Darbuotojų atlyginimai 2016 m.

PEDAGOGAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Angelė Liausienė

Direktorė

Aukštasis

II vadybinė

2.

Rita Motiejūnienė

Pavaduotoja ugdymui

Aukštasis

Edukologijos magistro laipsnis

II vadybinė

3.

Stanislava Kojienė

Auklėtoja

Aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

4.

Meilė Dainienė

Auklėtoja

Aukštasis

Auklėtoja 

5.

Gražina Papickienė

Auklėtoja

Aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

6.

Aušra Danielienė

Auklėtoja

Aukštesnysis

Auklėtoja metodininkė

7.

Lauryna Kaminkaitė

Auklėtoja

Aukštasis

Auklėtoja

8.

Danutė Sičiūnienė

Auklėtoja

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

9.

Vida Čepienė

Auklėtoja

Aukštasis

Auklėtoja

10.

Vitalija Akstinavičiūtė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė- auklėtoja  

Aukštesnysis

Auklėtoja metodininkė

11.

Lina Tylūnienė

Auklėtoja

Aukštasis

 Auklėtoja 

12.

Zita Imbrasienė

Auklėtoja

Aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

13.

Edita Skorulskienė

Auklėtoja

Aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

14.

Daiva Akstinavičiūtė

Auklėtoja

Aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

15.

Eugenija Misiūnienė

Auklėtoja

Aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

16.

Rita Jakienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė- auklėtoja

Aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

17.

Neringa Godliauskienė

Papildomojo ugdymo pedagogė, auklėtoja

Aukštasis

Papildomojo ugdymo kūno kultūros mokytoja metodininkė

18.

Milda Razumaitė

Meninio ugdymo pedagogė

Aukštasis

 muzikos mokytoja

19.

Marija Motiejūnienė

Logopedė

Aukštasis

logopedė

 

APLINKOS PERSONALO SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Edita Kavaliukienė

Buhalterė

2.

Agnė Maksimovičienė

Sekretorė

3.

Aistė Staniūnienė

Ūkvedė

4.

Laura Dockevičienė

Maitinimo specialistė

5.

Romualda Kurienė

Virėja

6.

Inga Kirvelienė

Virėja

7.

Marytė Stalnionienė

Virėja

8.

Irena Ivanauskienė

Auklėtojos padėjėja

9.

Vaida Kuncevičienė

Auklėtojos padėjėja

10.

Rita Pratkelienė

Auklėtojos padėjėja

11.

Vida Laurikėnienė

Auklėtojos padėjėja

12.

Virginija Džiovenienė

Auklėtojos padėjėja

13.

Nijolė Keršienė

Auklėtojos padėjėja

14.

Sonata Purlienė

Auklėtojos padėjėja

15.

Stanislava Daugelienė

Auklėtojos padėjėja

16.

Liolė Tričienė

Kiemsargė

17.

Aurelija Mikalauskienė

Valytoja

18.

Asta Jakimavičienė 

Auklėtojos padėjėja

19.

Volfridas Kirvela

Darbininkas

20.

Nerijus Eigelis

Darbininkas