• Direktorė –  Rita Motiejūnienė
  • Pavaduotoja  ugdymui –  Renata Gudaitienė
  • Ūkvedė –  Aistė Staniūnienė
  • Buhalterė  –  Edita Kavaliukienė
  • Sekretorė – Agnė Maksimovičienė