RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ “NYKŠTUKAS” KŪRYBINIO PROJEKTO NUOSTATAI

 

 

Ukmergės rajono savivaldybė  2019-2021 metais vykdo projektą “Mažųjų judėjimo džiaugsmas”, kuris finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis. Ukmergės vaikų lopšelis – darželis “Nykštukas” yra šio projekto partneris ir organizuoja sportines veiklas savo įstaigoje.

    

2020 metų sausio 20-24 dienomis darželyje buvo organizuojami žiemos sportiniai renginiai pagal Sporto rėmimo fondo finansuojamą projektą “Mažųjų judėjimo džiaugsmas”. Keistai skamba ,,Žiemos sporto šventė” , kai sniego nė kvapo. Bet vaikams nebuvo liūdna. Galvojome stebuklingos lazdelės padės žiemužę pašaukti, todėl žaidėme estafetes, gal kuris bus greitesnis ir suras, nepasisekė. Pasiėmę rogutes, šalčio kepures, bėgiojome visur ieškodami, vėl nieko. Sakome gal šiaurietiškas ėjimas padės surasti, visą darželio teritoriją apėjome, bet neradome. Liko tik darželio viduje ieškoti, bet ir vėl nieko. Žiema išėjo vaikams palikusi dovanų: rogučių, čiuožynių, sniego kastuvų, slidžių. Teks laukti kitų metų, gal sugrįš su sniegu ir šaltuku? Sportui tinka visoks oras, sportui tinka ir žiema be sniego…

Sausio 20 d. Žiemos sporto savaitės atidarymas. Pound šokiai su Ukmergės sporto centro trenere Migle Ivanauskiene.

    

 

Sausio 21 d. Estafečių diena.

    

 

Sausio 22 d. Judriųjų žaidimų diena.

 

Sausio 23 d. Šiaurietiško ėjimo diena.

 

Sausio 24 d. Orientavimosi sporto diena. Žiemos sporto savaitės uždarymas.

 

 

RUGSĖJO 28 D. PIRMADIENIS

RUDENS SPORTO SAVAITĖS ATIDARYMAS. MANKŠTA SU KIŠKIU. RUNGTYS LAUKO ERDVĖSE.

Rudens sporto savaitė prasidėjo smagia muzika ir  mokytojos Neringos ir žirafos bei kiškio pristatymu visiems dalyviams, kokia bus ši savaitė.  Trumpai  buvo pristatytos kiekvienos dienos veiklos: Pirmadienį – mankštinsimės ir rungtyniausime; Antradienį – keliausime turistauti, ką reikėtų pasiimti einant turistauti?; Trečiadienį – žaisime futbolą, kaip ji žaisti, ko reikia šiam žaidimui?;  Ketvirtadienį –  šoksime, dainuosime ir atliksime užduotis; Penktadienį – žaisime  smagius žaidimus darželio erdvėse. Savaitės uždarymo metu visų dalyvių lauks siurprizai.

Po pristatymo, skambant  muzikai  kiškis  kartu su visais dalyviais smagiai pasimankštino ir dalyviai išsiskirstė po darželio erdves atlikti įvairias užduotis.

 Kiekvienos grupės vaikai pasidalijo į komandas.

* mėtė kamuolį į krepšinio lanką,  lenktyniavo, kuri komanda greičiau tai atliks;

* įrengtame kliūčių ruože peršoko/perlipo kliūtis.

* rungtyniavo, kas greičiau nuveš mašinytę obuolių meškučiui;

* stengėsi pasiekti finišą važiuodami balansiniu vėžimėliu su rankenomis;

* rungtyniavo, kas  daugiausiai pataikys kamuoliukų į olimpinius žiedus;

* šokinėjo įvairiomis kryptimis, pagal  pateiktas nuorodas (sustatytus batus).

*  žaidė žolės riedulį ir lenktyniavo kas daugiau pataikys kamuoliukų į vartus.

Kiekviena grupė atlikusi vieną užduotį, keliavo prie kitos užduoties, ir taip tol, kol buvo atliktos visos užduotys.

       

 

RUGSĖJO 29 D. ANTRADIENIS

TURISTINIŲ ŽYGIŲ- PASIVAIKŠČIOJIMŲ DIENA.

10.30 visos grupės susirinko aikštelėje ir kartu su mokytoja Neringa  aptarė, ką reikia turėti einant į žygį. Grupės buvo išsirinkusios kur keliaus ir papasakojo visiems susirinkusiems kur šiandien eis turistauti, ką veiks pasiekę suplanuotą vietą. Viską aptarę, vaikai pasimankštino, kad visiems sėkmingai pavyktų pasiekti savo kelionės tikslą. Po mankštos, visos grupės iškeliavo į savo suplanuotą žygį: ,,Zuikių“ gr. vaikai keliavo aplink darželį ir atlikinėjo surastas užduotėles. ,,Vėžliukų“ grupė nuėjo iki senojo gyvulių turgaus ir pasistatę palapinę iškylavo. ,,Voveriukai“ vykdė orientacinį žygį po darželio teritoriją ir ieškojo paslėpto lobio. ,, Pelėdžiukai“ su ,,Gudručiais“ keliavo į parką, ten nuvykę iškylavo, žaidė judriuosius žaidimus. ,,Drugeliai” iškeliavo skaičiuoti tiltų per Vilkmergės upelį.  Rečionių ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Bitučių” grupės vaikai aplankė V. Bergo ąžuolų giraitę ir apžiūrėjo Lietuvos šimtmečio proga Rečionims padovanotu paminkliniu akmeniu. Mažiausieji darželio vaikai „Naminukai“, „Smalsučiai“, „Skruzdėlytės“ pasivaikščiojo po darželio teritoriją, apžiūrėjo lauko erdves.

 

      

 

RUGSĖJO 30 D. TREČIADIENIS

FUTBOLIUKO DIENA.

10.30 grupės susirinko į aikštelę.  Mokytoja Neringa ir Kiškis visiems pristatė, kad šiandien bus smagi diena – Futboliuko diena. Vaikai papasakojo, ką žino apie šį žaidimą. Paskui su mokytoja Neringa ir kiškiu vaikai atliko tradicinę mankštą. Po mankštos mokytoja Neringa pristatė šios dienos svečius – Ukmergės sporto centro trenerį Julių Butkų su savo auklėtiniais – Kostu, Armandu ir Arvydu. Svečiai parodė, kokią mankštą atlieka prieš žaidimą, pademonstravo keletą kamuolio varymo būdų, o paskui pasikvietę priešmokyklinukus sužaidė futbolą.

Darželio vaikai susiskirstė komandomis ir žaidė futbolą su draugais. Kol dalis grupės žaidė, kiti grupės dalyviai buvo palaikymo komanda.  Likusieji kitų grupių vaikai,  išsiskirstę po darželio teritoriją žaidė  įvairius žaidimus su grupės mokytojomis:

* spardė kamuolius, kas toliau nuspirs;

* varėsi kamuolius aplink kliūtis;

* mėtė kamuolius;

* šokinėjo, kas toliau nušoks;

* lenktyniavo, kas greičiau pasieks finišo liniją;

* žaidė judriuosius žaidimus;

 Kiekviena grupė atlikusi vieną užduotį, keliavo prie kitos užduoties, ir taip tol, kol buvo atliktos visos užduotys.

Futboliuko diena baigėsi tėvelių ir vaikų futboliuko varžybomis.

 

 

 

SPALIO 1 D. KETVIRTADIENIS

MUZIKOS IR ŠOKIO DIENA.

Mokytoja Milda skambant muzikai visiems susirinkusiems pristatė, kuo ypatinga ši diena, kokias užduotis reikės atlikti.  Po dienos eigos pristatymo visi dalyviai šoko pagal greitą ir lėtą melodiją, žaidė muzikinius žaidimus. Sustojo į traukinukus ir nukeliavo po darželio erdves atlikti įvairių  muzikinių užduočių. Vaikai šoko pagal girdimą muziką, kūrė muzikinius instrumentus iš antrinių žaliavų ir jais grojo, dėliojo iš darželio teritorijoje rastų gamtinių priemonių penklinę su natomis, iš muzikinių instrumentų dėliojo mandalą, piešė, sekė muzikines pasakas, kūrė šokį pagal dainelę ir įvairiais judesiais išreiškė nuotaiką.

 

 

SPALIO 2 D. PENKTADIENIS

SMAGIŲJŲ ŽAIDIMŲ DIENA. ŠVENTINĖS SAVAITĖS UŽDARYMAS. APDOVANOJIMAI.

Kiškis su žirafa bei mokytoja Neringa sukvietė visus dalyvius į šventinės sporto savaitės uždarymą. Visi kartu pasidžiaugė, kokia buvo smagi ši savaitė, prisiminė ką veikė. Viską aptarę, visi kartu pašoko, pasimankštino ir  išskirstė po erdves žaisti žaidimų – kiškis  su savo komanda iškeliavo važinėtis paspirtukais, mokėsi apvažiuoti įvairias kliūtis, pasiekti finišą. Žirafa su vaikais judesiais imitavo transporto priemonių vairavimą: automobilio, autobuso, laivo ir kt. Vyresniojo amžiaus  grupės žaidė lenktyniavimo žaidimus – kas greičiau susės ant sustatytų kėdučių; kas greičiau paguldys/pastatys kėdutes.   Mėtė spalvotus kamuolius į atitinkamos spalvos lankus, rinko pabirusius kamuoliukus į krepšį, apibėginėjo vandens buteliukus, jų nepaliečiant. Kiekviena grupė atlikusi vieną užduotį, keliavo prie kitos užduoties, ir taip tol, kol buvo atliktos visos užduotys. Rečionių ikimokyklinio ugdymo skyriaus – „Bitučių“ grupės vaikai kartu su Supermene žaidė judriuosius žaidimus – „Traukinukas“, „Šviesoforas“, „Gyvatėlė“.

Kai visos užduotys buvo atliktos, dalyviai buvo apdovanoti medaliais ir  įsegamais šypsenų ženkliukais. 

 

 

 Ukmergės rajono savivaldybė  2019-2021 metais taip pat vykdo projektą  „Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus (padidinto aktyvumo) elgesio reguliavimui“.

   

 

 

 

 

 

                   

 

Socialinių – emocinių įgūdžių ugdymo programa “Kimochi”

Ukmergės vaikų lopšelis- darželis „Nykštukas“ 2020 metais  kovo mėnesį teikė paraišką dalyvauti Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų vykdymo konkurse ir gavo lėšų projekto įgyvendinimui – „Kimochi“ žaislai padeda vaikams pažinti savo jausmus“.

Projekto tikslas – įdiegti socialinio-emocinio mokymo ir  charakterio ugdymo programą „Kimochi“ integruojant ją į kasdienes ugdomąsias veiklas, lavinti ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinius – emocinius įgūdžius ir mokyti tinkamai išreikšti savo emocijas.

Projekto uždaviniai:

  1. Sudominti vaikus ir įtraukti į specialiai kuriamas realias situacijas grupėje, kartu jas analizuoti ir mokyti geranoriškai spręsti žaidžiant su kimočiais. Drąsiai kalbėti apie savo jausmus ir savijautą, išklausyti bendraamžius, juos atlaidžiau ir geranoriškiau vertinti.
  2. Palengvinti vaikams adaptacijos darželyje laikotarpį: apsikabinę minkštą žaislą, kuris pasakoja apie save įdomią istoriją ir moko, kaip elgtis, sutarti tarpusavyje, vaikai greičiau nusiramins.
  3. Kimočių pagalba ugdyti vaiko charakterį ir pasitikėjimą savimi.
  4. Supažindinti tėvus ir/ar globėjus su socialinio – emocinio mokymo ir charakterio ugdymo programa Kimochi.
  5. Skatinti vaikus ir tėvus kurti mažus vaidinimus, kuriuose kalbama apie kimočio jausmus ir išbandyti įvairius metodus, kaip juos valdyti.

Programa „Kimochi“ padeda vaikams pažinti savo jausmus, įgyti žinių, įgūdžių, kurie reikalingi, kad vaikai galėtų surasti bei valdyti savo emocijas, globoti bei rūpintis kitais, kurti tvirtus, pozityvius santykius, priimti atsakingus sprendimus ir konstruktyviai spręsti keblias situacijas. Šie įgūdžiai būtini siekiant gerų mokymosi rezultatų mokykloje, kuriant teigiamus tarpusavio santykius bei lavinant emocinį intelektą. Vaikai, kurie geba tinkamai valdyti ir reikšti savo emocijas, geriau ugdosi, sutaria su kitais vaikais, turi mažiau elgesio problemų, agresijos, yra atsparesni: moka nusiraminti, susidoroti su stresu, yra geresnės emocinės sveikatos.

Nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio mokytojai pradėjo dirbti su nauja socialine – emocine „Kimochi“ programa („Kimochi“ japonų kalba reiškia jausmą).Šios ikimokyklinio ugdymo programos pagrindas  yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. Vaikai mokomi būti pagarbiais, atsakingais, atspariais, atjaučiančiais, maloniais ir drąsiais – tai pagrindiniai programos principai.

Kimochi programa yra skirta:

  • ugdyti emocinį intelektą;
  • skatinti pozityvų elgesį;
  • lavinti bendradarbiavimo įgūdžius;
  • lavinti vaiko charakterį;

Programa „Kimochi“ įgyvendinama žaidžiant įvairiaspalviais žaislais su emocijų pagalvėlėmis. Tai minkšti žaisliukai, turintys skirtingus charakterius: nuolat besikeičiančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga ir kaprizinga Katė, nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšniakojė. Kiekvienas personažas slepia kokį nors jausmą (mažas pagalvėles, kurių vienoje pusėje užrašytas jausmo pavadinimas („laimingas“, „liūdnas“, „drovus“, „drąsus“, „piktas“, „malonus“ ir t. t.), kitoje – nupiešta atitinkama veido išraiška).

 „Kimochi“ žaislai  padeda:

–         kalbėtis apie jausmus, kuriuos vaikai mokosi pažinti, pavadinti ir valdyti;

–         konstruktyviai bendrauti su bendraamžiais;

–      aptarti įvairias gyvenimiškas situacijas, kurios įvyko ne tik darželyje, bet ir namuose, gatvėje, parduotuvėje, žiūrėtame filmuke ir pan., aptarti jaučiamus skirtingus jausmus (pyktis, džiaugsmas, liūdesys, baimė, nusivylimas, pasididžiavimas, kaltė ir kt.), pasikalbėti apie jų priežastis, atrasti  sprendimo būdus.

Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ „Vėžliukų“ ir „Zuikių“  grupės ugdytiniams labai patinka  žaisti su „Kimochi“ žaislais, papasakoti apie įvairias atsitikusias malonias/nemalones situacijas, apie kilusius jausmus, ieškoti atitinkamų pagalvėlių su vaizduojamomis emocijomis, bandyti įvardinti priežastis.