STEAM veiklas, kurias vedė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vitalija Akstinavičiūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir fizinio ugdymo pedagogė Neringa Godliauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojos – Aušra Danielienė, Rita Jakienė ir Lauryna Kaminskaitė. Veiklas mokytojos tarpusavyje aptarė, dalijosi ugdymo patirtimi. Buvo pakviestos į muilo gaminimo edukaciją kartu su ,,Pelėdžiukų” grupės vaikais. Viešnios susitiko su vicemeru E. Kuodeliu, grožėjosi miestu ir balandžiais, o viešnagę baigė pasivaikščiojimu po Vilnių ir kvietimu susitikti jau Ispanijoje.
 
 
 
Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos “Sveikatos želmenėliai”  konferencija “Gerosios darbo patirties sklaida – vaikų sveikatos ugdymas, stiprinimas, ikimokyklinio ugdymo įstaigose”
 
Ukmergės vaikų lopšelis – darželis „Nykštukas“ mokytojos, jau nuo 2001 metų priklauso Respublikinei ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijai „Sveikatos želmenėliai“. Asociacijos veikla apima sveikos gyvensenos kaip gyvenimo būdo propagavimą tarp pedagogų, tėvų, visuomenėje, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, darbo patirties sklaidą ir sveikos gyvensenos darželių tinklo plėtrą šalyje.
2022 m. Gruodžio 6 dieną Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija “Sveikatos želmenėliai” organizavo konferenciją “Gerosios darbo patirties sklaida – vaikų sveikatos ugdymas, stiprinimas, ikimokyklinio ugdymo įstaigose”. Joje savo pranešimus pristatė ir mūsų darželio pedagogės. Papildomojo ugdymo (kūno kultūra) mokytoja metodininkė Neringa Godliauskienė ir ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Zita Imbrasienė skaitė pranešimą „Žygiai – kaip komandos formavimo, bendrystės ir sveikatinimo būdas“. Jos pristatė bendruomenės žygius, kaip vieną iš sveikatinimo, bendrystės ir komandiškumo būdų, papasakojo apie vaikų įtraukimą į šią veiklą. Antrą pranešimą „Geriausia įstaigos gyvenimo būdo reklama – sveiką maistą ir gyvenimo būdą propaguojantys renginiai“ skaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sonata Liogienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Aušra Danielienė. Jos papasakojo, kaip kiekviename renginyje ar šventėje puoselėja sveiką gyvenimo būdą ir skatina vaikus gyventi sveikiau. Šioje konferencijoje mokytojos turėjo puikią galimybę pristatyti savo įstaigą ir pasisemti patirties bei naujų idėjų iš kitų.
 
 
 
Pėsčiųjų žygis Konstitucijos dienai paminėti 
 
2022 m. spalio 22 dieną Ukmergės vaikų lopšelio darželio „Nykštukas“ aktyviausios žygeivės, nepraleidžiančios nei vienos progos pakeliauti ir šį kartą dalyvavo žygyje Vilkmergės pėdsakais LR Konstitucijos dienai paminėti. Maršruto atstumas 19,6 km. – Ukmergė – Deltuva- Leonpolis – Ukmergė.
 
 
Pasidalinimas gerąja darbo patirtimi tema “Visiems prieinama gera mokykla ir kokybiškas ugdymo turinys”
 
Nuo 2019 metų Ukmergės vaikų lopšelis – darželis “Nykštukas” dalyvauja  Respublikinio lopšelių – darželių “Nykštukas ” sambūrio po “Nykštuko kepure” veikloje.
2022 m. rugsėjo 16 dieną Ukmergės vaikų lopšelyje – darželyje “Nykštukas” susirinko  Respublikos lopšelių – darželių “Nykštukas” sambūrio “Po nykštuko kepure” dalyviai  pasidalinti gerąja darbo patirtimi tema ,,Visiems prieinama gera mokykla ir kokybiškas ugdymo turinys”. Į renginį atvyko kolegės iš Rokiškio, Kuršėnų, Plungės, Panevėžio ir Vilniaus lopšelių – darželių.
Kol visi rinkosi, atvykę anksčiau dalyviai galėjo pasivaikščioti po darželį, apžiūrėti grupes, ugdymo priemones, pasikalbėti su kolegomis rūpimais klausimais.
Renginys prasidėjo nuo lopšelio – darželio “Nykštukas” direktorės, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo  V.Kalino ir švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistės R. Bakučionienės, ir švietimo pagalbos tarnybos metodininkė R. Steponavičienės sveikinimo žodžių ir linkėjimų. Toliau sekė priešmokyklinukų grupės vaikų muzikinis pasirodymas. Paskui kiekvienas darželis pasidalino savo gerąja patirtimi, laimėjimais , pristatė įgyvendinamus projektus, diskutavo, kas yra gera mokykla, kokios priežastys trukdo tapti gera mokykla, kokių veiksmų ir priemonių reikia imtis, siekiant tapti gera mokykla.
 Po pasidalinimo gerąja patirtimi, visi dalyviai iškeliavo pasivaikščioti su gide po Ukmergę ir labiau ją pažinti. Grįžusios atgal, mokytojos diskutavo apie praėjusią dieną, traukė burtus, kad sužinotų kur kitais metais sambūrio “Po nykštuko kepure” dalyviai susitiks. Burtai  lėmė,  kitąmet aplankyti Plungės lopšelį – darželį “Nykštukas”.  O renginį užbaigėme piešiniais. Dailės mokyklos mokytoja Raimonda Kielaitė pravedė piešimo terapiją, kur kiekviena galėjo išreikšti savo emocijas, jausmus popieriaus lape.
 
 
Liepos 6 d. pėsčiųjų žygis
 
2022m. liepos 6 dieną Ukmergės vaikų lopšelio – darželio “Nykštukas” kolektyvas dalyvavo pėsčiųjų žygyje Liepos 6 – oji su “Vilkmergės pėdsakais” po Ukmergės miestą. Šis žygis buvo neįprastas tuo, kad žygiavome ne dieną, o naktį ir  dar turėjo užduotį – atrasti visas žymėjimosi erdves pagal maršrutą.  Bet mums pavyko, įveikėme 11 km ir atradome visus štampukus. Žygiai, padeda ne tik mums geriau vieniems kitus pažinti, bet ir stiprina tarpusavio ryšį.
 
   
 
 
Gerosios patirties sklaidos renginys „Šiuolaikiško ugdymo dėlionė“
 
2022 m. gegužės 13 d. rajono pedagogės, dirbančios su mišraus amžiaus vaikų grupėmis ir ikimokyklinių įstaigų pradedančios pedagogės, dalyvavo gerosios patirties sklaidos renginyje „Šiuolaikiško ugdymo dėlionė“, kuris vyko Ukmergės vaikų lopšelyje – darželyje „Nykštukas“. Įstaigos veiklą pristatė ir sveikinimo žodžius renginio dalyviams tarė Rita Motiejūnienė, Ukmergės lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ direktorė ir Renata Gudaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui. Atviros veiklos metu pasidalinta patirtimi su kolegėmis, kaip kūrybiškai, inovatyviai bei reflektyviai panaudoti projektinį metodą, organizuojant ugdomąją veiklą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, kaip ugdyti vaikų informatinį mąstymą, skaitmeninį raštingumą, kaip ugdomojoje veikloje taikyti IKT,  Steam metodą. Savo patirtimi dalinosi  5 įstaigos mokytojos,  atviras veiklas  galima buvo stebėti skirtingo amžiaus grupėse – 1-2 metų , 4-5 metų, 5-6 metų ir priešmokyklinėje – 6-7 metų amžiaus vaikų grupėje.  temų spektras buvo itin įvairus –  “Nykštukų lobis”, “Kaip  gyvenome darželyje?”,  „Nuo sėklytės iki augaliuko“, “Ką matau pro Nykštuko langą?”, “Ką šiemet patyrėme?”. Renginys sulaukė didelio rajono pedagogų susidomėjimo.
Po valandos visi renginio dalyviai grįžo aptarti stebėtų veiklų, pasidalinti įspūdžiais. Diskusijos metu svečiai pasidalino teigiamais atsiliepimais apie renginį ir pateikė savo patirties pavyzdžių, susietų su projektinio metodo taikymu, inovacijomis organizuojant ugdomąją veiklą vaikams. 
Renginyje dalyvavusi Ukmergės švietimo, sporto ir kultūros vyr. specialistė Ramunė Bakučionienė džiaugėsi suorganizuotu renginiu, skatino ir toliau domėtis ugdymo inovacijomis, jas taikyti bei kvietė ir kitas ugdymo įstaigas dalintis  gerąja patirtimi.
 
 
Nykštuko žygeivės dalyvauja walk 15 ėjimo varžybose
 
2022 m. gegužės mėn. rengiamas viešųjų erdvių, pritaikytų fiziniam aktyvumui Ukmergės mieste interaktyvus žemėlapis #walk15 programėlėje. Ukmergėje lankėsi #walk15 projektų koordinatorė Edita Maračinskaitė. Mūsų įstaigos žygeivės aktyviai dalyvauja ėjimo varžybose #walk15, sėkmingai įveikė planuojamą trasą ir padėjo rengėjams suženklinti numatytas vietas. Bendra trasa sudarys apie 10 kilometrų, kuri sujungs mieste esančius lauko treniruoklius. Sukurta programėle ir žemėlapiu galės naudotis nemokamai visi norintis judėti ir prisijungti į iššūkį. Projekto „Atrask nuolatinį judėjimo džiaugsmą“ Nr. SRF-FAV-2021-1-0407, dalinai finansuojamo Sporto rėmimo fondo lėšomis, vykdytojas VšĮ „Smarter step“.
 
 
 
Virtuali  Ukmergės rajono 5-7 metų  amžiaus vaikų ir mokytojų edukacija “Kūrybos magija”
 
Vaikų lopšelis – darželis “Nykštukas” iniciatyva 2022 m.  balandžio 13 dieną, 10 val. per zoom Ukmergės rajono 5-7 metų amžiaus vaikai ir mokytojos dalyvavo edukacijoje “Kūrybos magija” (Edukacijos nuostatus rasite čia – edukacija -kurybos magija). Edukaciją vedė mūsų įstaigos ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Vida Čepienė. Šios edukacijos tikslas – sukomponuoti pavasarinę kompoziciją naudojant natūralias gamtines medžiagas. Uždaviniai:
1. Tyrinėti gyvąją ir negyvąją gamtą, tikslingai renkant šakeles, samanėlės, akmenėlius, smilgas, viksvas ir kt. kompozicijos kūrimui.
2. Įgalinti ugdytinius  savarankiškai kurti kompoziciją.
3. Mokyti vaikus apsukti trafaretą siūlais ar virvele, ar juostele.
4. Sustiprinti pasitikėjimą savimi, tobulinti mokėjimo mokytis ir problemų sprendimo kompetenciją.

Edukacijai reikėjo pasiruošti iš anksto. Nuo kovo 28 dienos iki balandžio 8 dienos mokytojos kartu su savo grupės vaikais ir vaikų tėveliais rūpinosi priemonėmis reikalingomis edukacijai:

  • nedideliu pagrindu kompozicijai (pvz:. medžio ripkute, lėkštute, vazonėliu, dėžute nuo kiaušinių ir pan.)
  • įvairiomis gamtinėmis priemonėmis randamomis kieme, gamtoje, miške (pvz:. samanos, šienas, viksvos, įvairių medžių, krūmų šakelės (beržo, liepos, tujos, bukmedžio ir kt).,
  • dekoratyvinėmis priemonėmis (pvz:. pluksnos, mezgimo siūlai, virvelė, juostelė, pūsti kiaušiniai, maži suvenyrai – kiškio, viščiuko, kiaušinio ar kt.)
  • pagal poreikį – gyvų gėlių sodinukai ( pvz:. narcizai, hiacintai, žydrės ir kt).
  • gaminosi trafaretą iš kartono – paukštelio arba kiaušinio.

Labai džiaugiamės ugdymo įstaigomis, kurios dalyvavo edukacijoje, vaikų kūrybiškumu ir sukurtomis nuostabiomis kompozicijomis. Dalinamės edukacijos akimirkomis.

     

 

Gerosios patirties sklaida konferencijoje “Vaikų sveikatos stiprinimo įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose”

2022 m. Kovo 30 d. vyko Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos “Sveikatos želmenėliai” nuotolinė konferencija “Vaikų sveikatos stiprinimo įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose”. Iš viso dalyvavo virš 400 dalyvių, o tarp 8 pranešėjų savo pranešimą pristatė ir Ukmergės vaikų lopšelis – darželis  “Nykštukas” ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aistė Narbutavičienė. Mokytoja supažindino, kaip pasitelkiant siužetinius pasakojimus, įstaigoje ugdomas vaikų fizinis aktyvumas. Dalinosi apie bendrystės kūrimą tarp bendruomenės narių organizuojant ir dalyvaujant pėsčiųjų žygiuose. Džiaugiamės galėdamos pristatyti savo įstaigą ir skleisti gerąją patirtį.

     

 
Respublikinė Lietuvos lopšelių darželių “Nykštukas” konferencija
 
Vaikų lopšelis – darželis “Nykštukas” dalyvauja Lietuvos lopšelių – darželių „Nykštukas“ respublikinio sambūrio „Po nykštuko kepure“ veiklose. Šis sambūris įkurtas  2019 metais ir sėkmingai gyvuoja jau 2 metus.
Pirmasis susitikimas vyko gyvai, Rokiškio l/d „Nykštukas“. Buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis ir sambūrio nuostatai. Tada į sambūrį įsitraukė šešios ugdymo įstaigos: Panevėžio, Rokiškio, Kuršėnų, Telšių, Ukmergės ir Vilniaus. Per keletą metų sambūris „užaugo“ ir šiuo metu prie jo dar prisijungė Klaipėdos, Alytaus, Jurbarko ir Plungės „Nykštuko“ darželiai. Iš viso sambūrį sudaro dešimt lopšelių – darželių “Nykštukas”.   
2021 metais, kovo mėnesį mūsų Ukmergės vaikų l/d „Nykštukas“ dėl covid-19 pandemijos organizavo virtualų susitikimą ir skelbė sambūrio emblemos kūrimo konkursą. Galime pasidžiaugti, kad jau turime savo ne tik himną, bet ir emblemą, marškinėlius. O 2021 m. gruodžio 9 dieną Rokiškio l/d “Nykštukas” iniciatyva darželiai susijungė į virtualią respublikinę lopšelių-darželių „Nykštukas“ sambūrio „Po nykštuko kepure“ metodinę-praktinę vaizdo konferenciją – „Nykštukų“ idėjos ir patirtys“, kurios metu mūsų Ukmergės vaikų l/d “Nykštukas” pavaduotoja ugdymui Renata Gudaitienė pristatė darželio vidaus ir lauko erdves, įdomias darželio veiklas ir projektus, kitas inovacijas. Priešmokyklinio ugdymo mokytojos Rita Jakienė ir Aušra Danielienė pasakojo apie sensorinį kambarį, jame esančias priemones ir jų panaudojimo galimybes bei organizuojamas veiklas sensoriniame kambaryje. Daug įdomaus turėjo papasakoti ir kiti sambūrio darželiai. Susitikimo laikas praėjo įdomiai, turiningai ir naudingai. Smagu turėti savo draugų ir bendraminčių  visoje Lietuvoje ir dalintis savo idėjomis, gerąja patirtimi.

 

Respublikinis ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų “Nykštukas” kūrybinis projektas

2021 m. kovo – balandžio mėnesiais Ukmergės vaikų lopšelis – darželis “Nykštukas” organizavo kūrybinį  projektą, kurio tikslas – stiprinti Lietuvos lopšelių – darželių „Nykštukas“ tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą.

Uždaviniai:

1. Atskleisti dalyvių kūrybiškumą  kuriant  „Nykštuko“ sambūriui emblemą.

2. Suorganizuoti sukurtų  emblemų parodą.

3. Išrinkti vieną „Nykštuko“ sambūrio emblemą.

Projekte dalyvavo ir emblemas kūrė 10  įstaigų – Rokiškio l/d “Nykštukas”, Vilniaus l/d “Nykštukas”, Jurbarko l/d “Nykštukas”, Plungės l/d “Nykštukas”, Alytaus l/d “Nykštukas”, Klaipėdos l/d “Nykštukas”, Telšių l/d “Nykštukas”, Panevėžio l/d “Nykštukas”, Šiaulių r. Kuršėnų l/d “Nykštukas”,  ir patys organizatoriai – Ukmergės vaikų l/d “Nykštukas”. Balsavimui įstaigos pateikė iki 5 emblemų, už kurias buvo balsuojama Ukmergės l/d  Nykštuko facebook puslapyje, spaudžiant “like”.  Iš viso buvo galima balsuoti už 34 emblemas.  Nugalėtojais tapo – Jurbarko l/d “Nykštukas” kurta emblema, surinkusi 240 balsų “Like”.

Šiame projekte iš  mūsų įstaigos dalyvavo 4  grupės – “Drugelių”, “Voveryčių”, “Pelėdžiukų”, Gudručių”. Iš viso nupieštos 37 emblemos. Iš kurių po balsavimo buvo išrinktos 5 , kurios dalyvavo tolimesniame etape.

   

    

Projektas vykdytas keliais etapais:

I etapas. Nuo 2021 m. kovo 19 dienos iki balandžio 9 dienos ant A4 formato lapo, spalvotais flomasteriais kuriama Nykštuko sambūrio emblema Lietuvos lopšelio-darželio „Nykštukas“ grupėse.  Emblemą  kūrė mokytojai, vaikai, ir mokytojai ir vaikai kartu.

II etapas. Nuo 2021 m. balandžio 12 dienos iki balandžio 16 dienos – Lietuvos lopšeliuose- darželiuose „Nykštukas“ organizuojamos emblemų parodos. Kiekviena įstaiga iš visų nupieštų išrenka 5 emblemas, kurias siuntė į Ukmergės vaikų lopšelį – darželį „Nykštukas“.

 III etapas. Balandžio 19 dieną, 5 gražiausios emblemos nufotografuotos ir atsiustos  į Ukmergės vaikų l/d “Nykštukas”. Gautos nuotraukos įkeltos į facebook puslapį – Ukmergės l/d „Nykštukas“, kuriame vykdytas balsavimas. Balsavimas už labiausiai patinkančią emblemą vykdomas nuo balandžio 21 dienos iki balandžio 28 dienos. Daugiausiai „patinka“ surinkusi emblema išrenkama „Nykštuko“ sambūrio ženklu.

IV baigiamasis etapas. Ukmergės vaikų lopšelis – darželis Nykštukas“ visoms dalyvavusioms įstaigoms įsipareigojo išsiųsti padėkas, 1 pagamintus marškinėlius su išrinkta „Nykštuko“ sambūrio emblema ir emblemos lipdukų rinkinį.

 

Virtualus edukacinis renginys- viktorina “Aš gyvenu Lietuvoj”

2021 m. Vasario 15 d. Ukmergės vaikų lopšelis – darželis  „Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytojos Rita Jakienė, Aušra Danielienė ir Lauryna Kaminskaitė pakvietė visus rajono priešmokyklinukus į virtualų edukacinį renginį – viktoriną „Aš gyvenu Lietuvoj“. Viktorinos tikslas – bendradarbiaujant su kitomis ugdymo įstaigomis ir dalijantis kūrybine patirtimi, ugdyti ir puoselėti priešmokyklinio amžiaus vaikų patriotinius jausmus, pagarbą savo šaliai bei jos istorijai, plėsti vaikų žinias apie gimtąjį kraštą bei turtinti jų žodyną. Dalyviai iš anksto ruošėsi viktorinai – ruošė prisistatymus ir namų užduotis, kaupė ir gilino žinias apie Ukmergę, apie Lietuvos gamtą, transporto priemones, jūrą, upes, miškus, didžiuosius miestus, apie Lietuvos simboliką.

Renginį atidarė ir sveikinimo žodžius susirinkusiems tarė – Ukmergės vaikų lopšelio – darželio “Nykštukas” direktorė Rita Motiejūnienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Renata Gudaitienė.

Viktorinos metu vaikai atsakinėjo į klausimus, atliko užduotėles, piešė, konstravo, atidžiai klausėsi draugų iš kitų darželių. Renginyje dalyvavo Ukmergės vaikų lopšelio – darželio „Vaikystė“ „Kvatoklio“ ir „Klausučio“ grupės, Ukmergės vaikų lopšelio – darželio „Saulutė“ priešmokyklinukai, Ukmergės vaikų lopšelio – darželio „Žiogelis“ priešmokyklinukai, Taujėnų gimnazijos „Pelėdžiukų“ grupė ir Ukmergės vaikų lopšelio – darželio „Nykštukas“ priešmokyklinukai ir jų mokytojos.

 

Virtuali fotografijų paroda „Švenčiu šalies gimtadienį“

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis “Nykštukas” organizavo Ukmergės rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų ir virtualią fotografijų parodą „Švenčiu šalies gimtadienį“, skirtą Vasario 16 dienai paminėti.

Tikslas – stiprinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką, kūrybinius gebėjimus, patriotiškumą, pilietiškumą, plėtoti vaikų supratimą apie Lietuvos simbolius.

Parodoje dalyvavo Siesikų gimnazijos ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupė “Gerviukai”, Ukmergės vaikų lopšelio-darželio “Vaikystė” “Kvatoklių” ir “Svajoklių” grupės, Ukmergės vaikų lopšelio-darželio “Šilelis” “Mikės Pūkuotuko” ir “Boružėlių” grupės, Veprių ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinė ir priešmokyklinė grupė, Veprių mokyklos – daugiafunkcinio centro Slidžių ikimokyklinio ugdymo skyriaus “Bitučių” grupė ir patys parodos organizatoriai – Ukmergės vaikų lopšelio-darželio “Nykštukas” grupės.

Nuo 2021-01-18 iki 2021-02-05 parodos dalyviai savarankiškai pasitelkdami kūrybinės raiškos priemones, kūrė kūrybinius darbus ant baltų (sportinių) marškinėlių tema „Švenčiu šalies gimtadienį“ ir juos fotografavo. Iš įstaigų gautų kūrybinių darbų nuotraukų buvo sukurtas filmukas – https://www.youtube.com/watch?v=iOxj_sJ2L4o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3WVGjRpGcUfoqRstQCaTbJcXTII6wFgjbouoQh0kCRQh-ENQjTnuFH4lQ

“Fair Play” piešinių konkursas

Du metus iš eilės įstaigos vaikai,  paskatinti savo grupių mokytojų dalyvauja tarptautinio Fair Play komiteto organizuojamame piešinių konkurse. „Fair Play“ komiteto tikslas – saugoti ir skatinti pagarbą kilniam elgesiui ir jo vertybėms ne tik didžiajame sporte, bet ir kasdieniame gyvenime. 2020 metais iš daugiau nei 700 dalyvių iš viso pasaulio 3-6 metų amžiaus kategorijoje sėkmė lydėjo „Pelėdžiukų“ grupės ugdytinį  Šarūną Meškatavičių (mokytoja Aušra Danielienė). Jo piešinys pateko į prizinių vietų penketuką. Liepos mėnesį mus pasiekė laiškas iš Fair Play komiteto prezidento Jeno Kamuti ofiso Budapešte su Šarūnui skirtu vardiniu sertifikatu, Fair Play atminimo medaliu ir kitomis dovanėlėmis. Džiaugiamės ir didžiuojamės Šarūno sėkme.

 

Dalyvaujame ilgalaikiame edukacinių erdvių konkurse, esame ne tik dalyviai, bet ir nugalėtojai.

IMG_4749 DSC_0149

 

Mūsų įstaiga aktyviai dalyvauja įvairiose akcijose, konkursuose, renginiuose, projektuose.

 

 

 

selsmaspiesiniai gelbekit

       futb kaledos  neringos

PADEKA  Daivos padekapadeka

Neringai futbol IMG_4751

                 

      1D  uz pergales

A   SDIPLOMAS MAZUJU OLIMPIADA