Lietuviškų pasakų festivalis

Ukmergės vaikų lopšelis – darželis „Nykštukas“ kelis metus iš eilės prisijungia  prie Kalbos komisijos iniciatyvos organizuoti  Lietuvių kalbos sklaidos renginius. Šiais metais darželyje organizavome  kūrybinį projektą „Lietuviškų pasakų festivalis“ (Projekto nuostatai -).  Tikslas – suorganizuoti lietuviškų pasakų festivalį, išryškinant lietuvių kalbos grožį bei skambesį, atskleisti tautinį identitetą. Uždaviniai:

1.    plėsti vaikų žodyną, skatinti kalbinį aktyvumą;

2.    lavinti vaikų vaidmeninius įgūdžius, vaidinant pasirinktą pasaką;

3.    atrasti lietuviškose pasakose moralą (pamokymą);

4.    stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją.

Šiam festivaliui pasiruošti prireikė mėnesio – nuo kovo 2 dienos iki kovo 25 dienos mokytojos su vaikais tarėsi, rinkosi pasaką, kurią vaidins, aptarinėjo siužetą, jos veikėjus, vaidindami mokėsi perteikti veikėjų charakterį.

Kovo 23 dieną darželio vaikus aplankė mylima vaikų poetė Zita Gaižauskaitė. Ji deklamavo vaikams savo eilėraščius, juos inscenizavo, kalbino vaikus ir skatino svarstyti, kodėl knygelės verkia…

Nuo kovo 28 – kovo 31 dienos  muzikos salėje prasidėjo Lietuviškų pasakų festivalis, į kurį vaikus pakvietė Kakė Makė ir Princesė. Festivalio metu net patys mažiausieji įsitraukė į pasakų sekimą ir jų inscenizavimą. Visi darželio ugdytiniai virto aktoriais, mylimais personažais ir suvaidino daug lietuviškų pasakėlių. Žiūrovai išvydo pasakas „Ropė“, „Du ežiukai“, „Sigutė“, „Lapė gudragalvė“, „Kiškio trobelė“, „Dangus griuva“, „Vištytė ir gaidelis“, „Net dulkės rūksta“, „Vilkas ir septyni ožiukai“. O balandžio 1 dieną festivalį užbaigė darželio bendruomenės vaidinimas vaikams „Zuikis Puikis ir jo draugai“ ir apdovanojimai. Visą savaitę vaikai buvo ne tik aktoriai, žiūrovai, bet ir aktyviai balsavo už labiausiai patikusią pasaką, rinko geriausius, gražiausius, įdomiausius aktorius, kostiumus.  

 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, tėvų ir vaikų kūrybinis projektas „NYKŠTUKO KALĖDINIS MIESTELIS“

 

Nuo 2021 m. lapkričio 8 dienos iki gruodžio 13 dienos įstaigoje buvo organizuojamas kūrybinis projektas “Nykštuko kalėdinis miestelis” , kurio iniciatorė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja Lauryna Kaminskaitė (Projekto nuostatai –  ) Projekto tikslas – sukurti kalėdinių namelių miestelį, atskleidžiant mokytojų, tėvų ir vaikų kūrybiškumą. Projekto uždaviniai:

 • Skatinti mokytojų, tėvų ir vaikų išradingumą ir saviraišką, aprūpinant veiklai reikalingomis priemonėmis.
 • Plėtoti bendradarbiavimą tarp mokytojų ir tėvų.
 • Dalintis erdvinių kalėdinių namelių kūrybinėmis idėjomis.

Nameliai buvo kuriami naudojant kartoną, kartonines dėžes, dekoruojant ir puošiant pagal savo fantaziją. Projekte  iš viso dalyvavo 8  grupių ugdytiniai su tėveliais,  iš jų – 2  grupės kūrė namelius kartu su mokytojomis. Iš viso pagaminti 39 nameliai, kurie kalėdiniui laikotarpiui papuošė darželio muzikos salę ir sukūrė šventišką nuotaiką.  Aktyviausi namelių kūrėjai “Drugelių” grupės ugdytiniai su tėveliais.

Renkant kalėdinio miestelio pavadinimą iš 5  sugalvotų variantų – “Nykštukalnis”, “Nykštuva”, “Nykštukėlis”, “Nykštukėnai”, “Nykščiai” ,  daugiausiai balsų surinko pavadinimas “Nykštukalnis”. Tad sukurtas kalėdinis miestelis gavo “Nykštukalnio” pavadinimą.

 

 

Sporto rėmimo fondo finansuojamo projekto “Mažųjų judėjimo džiaugsmas”

fizinio aktyvumo savaitė “RUDENS KREPŠINIS”

2021 metų Spalio 11 – 15 dienomis Ukmergės vaikų l/d “Nykštukas”  startavo fizinio aktyvumo savaitė. Visa savaitė buvo kupina smagios veiklos, estafečių, rungčių su kamuoliais, mokymosi pataikyti į krepšį, varytis kamuolį, mokymosi žaisti krepšinį komandomis.

Pirmadienį viso darželio vaikai kartu su papildomo ugdymo mokytoja Neringa ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Lauryna paskelbė fizinio aktyvumo savaitės pradžią. Mokytojos pristatė vaikams kokia savaitė laukia, kokie žaidimai ir užduotys bus organizuojamos. Šventės atidarymo metu vaikai papasakojo ką žino apie krepšinį, dalinosi mintimis kaip jį reikia žaisti. Vėliau mokytojos  kartu su vaikais atliko mankštą su kamuoliais skambant muzikai. Po mankštos, visos grupės išsiskirstė į erdves ir žaidė žaidimus su kamuoliais – mėtė, gaudė, vyresnieji vaikai – mokėsi pataikyti kamuolį į krepšį iš skirtingo atstumo.

Antradienį  vaikai  su ikimokyklinio ugdymo mokytojomis Zita ir Karolina, prisiminė ką veikė pirmadienį,  tada mokytojos paaiškino kokia šiandien laukia diena, papasakojo ką vaikai veiks. Vėliau visi kartu skambant smagiai muzikai atliko mankštą ir išskubėjo į erdves dalyvauti  kamuolio varymosi per kliūtis rungtyse, estafetėse su kamuoliais. Mažesnieji darželio vaikai žaidė judriuosius žaidimus su kamuoliais”, o vyresnieji vaikai mokėsi varytis kamuolį, apsivaryti kamuolį aplink kliūtis ir mesti jį į krepšį.

Trečiadienį  tęsiant fizinio aktyvumo savaitę, priešmokyklinio  ugdymo mokytoja Lauryna kartu su Kiškiu- Piškiu pakvietė vaikus dalyvauti taikliosios rankos varžybose. Bet prieš tai visi kartu pamankštino rankytes, kojytes, kad pavyktų kuo daugiau kamuolių pataikyti. Po mankštos išsiskirstę į  paruoštas erdves, vaikai mėtė  krepšinio kamuolius ir   įvairius kamuoliukus iš skirtingų atstumų – į krepšį,  į dėžes, mėtė kamuolį per lankus,  skaičiavo kiek kartu pataikė, užrašė rezultatus. Priešmokyklinukai  kartu su papildomo ugdymo mokytoja Neringa ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita bei Lauryna, savanorėmis Luka ir Julija sporto salėje mokėsi  varytis kamuolį, perduoti kamuolį draugui, pataikyti kamuolį į krepšį, mokėsi žaisti krepšinį komandomis.

Ketvirtadienis – krepšinio taisyklių diena. Papildomo ugdymo mokytoja Neringa kartu su priešmokyklinio ugdymo mokytoja Lauryna kartu su susirinkusiais vaikais, prisiminė, ką veikė per ankstesnes dienas, vaikai papasakojo, ko išmoko, papasakojo kaip yra žaidžiamas krepšinis, kokios šio žaidimo taisyklės. Vėliau visi kartu atliko  smagią mankštą  panaudojant kamuolius. Pasimankštinę, vaikai išskubėjo į paruoštas erdves žaisti. Mažesnieji darželio vaikai žaidė žaidimus ir atliko judrias užduotis su kamuoliais lauke, vyresnieji vaikai mokėsi žaisti krepšinį komandomis. 

Penktadienį visų vaikų laukė paskutinė fizinio aktyvumo savaitės diena. Kadangi oras pasitaikė lietingas, šventinės savaitės uždarymas ir apdovanojimai persikėlė į grupes. Visų grupių vaikai  žaidė aktyvius žaidimus grupėse, o po žaidimų vaikų laukė staigmena – dovanos. Kiekvieną grupę aplankė Tigriukas kartu  su draugais –  papildomo ugdymo mokytoja Neringa ir direktorės pavaduotoja ugdymui Renata. Tigriukas  buvo labai smalsus ir išklausynėjo vaikų, ką jie veikė visą savaitę, ką išmoko, parodė vaikams kokius moka triukus su krepšinio kamuoliu, pamokė vaikus juos atlikti. Pavaduotoja Renata pasidžiaugė, kad vaikai visą savaitę  taip aktyviai sportavo ir įteikė vaikams dovanų. Priešmokyklinukai kartu su papildomo ugdymo mokytoja Neringa, žirafa, tigriuku ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Lauryna sporto salėje prisiminė ką  veikė per savaitę, prisiminė su kokio dydžio kamuoliais žaidžia vaikai, vyrai ir moterys, parodė, kaip moka varytis kamuolį, mesti į krepšį.  Po smagios veiklos vaikai buvo apdovanoti dovanomis ir palinkėta, kad ir toliau aktyviai sportuotų ir žaistų lauke ne tik krepšinį, bet ir kitus išmoktus  judrius žaidimus su kamuoliais.

 

 

Nykštukų vasaros fizinio aktyvumo stovykla (FAS)

Ukmergės vaikų lopšelis – darželis „Nykštukas“ 2021 metais kovo mėnesį teikė paraišką dalyvauti Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų vykdymo konkurse ir gavo lėšų savo rašyto projekto  “Nykštukų vasaros FAS” (fizinio aktyvumo stovykla)  įgyvendinimui.

Projekto tikslas – Ukmergės vaikų lopšelio – darželio “Nykštukas” ugdytinių, jų tėvų ir Mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimas ir plėtra, vasaros laikotarpiu kasdien organizuojant fizinio aktyvumo renginius.

Uždaviniai:

 1. Aktyvinti poreikį mankštintis, mankštą atliekant kiekvieną  rytą lauke, tik atėjus į darželį.
 2. Skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą per įvairius judriuosius žaidimus, patrauklia forma lavinti vaikų turimus judėjimo įgūdžius.
 3. Aktyviai leisti laisvalaikį.
 4.  Propaguoti vaikų sveikatingumo veiklas.
 5. Skatinti ikimokyklinės įstaigos bendruomenės sveiką gyvenimo būdą vasaros periodu.

Nuo birželio 1 dienos mokytojos kartu su vaikais įgyvendina šį projektą. Kiekvieną rytą viso darželio vaikai ir mokytojos atlieka mankštą lauke skambant smagiai muzikai – o  kiekvieną penktadienį – vaikus darželyje pasitinka vis kitoks personažas ir  visi smagiai mankštinasi. 

Pagal šį  projektą 45 minutės kiekvieną dieną yra skirtos aktyviai vaikų veiklai lauke – judriesiems žaidimams, komandiniams žaidimams, estafetėms.

Suplanuota, kad kiekvieną vasaros mėnesį ugdytiniams ir jų tėveliams bus organizuojamos teminės sporto šventės, susitikimai su įvairių sporto šakų sportininkais. Numatytos 3 sporto šventės – birželį”, liepą ir  rugpjūtį.

Vieną kartą per mėnesį, susiderinus su tėvais, ugdytiniams organizuojami dienos žygiai iki numatytų objektų.

Įstaigos bendruomenei bus organizuojamas žygis “Balto kalno pažintiniu taku”.

Projekte numatytos 2  paskaitos bendruomenei ir tėveliams antsvorio prevencijos įgyvendinimui “Antsvorio įtaka organizmui. Prevencija”, “Kūno masės indeksas” bei gongų terapijos seansas bendruomenės nariams ir tėveliams.

Įgyvendindami šį projektą prisidėsime prie visos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimo, sveikatos stiprinimo, geresnės emocinės būsenos.

          

 

Lietuvos mažųjų žaidynių festivalis

Mūsų įstaiga dalyvauja didžiausiame, masiškiausiame ir sportiškiausiame Lietuvos darželinukų projekte LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS. Projektas buvo vykdomas  sausio  6 – gegužės 30 d. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Projekto organizatoriai: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). Projektą globoja pirmoji Lietuvos ponia Diana Nausėdienė. Tai nekomercinis Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas, kurio tikslai:

1. Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį.

2. Skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Projektas vykdomas III etapais.

Pirmojo etapo metu buvo vykdomos nuotolinės pamokėlės kiekvienoje iš dalyvaujančių įstaigų.

Antrojo etapo metu buvo organizuojami festivaliai kiekvienoje iš dalyvaujančių įstaigų.

Trečiojo etapo metu, priklausomai nuo situacijos Lietuvoje, bus organizuojama 10 festivalių į kuriuos bus kviečiamos įstaigų-dalyvių komandos: 3 mergaitės, 3 berniukai ir 2 pedagogai.

Gegužės 25 dieną mūsų įstaigoje vyko projekto antrojo etapo renginys – Lietuvos mažųjų žaidynių FESTIVALIS, kuriame žaidė, sportavo ir olimpinių vertybių mokėsi visi įstaigos ugdytiniai nuo mažiausio iki didžiausio.

Per iškilmingą žaidynių atidarymą susirinkusius dalyvius pasveikino darželio direktorė Rita Motiejūnienė. O tada skambant muzikai Kiškiukas Olimpiukas įnešė Olimpinių žaidynių vėliavą ir Drugelių grupės ugdytinis Danielius – Olimpinę ugnį. Vaikai visi kartu  su į šventę atvykusiu Supermenu atliko mankštą pagal vaikų olimpinę dainą ir išsiskirstė į atskiras erdves išbandyti įvairias sporto rungtis: tinklinį, futbolą, estafetes, krepšinį, velobolą.

  

 

Sporto rėmimo fondo finansuojamo projekto “Mažųjų judėjimo džiaugsmas”

Sporto savaitė “VASARA SU VĖJELIU”

2021 metų Gegužės 10 – 14 dienomis Ukmergės vaikų l/d “Nykštukas”  startavo sporto savaitė, kurioje netrūko muzikos, šokių,  žaidimų, užduočių, estafečių, vaikų juoko. Kiekviena sporto diena buvo nepaprasta – pas vaikus į darželį užsukdavo vis kiti personažai – tai Nykštukas, tai Varlytė ir upeliukas, ir net supermenas su Pepe ilgakojine, bei Zuikis su tigriuku buvo atkeliavę… Kiekviena sporto diena buvo vis kitokia. Pirmadienis – šokio ir muzikos diena.  Antradienis – Gaudynių diena. Trečiadienis – Šuoliukų diena. Ketvirtadienis – Kamuolių diena. Penktadienis – Žaidimų su taisyklėmis diena.

Pirmadienį vaikai kartu su papildomo ugdymo pedagoge Neringa ir  Nykštuku mankštinosi skambant mankštos dainelei ir šoko, kūrė šokius išsiskirstę į savo aikšteles. O šokių buvo pačių įvairiausių. Vaikai su mokytojomis šoko pagal  daineles “Laikrodukas”, “Olimpinis himnas”, “Jerusalema”, “Banana”, “Šviesoforas mirga”, “Atvažiavo meška”, “Pirato mankšta” ir kt.

     

Antradienį Varlytė Kvaksytė su upeliuku sukvietė vaikus į gaudynių dieną. Du draugai, susitikę po žiemos linksmai pasportavo su susirinkusiais vaikais  skambant Flinto dainelei. Pasimankštinę, vaikai su Varlyte ir upeliuku aptarė saugių gaudynių taisykles ir dar prisiminė saugaus eismo taisykles važinėjant paspirtuku, kurias Varlytė buvo primiršusi. Vėliau vaikai išsiskirstė į atskiras erdves ir žaidė įvairiausius gaudynių žaidimus – bandė pagauti vėją su aitvarais, gaudė spalvotus balionus, žaidė gaudynių žaidimus “Katė ir pelės”,  “Pagauk mane”, “Ištrauk uodegėlę”, “Paukštelis be lizdelio”, “Pagauk draugą”, “Išgelbėk mane”,  “Katinas ir žvirbliai”, “Vilkas griovyje”, “Gaudymas tarp kliūčių”,  “Pas lokį miške”, “Tinklas ir žuvys”  ir kitaip aktyviai žaidė.

Trečiadienį vaikų laukė smagi šuoliukų diena. Į svečius  atkeliavo Tigriukas su Kiškeliu. Kartu su vaikais pasimankštinę, Tigriukas su Kiškeliu  pamokė vaikus įvairiais būdais šokinėti – strykt į aukštį, strykt į tolį, pievoje kur dobiliukai, treniruojasi tigriukai… strykt į aukštį,  strykt į tolį, pievoje kur dobiliukai, treniruojasi kiškiukai… strykt į aukštį, strykt į tolį, pievoje kur dobiliukai, treniruojasi vaikiukai. Pastriksėję, visi bandė įveikti Tigriuko ir Kiškelio šokinėjimo užduotis suruoštas atskirose erdvėse –  šokinėjo per šokdynę, per gumutę, per ilgą sukamą virvę, šuoliavo su maišais, peršokinėjo  įvairias kliūtis, nušokinėjo nuo rąstų, šokinėjo su kamuoliais, kaip varlytės nuo vieno lapelio ant kito, dalyvavo zuikių šuolių estafetėje ir kitose šuolių rungtyse.

 

   

 

Ketvirtadienis buvo skirtas žaidimams su kamuoliais. Šįkart pas vaikus atkeliavo ne kas kitas – o supermenas su Pepe Ilgakojine.  Pirmiausia herojai su vaikais pašoko ir pasimankštino, o paskui pasiūlė vaikams pažaisti įvairius žaidimus su kamuoliais ir kamuoliukais. Vaikai žaidė kvadratą, šokinėjo ant kamuolių, dalyvavo estafetėse su kamuoliais, žaidė futbolą, krepšinį, mėtė kamuoliukus ant parašiuto, mėtė kamuolius per lanką, žaidė žolės riedulį su skėčiais…

Penktadienis – paskutinioji sportinės savaitės diena buvo skirta judriesiems žaidimams su taisyklėmis. Kartu su Kiškeliais, tigriuku ir nykštuku vaikai  prisiminė ką veikė visą savaitę, kartu pašoko pagal mankštos dainelę, o paskui su personažais  atskirose erdvėse žaidė įvairius žaidimus. Vyresnieji vaikai išbandė savo greitumą ir vikrumą žaisdami velobolą (sportinis kamuolio žaidimas važiuojant dviračiais). Gana neįprastas žaidimas, bet kiek juoko ir džiugių emocijų jis suteikė.  Kitos grupės pasiskirsčiusios po erdves žaidė žaidimus – “Traukinys”, “Medžiai dega”, “Kvadratas”, “Katė ir pelė”, “Aukščiau žemės”, “Suras porą”, “Vilkas ir avys”, “Žuvys ir tinklas”, “Paukšteliai lizdeliuose”, “Trys spalvos”,  “Permesk kamuolį”, “Saulė ir lietus”, “Gandras ir varlytės”, “Balionėlis”,  “Trečias bėga”, “Paukšteliai ir vanagėlis”.

      

 

Respublikinis ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų “Nykštukas” kūrybinis projektas

 

Ukmergės vaikų lopšelis – darželis “Nykštukas” kovo – balandžio mėnesiais organizavo kūrybinį  projektą, kurio tikslas – stiprinti Lietuvos lopšelių – darželių „Nykštukas“ tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą.

Uždaviniai:

1. Atskleisti dalyvių kūrybiškumą  kuriant  „Nykštuko“ sambūriui emblemą.

2. Suorganizuoti sukurtų  emblemų parodą.

3. Išrinkti vieną „Nykštuko“ sambūrio emblemą.

Projekte dalyvavo ir emblemas kūrė 10  įstaigų – Rokiškio l/d “Nykštukas”, Vilniaus l/d “Nykštukas”, Jurbarko l/d “Nykštukas”, Plungės l/d “Nykštukas”, Alytaus l/d “Nykštukas”, Klaipėdos l/d “Nykštukas”, Telšių l/d “Nykštukas”, Panevėžio l/d “Nykštukas”, Šiaulių r. Kuršėnų l/d “Nykštukas”,  ir patys organizatoriai – Ukmergės vaikų l/d “Nykštukas”. Balsavimui įstaigos pateikė iki 5 emblemų, už kurias buvo balsuojama Ukmergės l/d  Nykštuko facebook puslapyje, spaudžiant “like”.  Iš viso buvo galima balsuoti už 34 emblemas.  Nugalėtojais tapo – Jurbarko l/d “Nykštukas” kurta emblema, surinkusi 240 balsų “Like”.

Šiame projekte iš  mūsų įstaigos dalyvavo 4  grupės – “Drugelių”, “Voveryčių”, “Pelėdžiukų”, Gudručių”. Iš viso nupieštos 37 emblemos. Iš kurių po balsavimo buvo išrinktos 5 , kurios dalyvavo tolimesniame etape.

 

   

    

Projektas vykdytas keliais etapais:

I etapas. Nuo 2021 m. kovo 19 dienos iki balandžio 9 dienos ant A4 formato lapo, spalvotais flomasteriais kuriama Nykštuko sambūrio emblema Lietuvos lopšelio-darželio „Nykštukas“ grupėse.  Emblemą  kūrė mokytojai, vaikai, ir mokytojai ir vaikai kartu.

II etapas. Nuo 2021 m. balandžio 12 dienos iki balandžio 16 dienos – Lietuvos lopšeliuose- darželiuose „Nykštukas“ organizuojamos emblemų parodos. Kiekviena įstaiga iš visų nupieštų išrenka 5 emblemas, kurias siuntė į Ukmergės vaikų lopšelį – darželį „Nykštukas“.

 III etapas. Balandžio 19 dieną, 5 gražiausios emblemos nufotografuotos ir atsiustos  į Ukmergės vaikų l/d “Nykštukas”. Gautos nuotraukos įkeltos į facebook puslapį – Ukmergės l/d „Nykštukas“, kuriame vykdytas balsavimas. Balsavimas už labiausiai patinkančią emblemą vykdomas nuo balandžio 21 dienos iki balandžio 28 dienos. Daugiausiai „patinka“ surinkusi emblema išrenkama „Nykštuko“ sambūrio ženklu.

IV baigiamasis etapas. Ukmergės vaikų lopšelis – darželis Nykštukas“ visoms dalyvavusioms įstaigoms įsipareigojo išsiųsti padėkas, 1 pagamintus marškinėlius su išrinkta „Nykštuko“ sambūrio emblema ir emblemos lipdukų rinkinį.

 

Rudens sporto savaitė pagal projektą “Mažųjų judėjimo džiaugsmas”

2020 metų rugsėjo 28 – spalio 2 dienomis  darželyje buvo organizuojama rudens sporto savaitė  pagal Sporto rėmimo fondo finansuojamą projektą “Mažųjų judėjimo džiaugsmas”.

 

RUGSĖJO 28 D. PIRMADIENIS

RUDENS SPORTO SAVAITĖS ATIDARYMAS. MANKŠTA SU KIŠKIU. RUNGTYS LAUKO ERDVĖSE.

Rudens sporto savaitė prasidėjo smagia muzika ir  mokytojos Neringos ir žirafos bei kiškio pristatymu visiems dalyviams, kokia bus ši savaitė.  Trumpai  buvo pristatytos kiekvienos dienos veiklos: Pirmadienį – mankštinsimės ir rungtyniausime; Antradienį – keliausime turistauti, ką reikėtų pasiimti einant turistauti?; Trečiadienį – žaisime futbolą, kaip ji žaisti, ko reikia šiam žaidimui?;  Ketvirtadienį –  šoksime, dainuosime ir atliksime užduotis; Penktadienį – žaisime  smagius žaidimus darželio erdvėse. Savaitės uždarymo metu visų dalyvių lauks siurprizai.

Po pristatymo, skambant  muzikai  kiškis  kartu su visais dalyviais smagiai pasimankštino ir dalyviai išsiskirstė po darželio erdves atlikti įvairias užduotis.

 Kiekvienos grupės vaikai pasidalijo į komandas.

* mėtė kamuolį į krepšinio lanką,  lenktyniavo, kuri komanda greičiau tai atliks;

* įrengtame kliūčių ruože peršoko/perlipo kliūtis.

* rungtyniavo, kas greičiau nuveš mašinytę obuolių meškučiui;

* stengėsi pasiekti finišą važiuodami balansiniu vėžimėliu su rankenomis;

* rungtyniavo, kas  daugiausiai pataikys kamuoliukų į olimpinius žiedus;

* šokinėjo įvairiomis kryptimis, pagal  pateiktas nuorodas (sustatytus batus).

*  žaidė žolės riedulį ir lenktyniavo kas daugiau pataikys kamuoliukų į vartus.

Kiekviena grupė atlikusi vieną užduotį, keliavo prie kitos užduoties, ir taip tol, kol buvo atliktos visos užduotys.

       

 

RUGSĖJO 29 D. ANTRADIENIS

TURISTINIŲ ŽYGIŲ- PASIVAIKŠČIOJIMŲ DIENA.

10.30 visos grupės susirinko aikštelėje ir kartu su mokytoja Neringa  aptarė, ką reikia turėti einant į žygį. Grupės buvo išsirinkusios kur keliaus ir papasakojo visiems susirinkusiems kur šiandien eis turistauti, ką veiks pasiekę suplanuotą vietą. Viską aptarę, vaikai pasimankštino, kad visiems sėkmingai pavyktų pasiekti savo kelionės tikslą. Po mankštos, visos grupės iškeliavo į savo suplanuotą žygį: ,,Zuikių“ gr. vaikai keliavo aplink darželį ir atlikinėjo surastas užduotėles. ,,Vėžliukų“ grupė nuėjo iki senojo gyvulių turgaus ir pasistatę palapinę iškylavo. ,,Voveriukai“ vykdė orientacinį žygį po darželio teritoriją ir ieškojo paslėpto lobio. ,, Pelėdžiukai“ su ,,Gudručiais“ keliavo į parką, ten nuvykę iškylavo, žaidė judriuosius žaidimus. ,,Drugeliai” iškeliavo skaičiuoti tiltų per Vilkmergės upelį.  Rečionių ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Bitučių” grupės vaikai aplankė V. Bergo ąžuolų giraitę ir apžiūrėjo Lietuvos šimtmečio proga Rečionims padovanotu paminkliniu akmeniu. Mažiausieji darželio vaikai „Naminukai“, „Smalsučiai“, „Skruzdėlytės“ pasivaikščiojo po darželio teritoriją, apžiūrėjo lauko erdves.

 

      

 

RUGSĖJO 30 D. TREČIADIENIS

FUTBOLIUKO DIENA.

10.30 grupės susirinko į aikštelę.  Mokytoja Neringa ir Kiškis visiems pristatė, kad šiandien bus smagi diena – Futboliuko diena. Vaikai papasakojo, ką žino apie šį žaidimą. Paskui su mokytoja Neringa ir kiškiu vaikai atliko tradicinę mankštą. Po mankštos mokytoja Neringa pristatė šios dienos svečius – Ukmergės sporto centro trenerį Julių Butkų su savo auklėtiniais – Kostu, Armandu ir Arvydu. Svečiai parodė, kokią mankštą atlieka prieš žaidimą, pademonstravo keletą kamuolio varymo būdų, o paskui pasikvietę priešmokyklinukus sužaidė futbolą.

Darželio vaikai susiskirstė komandomis ir žaidė futbolą su draugais. Kol dalis grupės žaidė, kiti grupės dalyviai buvo palaikymo komanda.  Likusieji kitų grupių vaikai,  išsiskirstę po darželio teritoriją žaidė  įvairius žaidimus su grupės mokytojomis:

* spardė kamuolius, kas toliau nuspirs;

* varėsi kamuolius aplink kliūtis;

* mėtė kamuolius;

* šokinėjo, kas toliau nušoks;

* lenktyniavo, kas greičiau pasieks finišo liniją;

* žaidė judriuosius žaidimus;

 Kiekviena grupė atlikusi vieną užduotį, keliavo prie kitos užduoties, ir taip tol, kol buvo atliktos visos užduotys.

Futboliuko diena baigėsi tėvelių ir vaikų futboliuko varžybomis.

 

 

 

SPALIO 1 D. KETVIRTADIENIS

MUZIKOS IR ŠOKIO DIENA.

Mokytoja Milda skambant muzikai visiems susirinkusiems pristatė, kuo ypatinga ši diena, kokias užduotis reikės atlikti.  Po dienos eigos pristatymo visi dalyviai šoko pagal greitą ir lėtą melodiją, žaidė muzikinius žaidimus. Sustojo į traukinukus ir nukeliavo po darželio erdves atlikti įvairių  muzikinių užduočių. Vaikai šoko pagal girdimą muziką, kūrė muzikinius instrumentus iš antrinių žaliavų ir jais grojo, dėliojo iš darželio teritorijoje rastų gamtinių priemonių penklinę su natomis, iš muzikinių instrumentų dėliojo mandalą, piešė, sekė muzikines pasakas, kūrė šokį pagal dainelę ir įvairiais judesiais išreiškė nuotaiką.

 

 

SPALIO 2 D. PENKTADIENIS

SMAGIŲJŲ ŽAIDIMŲ DIENA. ŠVENTINĖS SAVAITĖS UŽDARYMAS. APDOVANOJIMAI.

Kiškis su žirafa bei mokytoja Neringa sukvietė visus dalyvius į šventinės sporto savaitės uždarymą. Visi kartu pasidžiaugė, kokia buvo smagi ši savaitė, prisiminė ką veikė. Viską aptarę, visi kartu pašoko, pasimankštino ir  išskirstė po erdves žaisti žaidimų – kiškis  su savo komanda iškeliavo važinėtis paspirtukais, mokėsi apvažiuoti įvairias kliūtis, pasiekti finišą. Žirafa su vaikais judesiais imitavo transporto priemonių vairavimą: automobilio, autobuso, laivo ir kt. Vyresniojo amžiaus  grupės žaidė lenktyniavimo žaidimus – kas greičiau susės ant sustatytų kėdučių; kas greičiau paguldys/pastatys kėdutes.   Mėtė spalvotus kamuolius į atitinkamos spalvos lankus, rinko pabirusius kamuoliukus į krepšį, apibėginėjo vandens buteliukus, jų nepaliečiant. Kiekviena grupė atlikusi vieną užduotį, keliavo prie kitos užduoties, ir taip tol, kol buvo atliktos visos užduotys. Rečionių ikimokyklinio ugdymo skyriaus – „Bitučių“ grupės vaikai kartu su Supermene žaidė judriuosius žaidimus – „Traukinukas“, „Šviesoforas“, „Gyvatėlė“.

Kai visos užduotys buvo atliktos, dalyviai buvo apdovanoti medaliais ir  įsegamais šypsenų ženkliukais. 

 

 

Žiemos sporto šventė

Ukmergės rajono savivaldybė  2019-2021 metais vykdo projektą “Mažųjų judėjimo džiaugsmas”, kuris finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis. Ukmergės vaikų lopšelis – darželis “Nykštukas” yra šio projekto partneris ir organizuoja sportines veiklas savo įstaigoje.

    

2020 metų sausio 20-24 dienomis darželyje buvo organizuojami žiemos sportiniai renginiai pagal Sporto rėmimo fondo finansuojamą projektą “Mažųjų judėjimo džiaugsmas”. Keistai skamba ,,Žiemos sporto šventė” , kai sniego nė kvapo. Bet vaikams nebuvo liūdna. Galvojome stebuklingos lazdelės padės žiemužę pašaukti, todėl žaidėme estafetes, gal kuris bus greitesnis ir suras, nepasisekė. Pasiėmę rogutes, šalčio kepures, bėgiojome visur ieškodami, vėl nieko. Sakome gal šiaurietiškas ėjimas padės surasti, visą darželio teritoriją apėjome, bet neradome. Liko tik darželio viduje ieškoti, bet ir vėl nieko. Žiema išėjo vaikams palikusi dovanų: rogučių, čiuožynių, sniego kastuvų, slidžių. Teks laukti kitų metų, gal sugrįš su sniegu ir šaltuku? Sportui tinka visoks oras, sportui tinka ir žiema be sniego…

Sausio 20 d. Žiemos sporto savaitės atidarymas. Pound šokiai su Ukmergės sporto centro trenere Migle Ivanauskiene.

      

 

Sausio 21 d. Estafečių diena.

   

 

Sausio 22 d. Judriųjų žaidimų diena.

 

Sausio 23 d. Šiaurietiško ėjimo diena.

 

Sausio 24 d. Orientavimosi sporto diena. Žiemos sporto savaitės uždarymas.

 

 Projektas  „Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus (padidinto aktyvumo) elgesio reguliavimui“

Ukmergės rajono savivaldybė  2019-2021 metais taip pat vykdo projektą  „Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus (padidinto aktyvumo) elgesio reguliavimui“. Projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, stiprinant vaikų destruktyvaus (padidinto aktyvumo) elgesio prevenciją. Įgyvendinus šį projektą mūsų įstaigoje įkurtas sensorinis kambarys, su sensorinėmis, edukacinėmis, terapinėmis, interaktyviomis priemonėmis.

   

 

 

 

 

 

            

 

Socialinių – emocinių įgūdžių ugdymo programa “Kimochi”

Ukmergės vaikų lopšelis- darželis „Nykštukas“ 2020 metais  kovo mėnesį teikė paraišką dalyvauti Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų vykdymo konkurse ir gavo lėšų projekto įgyvendinimui – „Kimochi“ žaislai padeda vaikams pažinti savo jausmus“.

Projekto tikslas – įdiegti socialinio-emocinio mokymo ir  charakterio ugdymo programą „Kimochi“ integruojant ją į kasdienes ugdomąsias veiklas, lavinti ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinius – emocinius įgūdžius ir mokyti tinkamai išreikšti savo emocijas.

Projekto uždaviniai:

 1. Sudominti vaikus ir įtraukti į specialiai kuriamas realias situacijas grupėje, kartu jas analizuoti ir mokyti geranoriškai spręsti žaidžiant su kimočiais. Drąsiai kalbėti apie savo jausmus ir savijautą, išklausyti bendraamžius, juos atlaidžiau ir geranoriškiau vertinti.
 2. Palengvinti vaikams adaptacijos darželyje laikotarpį: apsikabinę minkštą žaislą, kuris pasakoja apie save įdomią istoriją ir moko, kaip elgtis, sutarti tarpusavyje, vaikai greičiau nusiramins.
 3. Kimočių pagalba ugdyti vaiko charakterį ir pasitikėjimą savimi.
 4. Supažindinti tėvus ir/ar globėjus su socialinio – emocinio mokymo ir charakterio ugdymo programa Kimochi.
 5. Skatinti vaikus ir tėvus kurti mažus vaidinimus, kuriuose kalbama apie kimočio jausmus ir išbandyti įvairius metodus, kaip juos valdyti.

Programa „Kimochi“ padeda vaikams pažinti savo jausmus, įgyti žinių, įgūdžių, kurie reikalingi, kad vaikai galėtų surasti bei valdyti savo emocijas, globoti bei rūpintis kitais, kurti tvirtus, pozityvius santykius, priimti atsakingus sprendimus ir konstruktyviai spręsti keblias situacijas. Šie įgūdžiai būtini siekiant gerų mokymosi rezultatų mokykloje, kuriant teigiamus tarpusavio santykius bei lavinant emocinį intelektą. Vaikai, kurie geba tinkamai valdyti ir reikšti savo emocijas, geriau ugdosi, sutaria su kitais vaikais, turi mažiau elgesio problemų, agresijos, yra atsparesni: moka nusiraminti, susidoroti su stresu, yra geresnės emocinės sveikatos.

Nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio mokytojai pradėjo dirbti su nauja socialine – emocine „Kimochi“ programa („Kimochi“ japonų kalba reiškia jausmą).Šios ikimokyklinio ugdymo programos pagrindas  yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. Vaikai mokomi būti pagarbiais, atsakingais, atspariais, atjaučiančiais, maloniais ir drąsiais – tai pagrindiniai programos principai.

Kimochi programa yra skirta:

 • ugdyti emocinį intelektą;
 • skatinti pozityvų elgesį;
 • lavinti bendradarbiavimo įgūdžius;
 • lavinti vaiko charakterį;

Programa „Kimochi“ įgyvendinama žaidžiant įvairiaspalviais žaislais su emocijų pagalvėlėmis. Tai minkšti žaisliukai, turintys skirtingus charakterius: nuolat besikeičiančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga ir kaprizinga Katė, nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšniakojė. Kiekvienas personažas slepia kokį nors jausmą (mažas pagalvėles, kurių vienoje pusėje užrašytas jausmo pavadinimas („laimingas“, „liūdnas“, „drovus“, „drąsus“, „piktas“, „malonus“ ir t. t.), kitoje – nupiešta atitinkama veido išraiška).

 „Kimochi“ žaislai  padeda:

–         kalbėtis apie jausmus, kuriuos vaikai mokosi pažinti, pavadinti ir valdyti;

–         konstruktyviai bendrauti su bendraamžiais;

–      aptarti įvairias gyvenimiškas situacijas, kurios įvyko ne tik darželyje, bet ir namuose, gatvėje, parduotuvėje, žiūrėtame filmuke ir pan., aptarti jaučiamus skirtingus jausmus (pyktis, džiaugsmas, liūdesys, baimė, nusivylimas, pasididžiavimas, kaltė ir kt.), pasikalbėti apie jų priežastis, atrasti  sprendimo būdus.

Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ „Vėžliukų“ ir „Zuikių“  grupės ugdytiniams labai patinka  žaisti su „Kimochi“ žaislais, papasakoti apie įvairias atsitikusias malonias/nemalones situacijas, apie kilusius jausmus, ieškoti atitinkamų pagalvėlių su vaizduojamomis emocijomis, bandyti įvardinti priežastis.