Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2024-2026 metų atestacijos programa – atestacijos programa 2024-2026

 

Strateginiai planai:

Ukmergės vaikų lopšelio – darželio ,,Nykštukas“ 2020-2023 strateginis planas – strateginis2020-2023

Ukmergės vaikų lopšelio – darželio ,,Nykštukas“ 2018-2020 strateginis planas  – STRATEGINIS PLANAS 2018-2020M. –

 

Veiklos planai:

Ukmergės vaikų lopšelio – darželio ,,Nykštukas“ 2023-2024 metinis veiklos planas    –        veiklos planas 2023-2024 m.m.

Ukmergės vaikų lopšelio – darželio ,,Nykštukas“ 2022-2023 metinis veiklos planas    –        veiklos planas 22-23 m.

Ukmergės vaikų lopšelio – darželio ,,Nykštukas“ 2021-2022 metinis veiklos planas     –        veiklos planas 2021-2022

Ukmergės vaikų   lopšelio -darželio ,,Nykštukas“ 2020-2021 metinis veiklos planas    –         veiklos planas 2020