Įstaigoje yra teikiama nemiegančių vaikų užimtumo paslauga. Ugdytinių tėvai rašo prašymą direktorei, kad vaikas galėtų nemiegoti pietų miego, jis įtraukiamas į sąrašus. Pietų miego metu (13.30 – 15.00 val.) įtraukti į sąrašą vaikai su mokytoju, kuris atsakingas už nemiegančių  vaikų užimtumo organizavimą dalyvauja meninėje, kūrybinėje ir kitoje veikloje pagal vaikų poreikius, pomėgius, patirtį ne grupės patalpose.

Susipažinti su galiojančia tvarka galima čia – Administracinė  informacija – Tvarkos.