Mokykla yra įsikūrusi netoli miesto centro. Šalia Mokyklos yra įvairūs objektai – turgavietė, veterinarijos klinika, prekybos centras „Triratukas“, dvi laikraščių leidyklos-  „Gimtoji žemė“ ir  „Valdo leidykla“, Švietimo pagalbos tarnyba, Meno mokykla,  kiek toliau – Senamiesčio progimnazija, Senamiestis, Laisvės paminklas, kultūros centras, Švč. Trejybės bažnyčia, paštas, bankas, muziejus, biblioteka ir kt.  Minėti objektai skatina vaikus pažinti juos supančią aplinką ir susipažinti su įvairių profesijų žmonėmis, padeda vaikams suvokti jų ypatumus. Taip pat miesto centre esantis piliakalnis padeda vaikams stebėti ir tyrinėti natūralią gamtą visais metų laikais.

Mokykloje teikiama kvalifikuota logopedo pagalba. Organizuojamas neformalusis papildomas ugdymas – išnuomotose patalpose vyksta mokami choreografijos ir krepšinio užsiėmimai.

Mokykloje sukaupta didelė patirtis ugdant sveiką ir saugią gyvenseną. Esame Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle „Sveika mokykla“. Dalyvaujame respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje, tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje „Zipio draugai“, kuri skirta 5–7 metų vaikams. Ši programa siekia gerinti emocinę vaikų savijautą, padėdama jiems įgyti socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Taip pat įgyvendiname Kimochi ikimokyklinio ugdymo programą. „Kimoči“ (japoniškai „kimochi“ reiškia „jausmas“) – tai ikimokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. „Kimoči“ programa skirta emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti, vaiko charakteriui ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti.

Mokykla dalyvauja ir „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose” programoje. Siekiama, kad vaikai ne tik gautų šviežių vaisių ir daržovių, pieno produktų, kurie reikalingi visaverčiam vaikų augimui, bet ir ugdytųsi sveiko maitinimosi įpročius.

Nuo 2019 metų Mokykloje įdiegtas ekologiškas vaikų maitinimas. Vaikai maitinami švediško stalo principais. Tai – maitinimo organizavimo sistema, kurios esmė – sudaryti sąlygas vaikams patiems pasirinkti valgiaraščiuose nurodytus patiekalus, jų sudedamąsias dalis ir kiekius. Šios sistemos tikslas – geriau patenkinti vaikų skonio poreikius, padidinti sveikatai palankaus maisto (ypač daržovių ir vaisių) vartojimą bei sumažinti maisto švaistymą.

Nuo 2020 metų rudens įstaiga prisijungė prie  projekto “Sveikatiada”.  Tai ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas, suteikiantis vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.  Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu ugdytiniai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien vaikai, bet ir mokytojai, mokyklų ir darželių administracijos darbuotojai bei tėvai.

Mokykla yra akredituota savanorius priimanti organizacija. Taip pat dalyvaujame Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamame Mokyklų edukacinių erdvių konkurse. Esame ne tik dalyviai, bet ir nugalėtojai.

Dalyvaujame Ukmergės rajono savivaldybės organizuojamose 2019-2021 metų projektuose „Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus (padidinto aktyvumo) elgesio reguliavimui“  ir  „Mažųjų judėjimo džiaugsmas“, kurie finansuojami Europos fondo lėšomis.

Mokyklos viena iš prioritetinių ugdymo sričių – fizinio aktyvumo raiška, sveika gyvensena bei ekologinis ugdymas ikimokykliniame amžiuje. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos (toliau Mokytojos) tikslingai organizuoja judėjimą, siekdamos ugdyti fizines vaiko ypatybes (lankstumą, vikrumą, ištvermę, greitumą, judesių koordinaciją, pusiausvyrą).  Mokytojos siekia, kad kiekvienas vaikas pratintųsi pajusti kūno ir atskirų jo dalių judėjimo kryptį, derintų rankų ir kojų judesius, gebėtų orientuotis erdvėje, įvaldytų pagrindinius judėjimo įgūdžius, kurie įgyjami žaidžiant įvairius žaidimus, bėgiojant, išdykaujant, lenktyniaujant.

Mokykloje sudarytos tinkamos sąlygos vaikų fizinei veiklai: įrengta sporto salė, erdvė plokščiapėdžių korekcinei mankštai, veikia vidaus ir lauko braidžiojimo baseinėliai, yra pakankamai priemonių aktyviai vaikų veiklai. Siekdamos, kad sėkmingai plėtotųsi vaiko fizinis aktyvumas, mokytojos:

  • žaidžia įvairius žaidimus, kuriuose dominuoja visi pagrindiniai judesiai: ėjimas, bėgimas, šuoliai, mėtymai, laipiojimas, pusiausvyros pratimai;
  • sistemingai moko vaikus  vis sudėtingesnių judesių, dažnai keičiant sąlygas –lengvinant ar pasunkinant. Judesius atliekant iš įvairių pradinių padėčių, keičiant judesių atlikimo kryptį, amplitudę, greitį;
  • Naudojasi įvairaus dydžio, formos, svorio priemonėmis, tai ugdo gebėjimą diferencijuoti judesių parametrus, pajausti erdvę, suvokti laiko trukmę;

Mokykloje įrengta relaksacijos salytė, kurioje yra akvariumas, papūgėlės, terariumas su vėžliu, įvairių gėlių, įrengta IKT zona su interaktyvia lenta, kompiuteriu, kopijavimo ir laminavimo aparatais, šviesos stalais, mini futbolo žaidimo staliukais. Vaikų naudojimui paruošta daug priemonių tyrinėjimui smėliu ir vandeniu, įrengta lentyna  su vaikiškomis enciklopedijomis, pasakomis, konstruktoriais, dėlionėmis.

Yra įrengtas sensorinis kambarys (Pagal Ukmergės rajono savivaldybės  2019-2021 metų projektą „Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus (padidinto aktyvumo) elgesio reguliavimui“). Kuriame yra burbulų vamzdis, terapinis asmeninės erdvės namelis, šviečiančio pluošto užuolaida, pakabinamas maišas lizdas, muzikinis takelis, šviesos molbertas, šviečiantys kubai, sensorinė kolekcija ir kt. priemonės, padedančios stimuliuoti vaikų pojūčius – klausą, regą, uoslę, skonį ir lytėjimą. Siekiama sukelti pozityvius pojūčius, motyvuoti mokytis, padėti atsipalaiduoti ir nusiraminti.

Lauko aikštelės pritaikytos visuminiam vaiko ugdymui(si). Daug sportinių medinių įrenginių, dengtos smėlio dėžės, vaikams įrengtos poilsio zonos, mobilių naminių gyvūnų dekoracijos ir gyvūnų siluetų nuorodos su pavadinimais į erdves, įrengtas kalnelis žiemos ir vasaros pramogoms, pasodintas augalų labirintas, įrengtas Žaliasis tunelis. Gamtinė aplinka dėkinga vaikų stebėjimams ir tyrinėjimams. Įrengta meteorologinė stotelė, tyrinėjimo erdvė, Žalioji klasė, lauko aikštelėje palikta natūrali pieva tyrinėjimams ir stebėjimams. Įrengta ekologiška aikštelė, kurioje yra įvairių šakų, akmenukų, medinių kaladėlių, iš natūralių medžiagų (kankorėžių, akmenukų, pagaliukų, smėlio ir kt) įrengtas pėdučių mankštos takelis plokščiapėdžiams, pritvirtinta balansavimo virvė lavinti pusiausvyrai ir koordinacijai.

Vaikų ekologinių ir gamtosauginių vertybių formavimui darželyje įrengtas šiltnamis, lysvė ir mini daržas, teritorijoje augantys medžiai pažymėti pavadinimų kortelėmis, sukabintos knygos su pagrindine informacija apie medžius ir  siūlomomis užduotimis.

Mokykla bendradarbiauja su Ukmergės Miškų urėdija, Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Policija, Senamiesčio pagrindine mokykla, Ukmergės Sporto centru, Jonavos lopšeliais-darželiais „Saulutė“ ir „Pakalnutė“, Molėtų lopšeliu-darželiu „Saulutė“, Anykščių lopšeliais-darželiais „Eglutė“ ir „Žiogelis“, Viešąja įstaiga „Vaiko labui“.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos Mokyklai priklauso Rečionių ikimokyklinio ugdymo skyriaus, “Bitučių” grupė (toliau “Bitučių” grupė), įsikūrusi Rečionių kaime. “Bitučių” grupė nuo Mokyklos nutolusi apie 5 km.  Grupę lanko vaikai nuo 1,5 iki 7 metų, penkias dienas per savaitę, nuo 7.30 val. iki 17.30 val.

“Bitučių” grupė įsikūrusi gamtos prieglobstyje – netoliese žaliuoja Bergo ąžuolų giraitė, Kurėnų ežeras, todėl ugdytiniai turi galimybę pajusti gamtos grožį, stebėti gamtos reiškinius, mokosi mylėti, saugoti gamtą.

Specialiųjų poreikių vaikai, turintys įvairaus sudėtingumo kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų lanko logopedo užsiėmimus mieste.

Grupė – erdvi, tenkinanti pagrindinius vaikų poreikius, turinti savo atskirą miegamąjį ir valgyklą. Lauko aplinka tenkina vaikų tyrinėjimo, pažintinius, fizinio aktyvumo poreikius. “Bitučių” grupė turi erdvią sporto salę, pritaikytą aktyviai sportinei veiklai ir  muzikos salę – muzikiniams užsiėmimams.

Vaikų ugdymo procese taikomos informacinės – komunikacinės technologijos. Vaikai žaidžia ugdomuosius didaktinio pobūdžio kompiuterinius žaidimus, kurie ugdo greitą reakciją, lavina rankų motoriką, atmintį ir dėmesį, loginį mąstymą ir kt. Kompiuteris papildo vaikų veiklą, jie turi galimybę žiūrėti animacinius ir mokomuosius filmukus, kuriuose rodoma ir pasakojama apie gamtos reiškinius, saugų eismą ir kt.

“Bitučių” grupė vykdo sveikatingumo projektus, kuriuose ugdoma sveika gyvensena ir stiprinama vaikų sveikata. Vaikai dalyvauja visuose bendruomenės renginiuose: kartu švenčia Kalėdas, Užgavėnes, Velykas, šeimų šventes. Siekiama, kad vaikai patirtų kuo daugiau įspūdžių, ugdytųsi bendravimo įgūdžius, surastų naujų draugų.