PEDAGOGAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

1.

Rita Motiejūnienė

Direktorė

Aukštasis

Edukologijos magistro laipsnis

2.

Sonata Liogienė

Renata Gudaitienė (vaiko auginimo ir priežiūros atostogose)

Pavaduotoja ugdymui

Aukštasis

Švietimo vadybos magistro laipsnis

3.

Gražina Papickienė

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštesnysis

4.

Aušra Danielienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštesnysis

5.

Lauryna Kaminskaitė

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis profesinis bakalauras

Švietimo vadybos magistras

6.

Reda Avižienienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Studijuoja ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą

7.

Vida Čepienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis

8.

Vitalija Akstinavičiūtė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštesnysis

9.

Lina Tylūnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

profesinis bakalauras, magistras

10.

Zita Imbrasienė

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštesnysis

11.

Edita Skorulskienė

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštesnysis

12.

Daiva Akstinavičiūtė

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštesnysis

13.

Eugenija Misiūnienė

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštesnysis

14.

Rita Jakienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštesnysis

15.

Neringa Godliauskienė

Papildomo ugdymo mokytoja metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis

16.

Milda Dunčienė

Meninio ugdymo vyr. mokytoja

Aukštasis, magistras

17.

Asta Stašaitienė

Marija Motiejūnienė (vaiko auginimo ir priežiūros atostogose)

Logopedė

Aukštasis

18. Rita Čižiūnienė

Meninio ugdymo mokytoja

Aukštasis
19.  Inga Steikūnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Studijuoja ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą
20.  Erika Usorytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Studijuoja ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą

21.  Gerda Gurstytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

 

APLINKOS PERSONALO SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Edita Kavaliukienė

Buhalterė

2.

Agnė Maksimovičienė

Sekretorė

3.

Aistė Staniūnienė

Ūkvedė, maitinimo organizavimo specialistė

4.

Marytė Stalnionienė

Virėja

5.

Gita Bitautaitė

 Vyr. virėja

6.

Ingrida Rokienė

Virėja

7.

Ligita Rimkutė

Virėja

8.

Asta Jakimavičienė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

9.

Irena Ivanauskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

10.

Vaida Kuncevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

11.

Rita Pratkelienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

12.

Vida Laurikėnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

13.

Virginija Džiovenienė

Skalbėja

14.

Sonata Purlienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

15.

Stanislava Daugėlienė

Pagalbinis darbuotojas

16.

Nijolė Zicharevienė

Kiemsargė

17.

Dalia Paurienė

Valytoja

18.

Volfridas Kirvela

Darbininkas

19.

Viktorija Reinartienė

Pagalbinis darbuotojas

20.

 Vilma Šinkūnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

21.

 Rasa Mimienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja su spec. poreikių vaikais 

22.  Aurelija Dagienė ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja su spec. poreikių vaikais