Muzikinis ugdymas įstaigos ugdytiniams organizuojamas kiekvieną dieną  pagal patvirtintą tvarkaraštį.

Pagrindiniai muzikinio ugdymo tikslai:

  • Žadinti vaiko domėjimąsi muzika;
  • Ugdyti ir lavinti muzikinius gabumus, įgūdžius;
  • Suteikti muzikinių žinių;

Darželio ugdytiniai kartu su meninio ugdymo mokytoja Milda ne tik žaidžia muzikinius žaidimus, šoka, dainuoja, bet  ir organizuoja darželyje renginius, koncertus, vaidinimus, dalyvauja muzikiniuose projektuose, konkursuose.

Meninio ugdymo pedagogės Mildos Dunčienės darbo grafikas:

Savaitės diena Darbo valandos Nekontaktinės valandos
Pirmadienis

8.50-13.00

13.25-15.10

13.00-13.25

 

Antradienis

8.25-13.00

 

 

Trečiadienis

9.00-9.30

10.30-12.35

13.35-15.10

9.30-10.30

12.35-13.35

Ketvirtadienis

8.25-9.00

10.35-13.00

13.35-15.05

9.00-10.30

 

Penktadienis

8.20-9.00

10.30-13.00

13.35-15.05

 

9.00-10.30

13.00-13.35

Vaikų l/d “Nykštukas” muzikinių veiklų tvarkaraštis –  MUZIKINIU VEIKLŲ TVARKARAŠTIS2023.09

 

Muzikinis ugdymas Rečionių ikimokyklinei ugdymo “Bitučių” grupei organizuojamas kiekvieną dieną. Meninio ugdymo pedagogė žaidžia su vaikais muzikinius ratelius, šoka, dainuoja bei organizuoja su vaikais įvairius renginius, koncertus, vaidinimus.

Meninio ugdymo pedagogės Ritos Čižiūnienės darbo grafikas :

Savaitės diena Darbo valandos Nekontaktinės valandos
Pirmadienis

9.00-10.18

 

Antradienis

9.00-9.48

9.48-11.18

Trečiadienis

9.00-10.18

 

Ketvirtadienis

9.00-10.18

 
Penktadienis

9.00-10.18

 

 

Vaikų l/d “Nykštukas” Rečionių skyriaus “Bitučių” grupės  muzikinių veiklų tvarkaraštis – Recioniu muz veiklu tvarkarastis 2023.09