2021 lapkričio 4 dieną, Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ logopedė Marija Motiejūnienė įstaigos pedagogėms pristatė pranešimą – „Sensorinė integracija. Komponentai. Disfunkcijos“. Pranešimo metu buvo kalbama apie 8 žmogaus sensorines sistemas, jų funkcijas bei galimus sutrikimus. Nagrinėtos atvejų analizės, neigiami veiksniai, galimos priežastys, kurios galėjo turėti įtakos tam tikram, atipiškam vaikų elgesiui. Pedagogės dalijosi asmeninėmis patirtimis bei pastebėjimais. Nustatyta, kad sensorinės integracijos sutrikimų be nustatytos diagnozės turi 10-55% vaikų, o vaikai turintys autizmo spektro, dėmesio ir aktyvumo, pažinimo sutrikimų – 87-90%. Kadangi vaikų, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir įvairių raidos sutrikimų vis daugėja ir ugdymo įstaigose, pristatytas logopedės pranešimas buvo
aktualus ir naudingas.