Įstaigoje yra teikiama nemiegančių vaikų užimtumo paslauga. Ugdytinių tėvai rašo prašymą direktorei, kad vaikas galėtų nemiegoti pietų miego, vaikas įtraukiamas į sąrašus. Pietų miego metu (13-15 val.) įtraukti į sąrašą vaikai su mokytoju, kuris atsakingas už nemiegančių  vaikų užimtumo organizavimą dalyvauja meninėje, sportinėje ir kitoje  veikloje pagal vaikų poreikius, pomėgius, patirtį ne grupės patalpose.

Dėl COVID-19 pandemijos  ši paslauga laikinai neteikiama.

Susipažinti su galiojančia tvarka, galite čia – Nemiegančių vaikų užimtumo tvarka