• Direktorė  Rita Motiejūnienė
  • Pavaduotoja ugdymui
  • Ūkvedė  Aistė Staniūnienė
  • Buhalterė   Edita Kavaliukienė