• Direktorė   Angelė Liausienė
  • Pavaduotoja ugdymui Rita Motiejūnienė
  • Ūkvedė  Aistė Staniūnienė
  • Buhalterė   Edita Kavaliukienė