“Bitučių” grupėje (Rečionyse) nuo 2023 metų rugsėjo vaikai ugdomi remiantis Valdorfo metodika. Mokytojos įtraukia grupės vaikus  į praktinius, įdomius, namų buities darbus, veiklas kurias vaikas gali lengvai atlikti stebėdamas suaugusius ar padedamas jų.

Grupėje taikomi šie pagrindiniai  Valdorfo metodikos elementai:

1. Laisvi žaidimai. Vaikai žaidžia pasitelkdami vaizduotę, kūrybiškumą kartu su grupės mokytojomis ar vieni su kitais, vieni. Žaidimams naudojami žaislai, pagaminti iš natūralių medžiagų, taip pat kitos natūralios medžiagos (medis, medvilnė, molis, vilna ir kt.) bei akmenys, kankorėžiai ir kiti daiktai iš gamtos, kuriuos vaikai patys surenka ir panaudoja žaidimams ir grupės aplinkai papuošti.

2. Namų ruoša. Vaikai, kaip ir namuose įtraukiami į kasdienius darbus, prisiima atsakomybes ir atlieka jiems paskirstas užduotis. Ugdant vaikus – svarbus dienos, savaitės  ir metų ritmas. Lėtai, neskubėdami  vaikai mokosi, susipažįsta su taisyklėmis, laikosi bendrų susitarimų. Jie mokosi iš suaugusiųjų, iš jo pavyzdžio, juos pamėgdžiodami. Vaikai įtraukiami  ne tik į grupės/lauko tvarkymą, priežiūrą,  bet ir į maisto gaminimą,  stalo paruošimą, tvarkymąsi po valgio,  bei kitas kasdienes veiklas.

3. Pasaulio tyrinėjimas. Vaikai tyrinėja pasaulį per pojūčius, aktyviai patys veikdami. Jie atsakingai tyrinėja gamtą, stebi, atranda, išbando, patiria pažinimo ir atradimo džiaugsmą, kaupia patirtį, dalyvauja sprendžiant įvairias problemas, kelia hipotezes, susijusias su įvairiausiais gamtos reiškiniais. Vaikai mokomi taikyti įgytas žinias ir gebėjimus, spręsti kasdieninio gyvenimo problemas, ugdomas vaikų pasitikėjimas, atsakomybės jausmas ir gebėjimas prisitaikyti prie kintančios aplinkos.

4. Kalbos ugdymas. Su vaikais mokytojos nuolatos kalbasi, bendrauja, tariasi ką vaikai norėtų sužinoti, pažinti, žaidžia daug pirštukinių žaidimų, dainuoja, pasakoja vaikams istorijas, seka pasakas, vaidina. Vaikai mokosi eilėraščių, žaidžia dialoginius žaidimus.

Remiantis Valdorfo pedagogika ugdyme, ugdymo turinyje :

 • Pagrindinis principas: Pavyzdys –pamėgdžiojimas, ugdymas savo ritmu, lėtai, neskubant
 • Labai svarbu metų/savaitės/dienos ritmas
 • Natūralios ugdymo priemonės  meninei veiklai: vaškinės kreidelės, akvarelė, pieštukai, vilna ir kt.
 • Priemonės „darbinei“ veiklai, amatams
 • Ritualai, tradicijos, šventės
 • Pakankamai laiko skiriama laisvam kūrybiniam žaidimui
 • Prasminga veikla: amatai, daržininkystė, maisto gamyba, žygiai ir kt.

Grupės aplinkoje:

 • vyrauja natūralios medžiagos
 •  „Neperkrauta“ aplinka
 • Ramios, švelnios spalvos grupėje
 • Bendras  valgymo stalas
 •  „Neišbaigti žaislai“
 • Metų laikų stalas

Lauko aplinkoje:

 • Yra įrengta vieta daržininkystei
 •  Natūralios priemonės statybiniams/kūrybiniams žaidimams 
 • Natūralios lauko priemonės laipiojimui 
 • Smėlio zona

Daugiau informacijos apie grupės veiklą facebook puslapyje – https://www.facebook.com/recioniudarzelis?locale=lt_LT