Lopšelis-darželis „Nykštukas“ – moderni, besimokanti, atvira naujovėms ir nuolatinei kaitai mokykla, tenkinanti šiuolaikinių vaikų individualius, specialiuosius ugdymosi poreikius.