SKRUZDĖLYČIŲ“ gr.  2-3 m.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos  Meilutė Dainienė, Danutė Sičiūnienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Nijolė Keršienė
El. paštas    nykstukospalvos@gmail.com
Tel.             8 681 71446
 

„SMALSUČIŲ“ gr. 1,5-3 m.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Lina Tylūnienė, Danutė Sičiūnienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Virginija Džiovenienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja su spec. poreikių vaikais  Vilma Šinkūnienė
El. paštas    smalsucai14@gmail.com
Tel.             8 605 00149
 

„VOVERYČIŲ“ gr. 3-4 m.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vida Čepienė, Zita Imbrasienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Rita Pratkelienė
El. paštas    voveriukai234@gmail.com
Tel.    8 608 82514
        

„ZUIKIŲ“ gr. 4-5 m.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Gražina Papickienė, Edita Sorulskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Vaida Kuncevičienė
El. paštas     zuikiai2014@gmail.com
Tel. 8 648 37763    
 

„VĖŽLIUKŲ“ gr. 5-6 m.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Eugenija Misiūnienė, Edita Sorulskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Sonata Purlienė
El. paštas    nykstukovezliukai@gmail.com
Tel.    8  608 82477
 

„DRUGELIŲ“ gr. 3-4 m.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vitalija Akstinavičiūtė, Daiva Akstinavičiūtė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Vida Laurikėnienė
El. paštas  maziejiteplioriai@gmail.com
Tel.    8    634 79348
 
 

„NAMINUKŲ“ gr. 5-6 m.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Lauryna Kaminskaitė,  Zita Imbrasienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Asta Jakimavičienė
El. paštas     nykstukonaminukai15@gmail.com
Tel. 8 674 95549

 

„PELĖDŽIUKŲ“ gr. 6–7 m.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos Aušra Danelienė, Stanislava Kojienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Stanislava Daugėlienė
El. paštas    susitikimekasdien@gmail.com
Tel.             8 601 72938
 

„GUDRUČIŲ“ gr. 6–7 m.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos Rita Jakienė, Stanislava Kojienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja  Irena Ivanauskienė
El. paštas   gudruciai20@gmail.com
Tel. 8 628 89596