Sveikos gyvensenos ugdymo projektas “Sveikiatada”

Nuo 2020 metų vaikų lopšelis – darželis “Nykštukas” dalyvauja „Sveikatiada“ projekte. Tai  – socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokymo įstaigų bendruomenėse.
Tikslas – jaunajai kartai suteikti praktinių žinių, kad vaikai ateityje neturėtų sveikatos problemų ir gebėtų atlikti informuotus sprendimus sveikos gyvensenos klausimais. 

Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu vaikai plečia savo žinias ir supratimą sveikatos, sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien vaikai bet ir mokytojai, mokyklų ir darželių administracijos darbuotojai bei tėvai.

2023 metų Sveikatiados veiklos planas

Stendas

 
 
Bendradarbiavimo projektas “Mama, tėti aš kviečiu, pabūti darželyje kartu”
 
Ukmergės vaikų l/d „Nykštukas“ pedagogės, suprasdamos, kad tik bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais, įtraukiant juos į ugdymo procesą, vaikai gali pasiekti daug geresnių rezultatų. Juk glaudus tėvų ir pedagogų bendravimas ir bendradarbiavimas – vienas esminių gerą ugdymą teikiančio darželio bruožų. Tad nuo pat 2023 mokslo metų pradžios įstaiga vykdo bendrą darželio projektą –  “Mamyte, tėveli kviečiu pabūt darželyje kartu” kuris skatina tėvelių savanorystę, dalyvavimą vaikų ugdymo procese. Pasiekti rezultatai viršijo lūkesčius. Kiek įdomių veiklų suorganizavo tėveliai, kiek jose daug įvairių patirčių, STEAM’o, įtraukiojo ugdymo. Vaikai išmoko daug eksperimentų, kalbėjosi net apie mokslininkus. Žaisdami susipažino su kai kuriomis profesijomis: prekiavo, teikė grožio procedūras, gamino net ledus. Kūrė žaislus iš dėžių, iš gamtinės medžiagos. Mokėsi teisingo garsų tarimo paslapčių. Kepė, mušė sviestą, tiesiog žaidė. O kiek dar vaikai aplankė tėvelių darbo vietų: pabuvojo sporto klube, kirpykloje, veterinarinėje vaistinėje. Ir čia tikrai dar ne pabaiga. Labai džiaugiamės, kad tėveliai tapo aktyvūs, kad nori būti atsakingais mūsų bendruomenės nariais. Šis projektas tik įpusėjo, tad vaikai turės dar daug įdomių patirčių ir susitikimų.
 
 
 
Projektas “Aš rudens fotografas” 
 
2023 metų spalio 2-13 dienomis Ukmergės vaikų l/d ,,Nykštukas” vyko trumpalaikis projektas ,,Aš – rudens fotografas”, kurį iniciavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vida Čepienė. Projekto tikslas – nuteikti vaikus patirti kūrybos džiaugsmą, kuriant darbelius iš rudens gėrybių ir gamtinės medžiagos, juos įamžinti fotografijoje. Vaikai projekto metu aptarė rudens, kaip metų laiko, ypatumus,   skirtingų pojūčių pagalba tyrinėjo įvairias rudenines gamtines medžiagas,  rudens gėrybes, sužinojo ir praktiškai išbandė, kokiais prietaisais galima fotografuoti. Viso projekto metu, vaikai tobulino įvairius gebėjimus –  skaičiavo, matavo, kūrė, gamino  įvairius darbelius, diagramas, plėtė aktyvųjį žodyną bei fotografavo savo darbelius ir draugų veiksenas, pristatė draugams, ką užfiksavo. Priešmokyklinė “Pelėdžiukų” grupė įstaigos koridoriuje įkūrė rudeninę parodą.
 
 
 
Vasaros projektas – “Šok, voliokis ir sportuok”
 
Ukmergės vaikų lopšelis – darželis „Nykštukas“  jau ne pirmus metus teikia paraiškas dalyvauti Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų vykdymo konkurse. Ne išimtis ir šie metai. 2023 metais kovo mėnesį teikėme paraišką ir gavome  lėšų savo rašyto projekto “Šok, voliokis ir sportuok” įgyvendinimui.
 
Projekto tikslas  – Skatinti vaikų fizinį aktyvumą integruojant įvairias muzikinės raiškos formas.
Projekto uždaviniai:
 1. Lavinti kūno plastiškumą, mokantis šokių žingsnelių ir šokant šokius.
 2. Lavinti kūrybiškumą ir ritmo pojūtį, atliekant sportinių šokių pratimus.
 3. Treniruoti kūną, siekiant išlaikyti tinkamą ir taisyklingą laikyseną.
 4. Organizuoti sportinių šokių ir fizinio aktyvumo dienas, pasikviečiant rajono ikimokyklinių įstaigų grupes.
 5. Ugdyti vertybines nuostatas į aktyvų laisvalaikio praleidimą per muzikinę raišką ir fizinį aktyvumą.
 6. Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp ugdymo įstaigos bendruomenės narių bei rajono įstaigų, minint muzikos ir kūno kultūros bei sporto dieną.
Projektas vyko  birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais. Pagal projektą buvo numatyta daug smagių, sportiškų veiklų vaikams. Tris vasaros mėnesius kiekvieną rytą vaikams buvo organizuojamos smagios mankštos lauke.  Taip pat  per vasarą vaikai smagiai sportavo su sporto trenere Migle Ivanauskiene bei šoko ir  mokėsi įvairių šokio žingsnelių su šokių mokytoja Vaida Žiedeliene. O  labiausiai vaikai laukdavo penktadienių – diskotekos. Kadangi vasaros metu mūsų įstaigoje dirbo trys mokiniai iš mokyklos ir savanoriavo savanorė tai jie mūsų įstaigos vaikams organizavo diskotekas, mokė vaikus šokti.
Rugsėjo 8 dieną, sveikatos biuro specialistė vedė įstaigos darbuotojams paskaitą apie taisyklingą kūno laikyseną, parodė pratimus, kurie padeda palaikyti taisyklingą laikyseną, atpalaiduoti nugaros raumenis, po ilgo sėdimo darbo.
Džiaugiamės dar vienu  įgyvendintu vasaros projektu, kuris tikime, kad vaikams buvo ne tik smagus, bet ir naudingas.
 
Birželio projektas “Kieme šoka vasarėlė”
 
Ukmergės vaikų l/d ,,Nykštukas” birželio mėnesio vykdyto projekto ,,Kieme šoka vasarėlė” akimirkos – https://www.youtube.com/watch?v=XBJS1009Rm0
 
 
Ukmergės rajono ugdymo įstaigų kūrybinis projektas “Langas į Ukmergę”
 
2023 m. Sausio 10 dieną, Ukmergės Švietimo pagalbos tarnyboje vyko ilgalaikio projekto “Langas į Ukmergę” baigiamasis renginys. Filmukus sukūrė vaikų lopšelių-darželių „Nykštukas“, „Buratinas“, „Saulutė“, „Vaikystė“ bei Pašilės progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Šilelis“ bendruomenės. Juose kviečiama susipažinti su mieste stūksančiu piliakalniu, Ukmergės kraštotyros muziejumi, sužinoti ką veikia policija ir kokia nepaprastai graži per mūsų miestą tekanti upė Šventoji.
Projektas buvo įgyvendinamas nuo 2021 spalio mėnesio iki 2022 m. rugsėjo 30 dienos.
Šio projekto tikslas – parengti metodinę priemonę, skirtą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo ir socialinės kompetencijų plėtojimui, supažindinant juos su gimtojo miesto istorija, architektūra ir kitais mieste esančiais objektais, bei jų paskirtimi.
Projekto uždaviniai:
1. Parengti metodinių filmų ciklą, skirtą vaikų gimtojo miesto pažinimui, pasitelkiant rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų kūrybinius gebėjimus ir gerąją darbo patirtį.
2. Perteikti įvairiomis meninėmis raiškos ir skaitmeninių technologijų priemonėmis vaikų ir mokytojų patirtus įspūdžius, pristatant gimtojo miesto objektą.
Projektas vykdytas kelias etapais:
1. Parengiamasis. Projekto nuostatai ir registracijos anketa skelbiami Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos tinklapyje – http://www.usc.lt
2. Pagrindinis. Video turinio kūrimas rajono ugdymo įstaigose; video filmavimas; Filmo montavimas.
3. Baigiamasis. Viešinimas, pristatymas visuomenei; Įstaigų, dalyvavusių projekte apdovanojimas padėkos raštais.
Projektą vykdė ir koordinavo  projekto vadovė Ukmergės vaikų lopšelio – darželio “Nykštukas” ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sonata Liogienė. Komandoje dalyvavo ir filmuką kūrė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aušra Danielienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aistė Narbutavičienė. Darželio komanda sukūrė ir pristatė filmuką apie Ukmergės piliakalnį. Filmuką peržiūrėti galima čia – https://www.youtube.com/watch?v=eeUos1Nv_Q4&list=PL2oQFiBcSvUQ6pzRpRoZpzKVsGlgIw3NO&index=5
Visi sukurti filmukai – https://www.youtube.com/playlist?list=PL2oQFiBcSvUQ6pzRpRoZpzKVsGlgIw3NO
 
 
 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinis meninis projektas “Su šiltais kalėdiniais linkėjimais”
 
 2022 m. gruodžio mėnesį mūsų darželio “Voveryčių” ir “Drugelių” grupių vaikai prisijungė prie Kauno Valdorfo lopšelio – darželio “Šaltinėlis” inicijuojamo socialinio meninio projekto. Šiuo projektu buvo siekiama ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką, suteikti vaikams džiaugsmo Kalėdų belaukiant, skatinti bendradarbiavimą tarp ugdymo įstaigų ugdytinių ir mokytojų. Projekto uždaviniai:
* lavinti vaikų kūrybiškumą, kuriant sveikinimą – atviruką draugui.
* ugdyti meninę , komunikavimo, pažinimo, socialinę – emocinę kompetenciją.
* patirti teigiamas emocijas bendraujant ir kuriant drauge.
* puoselėti Kalėdų tradicijas.
Ugdytiniai su mokytojomis ne tik kalbėjosi apie kalėdinį laikotarpį, tradicijas, bet kartu su jomis ir tėveliais sukūrė  daug gražių  atvirukų draugams į Kauno ir Vilkaviškio r.  ugdymo įstaigas. Vaikams labai patiko kūrybinis procesas, sukūrė vieną už kitą gražesnius atvirukus panaudodami ne tik tradicines  priemones – popierių, dažus, bet ir gamtines – sėklas, samanas ir kt. Šiemet  Kalėdų laukimas buvo dar ypatingesnis – vaikai  nekantriai laukė atvirukų iš kitų darželių.
 
 

 Projektas – Kokybiškas poilsis – raktas į emocinę vaiko gerovę

Ukmergės vaikų lopšelis – darželis „Nykštukas“ 2022 metais balandžio mėnesį teikė paraišką dalyvauti Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų vykdymo konkurse ir gavo lėšų savo rašyto projekto  „Kokybiškas poilsis – raktas į emocinę vaiko gerovę“ įgyvendinimui.

Šiuo projektu siekėme užtikrinti miegančių ir nemiegančių vaikų poreikius ir sudaryti sąlygas rinktis – ar miegoti pietų miego ar rinktis kitas poilsio formas pritaikytoje erdvėje. 

Projektas buvo įgyvendinamas rugsėjo – gruodžio mėnesiais ir jam pasibaigus yra toliau tęsiamas. Šio projekto tikslas – užtikrinti vaikų kokybišką popietinį poilsį, sudarant sąlygas erdvėse rinktis  tinkamas poilsio išraiškos formas.

Projekto uždaviniai:

 1. Gerinti vaikų emocinę sveikatą ir savireguliacijos įgūdžius.
 2. Mokyti vaikus, pajautus nuovargį, pasirinkti poilsio formas: miegą, pogulį ar ramias veiklas.
 3. Inovatyviomis priemonėmis užtikrinti kokybišką vaikų poilsį.

Pagal projektą buvo numatyta užtikrinti nemiegančių vaikų užimtumą, pasiūlant veiklas – vieną kartą per savaitę vaikai  keliaudavo į išvykas, pasivaikščiojimus po Ukmergę (į pilies parką, prie piliakalnio, prie upės, į sporto aikštyną ir kt.), vieną kartą per savaitę važiuodavo į baseiną, dalyvavo kūrybiniuose – meniniuose užsiėmimuose du kartus per savaitę, dalyvaudavo kartą per savaitę konstravimo (robotikos) užsiėmimuose.

Vaikai, kurie pageidaudavo eidavo miegoti, arba pagulėti, galėdavo tai padaryti pritaikytoje erdvėje  ant čiužinių miegmaišiuose. Numigę, pagulėję vaikai galėdavo rinktis ramią veiklą – klausytis muzikos, pasakų planšetėse su ausinėmis, žaisti lavinamuosius žaidimus planšetėse, interaktyvioje lentoje,  skaityti knygeles,  konstruoti ir pan.

Džiaugiamės, kad priimti  tinkami sprendimai dėl vaikų pogulio ir poilsio atliepia vaikų poreikius, gerina emocinę būseną, skatina savireguliacijos ir savikontrolės įgūdžių plėtrą. 

 
 
Respublikinis ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų muzikinis projektas “Pagrokim 2022”
 
2022 m. lapkričio 30 dieną Kauno ikimokyklinių įstaigų muzikos mokytojų draugija sukvietė visus norinčius į Respublikinį ikimokyklinių įstaigų instrumentinės muzikos festivalį – konkursą „Pagrokim 2022“ . Ukmergės vaikų l/d „Nykštukas“ ansambliukas, kuriam vadovauja muzikos mokytoja Milda, išmokę groti muzikinį kūrinėlį „Jambo buana“, sėdo į mokyklinį autobusiuką ir išskubėjo į Kauną. Čia visus dalyvius pasitiko afro būgnininkas virtuozas Gediminas Mačiulskis, kuris pristatė afrikietiškus mušamuosius instrumentus, jais pagrojo, šiltai ir draugiškai bendravo su vaikais, visi kartu mušė ritmą būgnais, plojo, dainavo, o po to atliko išmoktą kūrinį. Vaikų emocijos liejosi per kraštus. Būgnų muzika juos sujungė į didelį bendrą ansamblį, būgnai dundėjo ir dundėjo, ritmas sklido po visą kultūros centrą. O viską vainikavo saldžios dovanėlės. Skirstyti niekas neskubėjo, dar norėjo pačiupinėti, pakilnoti, pabarbenti per visus būgnelius. Tačiau konkursas dar nesibaigė. Gruodžio mėnesį kolektyvai pristatys savo namų darbus, išmoktus kūrinėlius. Ir vėl visi susitiks, tik šį kartą zoom platformoje.
 
 
 
Rudens gėrybių fiesta
 
Ukmergės lopšelyje – darželyje „Nykštukas“ spalio 3 – 14 d. vyko projektinė savaitė „Rudens gėrybių fiesta“.  Spalio 6 dieną į darželį pas vaikus užsuko Morka ir Baklažanas ir visi kartu dainavo, mynė mįsles, pagal pateiktas užuominas ieškojo rudens gėrybių lobio darželio teritorijoje. Čia pat veikė kavinukė, kurioje visi vaišinosi mėtų, ramunėlių arbatomis ir obuolių sultimis, ragavo riestainius.
Projektinės  savaitės metu darželyje kvepėjo kepamais pyragais, blynais, vaisių ir daržovių salotomis, girdėjosi sulčiaspaudžių keliami garsai. Vaikai ne tik skanavo pasigamintus patiekalus iš atrasto lobio, bet ir matavo, skaičiavo, vedė laidas, klijavo, rašė ir skaitė apie rudens gėrybių naudą. Kartu su tėveliais ir mokytojomis kūrė įvairiausius darbelius rudenėlio gėrybių parodai. Į projektinę savaitę įsitraukė visi įstaigos darbuotojai ir tėveliai, tai puikus bendruomeniškumo pavyzdys.
   

rbt


 
Projektinės savaitės akimirkos – https://www.youtube.com/watch?v=6uvufWvI9Ck
 
 
Iniciatyva Apibėk mokyklą
 
2022 m. rugsėjo–spalio mėn. Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, jau ketvirtą kartą organizavo iniciatyvą „Apibėk mokyklą“ ir kvietė prie jos prisijungti visų ugdymo įstaigų mokinius ir mokytojus bei kitus mokyklų darbuotojus. Iniciatyvos „Apibėk mokyklą“ tikslas – nepriklausomai nuo asmeninių ar fizinių galimybių paskatinti visus vaikus daugiau judėti, pagerinti jų fizinę ir psichinę sveikatą. Prie šios iniciatyvos prisijungė ir mūsų įstaiga, rugsėjo–spalio mėn. kiekvieno į lauką išėjimo metu vaikai su mokytojus bėgdavo arba eidavo aplink savo darželį, kiekviena grupė pagal savo galimybes ir jėgas. Džiaugiamės, kad dalyvaudami tokiose iniciatyvose prisidedame prie vaikų sveikos gyvensenos puoselėjimo.
 
 
Rugpjūčio mėnesio projektas “Piratiška vasarėlė”
 
2022 m. rugpjūčio mėnesį lopšelio – darželio “Nykštukas” visų grupių vaikai kartu su mokytojomis vykdė projektą “Piratų vasarėlė”.  Visą mėnesį vaikai aiškinosi apie piratus, apie jų gyvenimo būdą, mokėsi bendradarbiauti komandose ir įveikti įvairius iššūkius.
Veiklų piratai per mėnesį turėjo įvairiausių – kūrė piratiškų švenčių dekoracijas, aprangą ir kvietimus, mankštinosi kiekvieną rytą, gamino plaustus, laivelius, plukdė juos, kūrė nykštuko jūrininko vėliavą, žaidė laivų mūšį, eksperimentavo su smėliu ir vandeniu, žemėlapio pagalba ieškojo paslėpto lobio, dalyvavo estafetėse, žaidė judrius žaidimus „Žuvis ir tinklas“ „Vandens mūšis“ ir kt., dalyvavo edukacijoje “Stebuklingi skysčiai” ir šventėse „Piratų vakarėlis“, „Vandens diena“, „Žolynės“. Piratiškas vasaros mėnuo prabėgo labai greitai, bet mokytojos pažadėjo, kad kitą vasarą vaikų vėl lauks piratiški nuotykiai.
Daugiau nuotraukų iš vykdyto projekto – VASARA PRIE JŪROS – PIRATIŠKA VASARĖLĖ
 
 
 
 
 Liepos mėnesio projektas “Kaip nukeliauti į nuotykių salą ir ką ten patirti?”
 
2022 m. liepos mėnesį vaikų lopšelio – darželio “Nykštukas” visų grupių vaikai kartu su mokytojomis vykdė projektą “Kaip nukeliauti į nuotykių salą ir ką ten patirti?”.  Veiklos buvo suplanuotos visam mėnesiui ir suskirstytos į savaites, pagal vaikų amžių ir gebėjimus. 
Aptarus su vaikais projektą, išaiškėjo, kad vaikams patiko visos sugalvotos veiklos – nuo pasiruošimo, salos, gyvenvietės įkūrimo, palapinių miestelio statymo ir miegojimo jose,  laužo kūrenimo ir pačių užsiaugintų bulvių kepimo bei valgymo. Transporto priemonių gamybos, kas nukeliauti į salą. karūnų darymo, žaidimų su vandeniu, braidžiojimo purvo baseinėlyje, maudynėmis lauko baseine, lobio ieškojimais, vaikščiojimu basakojų taku, sveiko maisto valgymu lauke, ” saulės vandens” gėrimu, laipiojimu medžiais, judriais žaidimais, rytinėmis mankštomis , atvykusio į darželį meškino linksmybėmis, pažintimi su egzotiniais gyvūnais.
Labiausiai vaikus nustebino,  į darželį  atvykęs biologas, egzotinių gyvūnų specialistas Gerardas Paškevičius, kuris vaikus susipažindino  su keletų egzotinių gyvūnų – Sinalojos pienine gyvate, leopardiniu gekonu(driežu), afrikos gigantiškąja sraige, rudąja afrikos namų gyvate, Madagaskaro šnypčiančiaisiais tarakonais. Vaikai ne tik  sužinojo apie jų gyvenimo būdą, maitinimosi įpročius ir kt. išskirtinumus, bet ir  galėjo gyvūnus paliesti, palaikyti rankose.
Na  ir projekto paskutinę dieną vaikų laukė smagi staigmena – atkeliavo didelis baltas meškinas kartu su vaikais pasilinksminti ir pašokti.
 
 
 
 
Birželio mėnesio projektas “Ar galima stovyklauti darželio kieme?” Rečionių ikimokyklinio ugdymo skyriuje
 
2022 m. birželio mėnesį vaikų l/d „Nykštukas“ „Gudručių“, „Pelėdžiukų“ ir „Bitučių“ grupių vaikų ir mokytojų komanda įgyvendino naują, įdomų, turiningą projektą Rečionių ikimokyklinio ugdymo skyriuje. Pagrindinis projekto klausimas į kurį vaikai bandė atsakyti: – „Ar galima stovyklauti darželio kieme?“.
Pirmiausia vaikai kartu su mokytojomis išsiaiškino – kas yra stovykla, stovyklavimas? Vėliau, diskutuodami ir tardamiesi,  vaikai  nusprendė, kad jų stovykla turi turėti savo emblemą, taisykles, šokį, skanduotę. Vaikų iniciatyva buvo organizuoti skanduotės rinkimai. Ją tapo – „Mes „Nykštukas“ , mes jėga, stovyklausim visada!“.  Na, o paskui vaikai, tėveliai  ir mokytojos kibo į darbus ir darželio kieme įsikūrė savo stovyklavietę. Kieme bei grupėje buvo įrengtos stovyklavimo zonos: palapinių miestelis, poilsio – skaitymo kampelis, judrių žaidimų zona, lauko virtuvėlės bei diskusijų vieta. Vaikai patys statėsi palapines, rinko, kokioje vietoje bus kiekviena zona, bandė įveikti iškilusias problemas, bendradarbiavo bei mokėsi vieni iš kitų. Kaitinant saulei, vaikai stovykloje džiaugėsi vandens teikiamais malonumais ir žaidimais. Vyko ne tik maudynės baseinuose, bet ir rungtys su vandens šautuvais, vandens balionais, purvo linksmybės, šokiai bei piešimas kojų pirštais. O kaip gi stovykla be žygių? Jaunieji žygeiviai susipažino su saugiu žygiavimu, sužinojo, ką reikia turėti savo kuprinėje. Žygiai vyko kartą per savaitę, prieš tai susipažinus su žemėlapiu ir kelionės vietovėmis. Visi aplankė Rečionių miestelio gyvenvietę, V. Bergo Ąžuolų giraitę, žaidimų aikšteles. Galiausiai pasiėmę palapines, miegmaišius ir kuprines keliavo už darželio į šalia esančias pievas ir pusdieniui įsirengė stovyklą ten. Stovykloje nebūtų smagu be judriųjų žaidimų, tad kiekvieną savaitę vaikai išmoko po 2-3 naujus žaidimus. Laisvalaikiu pagrindinė žaidimų erdvė buvo stovyklos lauko virtuvėlė. Čia vaikai įkūrė ne tik kavines, restoranus, bet ir turgelį, kirpyklą, šunų dresavimo mokyklą. Įsimintiniausias įvykis per stovyklos laikotarpį – išvyka „dideliu, milžinišku“ autobusu į Anykščių šilelio pažintinį eko basų kojų taką Anykščių rajone. Dar autobuse sveikatos specialistė Daiva  Lukšienė supažindino vaikus su pėdų „žemėlapiu“, su vaikščiojimo basomis teigiamu poveikiu visam organizmui. Vaikai net du kartus basomis perėjo taką, padais pajuto skirtingus paviršius, o emocijos sklido po visą šilą. Eidami taku susipažino su ten gyvenančiais gyvūnais bei augančiais medžiais, augalais, pamatė net 3 geltonskruosčius žalčius ir įveikė visas kitas kliūtis. Aplankė ir Puntuko akmenį bei išbandė savo drąsą einant beždžionių tiltu per Šventosios upę. Stovyklos uždarymo šventei vaikams buvo paruoštos orientacinės užduotys, padalinti žemėlapiai su pažymėtais taškais. Paskutiniame taške vaikų laukė apdovanojimai už puikias žinias – arbūzų lobis. Uždarymo šventėje skambėjo stovyklos daina, šokis. Vaikams buvo įteikti sertifikatai, jog sėkmingai baigė Rečionių stovyklą ir yra pasiruošę tapti tikrais stovyklautojais. Galiausiai vaikų laukė vaišės – pica ir ledai. Visi vienbalsiai patvirtino – stovyklauti darželio kieme tikrai įmanoma ir paskutinį kartą garsiai nuskambėjo skanduotė – „Mes „Nykštukas“, mes jėga, stovyklausim visada!“.
 
 
 
Edukacinių erdvių konkursas
 
Ukmergės vaikų l/d “Nykštukas”  jau keletą metų dalyvauja Edukacinių erdvių konkurse, esame ne tik dalyviai, bet ir nugalėtojai (2014m., 2016m., 2018 m.). Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę; skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą, kuriant mokyklos vidaus ir lauko edukacines erdves; ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes, formuojant mokyklos aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkoje zonas; stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp mokyklų, skleisti gerąją patirtį.
Konkurso Nuostatai – mokyklų erdvės_Nuostatai_2022
Visa mūsų įstaigos bendruomenė kiekvienais metais tobulina aplinkas ir stengiasi kuo labiau jas pritaikyti vaikų poreikiams ir ugdymui. 2022 metais atnaujinome lauko ir vidaus edukacines erdves, įkūrėme naujas – pasakų parkelį, bibliotekėlę darželio koridoriuje ir inovatyvią vabzdžių tyrinėjimo erdvę darželio viduje “Žaliasis pasaulis” su QR kodais. Gegužės 12 dieną  Edukacinių erdvių konkurso komisija apsilankė mūsų įstaigoje, džiaugiamės galėdami pristatyti savo sukurtas ir atnaujintas edukacines erdves, papasakoti kaip jose ugdome vaikus.
 
 
Projektas “Sveikata visus metus 2022”
 
Ukmergės vaikų l/d „Nykštukas“ pasirinkęs sveikatinimo ir ekologiško maitinimo kryptį, dalyvauja ilgalaikiame Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro  projekte ,,Sveikata visus metus 2022″ (nuostatai- Sveikata visus metus 2022) . Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. Projektas vykdomas 2022 m. sausio–gruodžio  mėn. Kiekvieną mėnesį tinklalapyje www.ssus.lt skelbiamas naujas iššūkis, nauja užduotis. Komandos pagal pateiktą temą, remdamosi savo patirtimi bei informacija, gauta iš tėvų, mokytojų, kitų šaltinių, įgyvendina kūrybinius iššūkius ir  siunčia juos nurodytų el. paštu. Įdomiausi, originaliausi, kūrybiškiausi darbai skelbiami tinklalapyje www.ssus.lt.
Balandžio mėn. vykdytas iššūkis ,,Švara- sesutė, sveikata- motutė” pateko tarp geriausiųjų darbų. Kviečiame kartu pasidžiaugti mūsų vaikų ir mokytojų veiklomis – https://fb.watch/e6XXV4TozN/
 

Lietuviškų pasakų festivalis

Ukmergės vaikų lopšelis – darželis „Nykštukas“ kelis metus iš eilės prisijungia  prie Kalbos komisijos iniciatyvos organizuoti  Lietuvių kalbos sklaidos renginius. Šiais metais darželyje organizavome  kūrybinį projektą „Lietuviškų pasakų festivalis“ (Projekto nuostatai -).  Tikslas – suorganizuoti lietuviškų pasakų festivalį, išryškinant lietuvių kalbos grožį bei skambesį, atskleisti tautinį identitetą. Uždaviniai:

1.    plėsti vaikų žodyną, skatinti kalbinį aktyvumą;

2.    lavinti vaikų vaidmeninius įgūdžius, vaidinant pasirinktą pasaką;

3.    atrasti lietuviškose pasakose moralą (pamokymą);

4.    stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją.

Šiam festivaliui pasiruošti prireikė mėnesio – nuo kovo 2 dienos iki kovo 25 dienos mokytojos su vaikais tarėsi, rinkosi pasaką, kurią vaidins, aptarinėjo siužetą, jos veikėjus, vaidindami mokėsi perteikti veikėjų charakterį.

2022 m. kovo 23 dieną darželio vaikus aplankė mylima vaikų poetė Zita Gaižauskaitė. Ji deklamavo vaikams savo eilėraščius, juos inscenizavo, kalbino vaikus ir skatino svarstyti, kodėl knygelės verkia…

Nuo kovo 28 – kovo 31 dienos  muzikos salėje prasidėjo Lietuviškų pasakų festivalis, į kurį vaikus pakvietė Kakė Makė ir Princesė. Festivalio metu net patys mažiausieji įsitraukė į pasakų sekimą ir jų inscenizavimą. Visi darželio ugdytiniai virto aktoriais, mylimais personažais ir suvaidino daug lietuviškų pasakėlių. Žiūrovai išvydo pasakas „Ropė“, „Du ežiukai“, „Sigutė“, „Lapė gudragalvė“, „Kiškio trobelė“, „Dangus griuva“, „Vištytė ir gaidelis“, „Net dulkės rūksta“, „Vilkas ir septyni ožiukai“. O balandžio 1 dieną festivalį užbaigė darželio bendruomenės vaidinimas vaikams „Zuikis Puikis ir jo draugai“ ir apdovanojimai. Visą savaitę vaikai buvo ne tik aktoriai, žiūrovai, bet ir aktyviai balsavo už labiausiai patikusią pasaką, rinko geriausius, gražiausius, įdomiausius aktorius, kostiumus.  

 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, tėvų ir vaikų kūrybinis projektas „NYKŠTUKO KALĖDINIS MIESTELIS“

Nuo 2021 m. lapkričio 8 dienos iki gruodžio 13 dienos įstaigoje buvo organizuojamas kūrybinis projektas “Nykštuko kalėdinis miestelis” , kurio iniciatorė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja Lauryna Kaminskaitė (Projekto nuostatai –  ) Projekto tikslas – sukurti kalėdinių namelių miestelį, atskleidžiant mokytojų, tėvų ir vaikų kūrybiškumą. Projekto uždaviniai:

 • Skatinti mokytojų, tėvų ir vaikų išradingumą ir saviraišką, aprūpinant veiklai reikalingomis priemonėmis.
 • Plėtoti bendradarbiavimą tarp mokytojų ir tėvų.
 • Dalintis erdvinių kalėdinių namelių kūrybinėmis idėjomis.

Nameliai buvo kuriami naudojant kartoną, kartonines dėžes, dekoruojant ir puošiant pagal savo fantaziją. Projekte  iš viso dalyvavo 8  grupių ugdytiniai su tėveliais,  iš jų – 2  grupės kūrė namelius kartu su mokytojomis. Iš viso pagaminti 39 nameliai, kurie kalėdiniui laikotarpiui papuošė darželio muzikos salę ir sukūrė šventišką nuotaiką.  Aktyviausi namelių kūrėjai “Drugelių” grupės ugdytiniai su tėveliais.

Renkant kalėdinio miestelio pavadinimą iš 5  sugalvotų variantų – “Nykštukalnis”, “Nykštuva”, “Nykštukėlis”, “Nykštukėnai”, “Nykščiai” ,  daugiausiai balsų surinko pavadinimas “Nykštukalnis”. Tad sukurtas kalėdinis miestelis gavo “Nykštukalnio” pavadinimą.

 

 

Sporto šventė “Neptūno karalystėje”

2021 m . liepos 31 dieną  Ukmergės vaikų l/d “Nykštukas” tęsdamas projektą „Nykštukų vasaros FAS ( fizinio aktyvumo stovykla) sukvietė visus darželio vaikus į sporto šventę “Neptūno karalystėje”.  Šventė prasidėjo  nuo lietučio ir vėjo pasiūlymo vaikams aplankyti Neptūno karalystę. Kiek buvo netikėtumų ir džiaugsmo, kai karalystėje pamatė ir  patį Neptūną…Pasirodo, Neptūnas atplaukė pas vaikus dideliu laivu. Visi kartu plaukė ir aplankė daugybę salų, kuriose laukė įvairios užduotėlės: vieni gamino laivelius ir juos plukdė baseine, kiti bėgiojo, šokinėjo, sportavo, žvejojo. Lietutis visus pakvietė pašokti lietuje, vėliau paslėpė visus po dideliu parašiutu. Diena pralėkė greitai, linksmai ir turiningai.

Nykštukų vasaros fizinio aktyvumo stovykla (FAS)

Ukmergės vaikų lopšelis – darželis „Nykštukas“ 2021 metais kovo mėnesį teikė paraišką dalyvauti Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų vykdymo konkurse ir gavo lėšų savo rašyto projekto  “Nykštukų vasaros FAS” (fizinio aktyvumo stovykla)  įgyvendinimui.

Projekto tikslas – Ukmergės vaikų lopšelio – darželio “Nykštukas” ugdytinių, jų tėvų ir Mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimas ir plėtra, vasaros laikotarpiu kasdien organizuojant fizinio aktyvumo renginius.

Uždaviniai:

 1. Aktyvinti poreikį mankštintis, mankštą atliekant kiekvieną  rytą lauke, tik atėjus į darželį.
 2. Skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą per įvairius judriuosius žaidimus, patrauklia forma lavinti vaikų turimus judėjimo įgūdžius.
 3. Aktyviai leisti laisvalaikį.
 4.  Propaguoti vaikų sveikatingumo veiklas.
 5. Skatinti ikimokyklinės įstaigos bendruomenės sveiką gyvenimo būdą vasaros periodu.

Nuo birželio 1 dienos mokytojos kartu su vaikais įgyvendina šį projektą. Kiekvieną rytą viso darželio vaikai ir mokytojos atlieka mankštą lauke skambant smagiai muzikai – o  kiekvieną penktadienį – vaikus darželyje pasitinka vis kitoks personažas ir  visi smagiai mankštinasi. 

Pagal šį  projektą 45 minutės kiekvieną dieną yra skirtos aktyviai vaikų veiklai lauke – judriesiems žaidimams, komandiniams žaidimams, estafetėms.

Suplanuota, kad kiekvieną vasaros mėnesį ugdytiniams ir jų tėveliams bus organizuojamos teminės sporto šventės, susitikimai su įvairių sporto šakų sportininkais. Numatytos 3 sporto šventės – birželį”, liepą ir  rugpjūtį.

Vieną kartą per mėnesį, susiderinus su tėvais, ugdytiniams organizuojami dienos žygiai iki numatytų objektų.

Įstaigos bendruomenei bus organizuojamas žygis “Balto kalno pažintiniu taku”.

Projekte numatytos 2  paskaitos bendruomenei ir tėveliams antsvorio prevencijos įgyvendinimui “Antsvorio įtaka organizmui. Prevencija”, “Kūno masės indeksas” bei gongų terapijos seansas bendruomenės nariams ir tėveliams.

Įgyvendindami šį projektą prisidėsime prie visos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimo, sveikatos stiprinimo, geresnės emocinės būsenos.

          

 

Lietuvos mažųjų žaidynių festivalis

Mūsų įstaiga dalyvauja didžiausiame, masiškiausiame ir sportiškiausiame Lietuvos darželinukų projekte LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS. Projektas buvo vykdomas  sausio  6 – gegužės 30 d. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Projekto organizatoriai: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). Projektą globoja pirmoji Lietuvos ponia Diana Nausėdienė. Tai nekomercinis Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas, kurio tikslai:

1. Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį.

2. Skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Projektas vykdomas III etapais.

Pirmojo etapo metu buvo vykdomos nuotolinės pamokėlės kiekvienoje iš dalyvaujančių įstaigų.

Antrojo etapo metu buvo organizuojami festivaliai kiekvienoje iš dalyvaujančių įstaigų.

Trečiojo etapo metu, priklausomai nuo situacijos Lietuvoje, bus organizuojama 10 festivalių į kuriuos bus kviečiamos įstaigų-dalyvių komandos: 3 mergaitės, 3 berniukai ir 2 pedagogai.

Gegužės 25 dieną mūsų įstaigoje vyko projekto antrojo etapo renginys – Lietuvos mažųjų žaidynių FESTIVALIS, kuriame žaidė, sportavo ir olimpinių vertybių mokėsi visi įstaigos ugdytiniai nuo mažiausio iki didžiausio.

Per iškilmingą žaidynių atidarymą susirinkusius dalyvius pasveikino darželio direktorė Rita Motiejūnienė. O tada skambant muzikai Kiškiukas Olimpiukas įnešė Olimpinių žaidynių vėliavą ir Drugelių grupės ugdytinis Danielius – Olimpinę ugnį. Vaikai visi kartu  su į šventę atvykusiu Supermenu atliko mankštą pagal vaikų olimpinę dainą ir išsiskirstė į atskiras erdves išbandyti įvairias sporto rungtis: tinklinį, futbolą, estafetes, krepšinį, velobolą.

  

 

Socialinių – emocinių įgūdžių ugdymo programa “Kimochi”

Ukmergės vaikų lopšelis- darželis „Nykštukas“ 2020 metais  kovo mėnesį teikė paraišką dalyvauti Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų vykdymo konkurse ir gavo lėšų projekto įgyvendinimui – „Kimochi“ žaislai padeda vaikams pažinti savo jausmus“.

Projekto tikslas – įdiegti socialinio-emocinio mokymo ir  charakterio ugdymo programą „Kimochi“ integruojant ją į kasdienes ugdomąsias veiklas, lavinti ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinius – emocinius įgūdžius ir mokyti tinkamai išreikšti savo emocijas.

Projekto uždaviniai:

 1. Sudominti vaikus ir įtraukti į specialiai kuriamas realias situacijas grupėje, kartu jas analizuoti ir mokyti geranoriškai spręsti žaidžiant su kimočiais. Drąsiai kalbėti apie savo jausmus ir savijautą, išklausyti bendraamžius, juos atlaidžiau ir geranoriškiau vertinti.
 2. Palengvinti vaikams adaptacijos darželyje laikotarpį: apsikabinę minkštą žaislą, kuris pasakoja apie save įdomią istoriją ir moko, kaip elgtis, sutarti tarpusavyje, vaikai greičiau nusiramins.
 3. Kimočių pagalba ugdyti vaiko charakterį ir pasitikėjimą savimi.
 4. Supažindinti tėvus ir/ar globėjus su socialinio – emocinio mokymo ir charakterio ugdymo programa Kimochi.
 5. Skatinti vaikus ir tėvus kurti mažus vaidinimus, kuriuose kalbama apie kimočio jausmus ir išbandyti įvairius metodus, kaip juos valdyti.

Programa „Kimochi“ padeda vaikams pažinti savo jausmus, įgyti žinių, įgūdžių, kurie reikalingi, kad vaikai galėtų surasti bei valdyti savo emocijas, globoti bei rūpintis kitais, kurti tvirtus, pozityvius santykius, priimti atsakingus sprendimus ir konstruktyviai spręsti keblias situacijas. Šie įgūdžiai būtini siekiant gerų mokymosi rezultatų mokykloje, kuriant teigiamus tarpusavio santykius bei lavinant emocinį intelektą. Vaikai, kurie geba tinkamai valdyti ir reikšti savo emocijas, geriau ugdosi, sutaria su kitais vaikais, turi mažiau elgesio problemų, agresijos, yra atsparesni: moka nusiraminti, susidoroti su stresu, yra geresnės emocinės sveikatos.

Nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio mokytojai pradėjo dirbti su nauja socialine – emocine „Kimochi“ programa („Kimochi“ japonų kalba reiškia jausmą).Šios ikimokyklinio ugdymo programos pagrindas  yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. Vaikai mokomi būti pagarbiais, atsakingais, atspariais, atjaučiančiais, maloniais ir drąsiais – tai pagrindiniai programos principai.

Kimochi programa yra skirta:

 • ugdyti emocinį intelektą;
 • skatinti pozityvų elgesį;
 • lavinti bendradarbiavimo įgūdžius;
 • lavinti vaiko charakterį;

Programa „Kimochi“ įgyvendinama žaidžiant įvairiaspalviais žaislais su emocijų pagalvėlėmis. Tai minkšti žaisliukai, turintys skirtingus charakterius: nuolat besikeičiančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga ir kaprizinga Katė, nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšniakojė. Kiekvienas personažas slepia kokį nors jausmą (mažas pagalvėles, kurių vienoje pusėje užrašytas jausmo pavadinimas („laimingas“, „liūdnas“, „drovus“, „drąsus“, „piktas“, „malonus“ ir t. t.), kitoje – nupiešta atitinkama veido išraiška).

 „Kimochi“ žaislai  padeda:

–         kalbėtis apie jausmus, kuriuos vaikai mokosi pažinti, pavadinti ir valdyti;

–         konstruktyviai bendrauti su bendraamžiais;

–      aptarti įvairias gyvenimiškas situacijas, kurios įvyko ne tik darželyje, bet ir namuose, gatvėje, parduotuvėje, žiūrėtame filmuke ir pan., aptarti jaučiamus skirtingus jausmus (pyktis, džiaugsmas, liūdesys, baimė, nusivylimas, pasididžiavimas, kaltė ir kt.), pasikalbėti apie jų priežastis, atrasti  sprendimo būdus.

Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ „Vėžliukų“ ir „Zuikių“  grupės ugdytiniams labai patinka  žaisti su „Kimochi“ žaislais, papasakoti apie įvairias atsitikusias malonias/nemalones situacijas, apie kilusius jausmus, ieškoti atitinkamų pagalvėlių su vaizduojamomis emocijomis, bandyti įvardinti priežastis.