Darbuotojų atlyginimai 2016 m.

PEDAGOGAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

1.

Rita Motiejūnienė

Direktorė

Aukštasis

Edukologijos magistro laipsnis

2.

 Renata Gudaitienė

Pavaduotoja ugdymui

Aukštasis

Edukologijos magistro laipsnis

3.

Stanislava Kojienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

Aukštesnysis

4.

Meilė Dainienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

5.

Gražina Papickienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

6.

Aušra Danielienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

7.

Lauryna Kaminkaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

8.

Danutė Sičiūnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

9.

Vida Čepienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

10.

Vitalija Akstinavičiūtė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

11.

Lina Tylūnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

12.

Zita Imbrasienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

13.

Edita Skorulskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

14.

Daiva Akstinavičiūtė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

15.

Eugenija Misiūnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

16.

Rita Jakienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

17.

Neringa Godliauskienė

Papildomojo ugdymo pedagogė, Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

18.

Milda Razumaitė

Meninio ugdymo pedagogė

Aukštasis

19.

Marija Motiejūnienė

Logopedė

Aukštasis

 

APLINKOS PERSONALO SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Edita Kavaliukienė

Buhalterė

2.

Agnė Maksimovičienė

Sekretorė

3.

Aistė Staniūnienė

Ūkvedė, maitinimo organizavimo specialistė

4.

Marytė Stalnionienė

Virėja

5.

Romualda Kurienė

Virėja

6.

Inga Kirvelienė

Virėja

7.

Asta Jakimavičienė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

8.

Irena Ivanauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

9.

Vaida Kuncevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

10.

Rita Pratkelienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

11.

Vida Laurikėnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

12.

Virginija Džiovenienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

13.

Nijolė Keršienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

14.

Sonata Purlienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

15.

Stanislava Daugėlienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

16.

Liolė Tričienė

Kiemsargė

17.

Aurelija Mikalauskienė

Valytoja

18.

Volfridas Kirvela

Darbininkas

19.

Laura Čirbienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

su spec. poreikių vaikais

20.

 Vilma Šinkūnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja

su spec. poreikių vaikais