Sudaryti saugią ir tinkamą, vaikų gebėjimus plėtojančią aplinką, užtikrinti kokybišką, vaikų poreikius atitinkantį ugdymą, ugdyti aktyvų, kūrybingą, sveiką, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį vaiką, palaikant glaudžius darželio bendruomenės ryšius.