PEDAGOGAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

1.

Rita Motiejūnienė

Direktorė

Aukštasis

Edukologijos magistro laipsnis

2.

 Renata Gudaitienė

Pavaduotoja ugdymui

Aukštasis

Edukologijos magistro laipsnis

3.

Aistė Narbutavičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Aukštasis

profesinis bakalauras

4.

Meilutė Dainienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

5.

Gražina Papickienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

6.

Aušra Danielienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

7.

Lauryna Kaminskaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

profesinis bakalauras

8.

Karolina Tankūnaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Profesinis mokymas

9.

Vida Čepienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

10.

Vitalija Akstinavičiūtė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

11.

Lina Tylūnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

profesinis bakalauras

12.

Zita Imbrasienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

13.

Edita Skorulskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

14.

Daiva Akstinavičiūtė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

15.

Eugenija Misiūnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

16.

Rita Jakienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

17.

Neringa Godliauskienė

Papildomo ugdymo pedagogė, Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

18.

Milda Razumaitė

Meninio ugdymo pedagogė

Aukštasis

19.

Marija Motiejūnienė

Logopedė

Aukštasis

20.

 

Sonata Liogienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

21. Rita Čižiūnienė

Meninio ugdymo pedagogė

Aukštasis
22.  Inga Steikūnienė

 

 

 

APLINKOS PERSONALO SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Edita Kavaliukienė

Buhalterė

2.

Agnė Maksimovičienė

Sekretorė

3.

Aistė Staniūnienė

Ūkvedė, maitinimo organizavimo specialistė

4.

Marytė Stalnionienė

Virėja

5.

Romualda Kurienė

 Vyr.virėja

6.

Inga Kirvelienė

Virėja

7.

Laima Sakalauskienė

Virėja

8.

Asta Jakimavičienė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

9.

Irena Ivanauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

10.

Vaida Kuncevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

11.

Rita Pratkelienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

12.

Vida Laurikėnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

13.

Virginija Džiovenienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

14.

Nijolė Keršienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

15.

Sonata Purlienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

16.

Stanislava Daugėlienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

17.

Irina Petrusevič

Kiemsargė

18.

Aurelija Mikalauskienė

Valytoja

19.

Volfridas Kirvela

Darbininkas

20.

Viktorija Reinartienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

21.

 Vilma Šinkūnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja