KVIEČIAME VISĄ DARŽELIO BENDRUOMENĘ DALYVAUTI AKCIJOJE!

 

“NYKŠTUKAS” BENDRUOMENĖ PRISIJUNGIA PRIE INICIATYVOS “APIBĖK MOKYKLĄ” ! 

INICIATYVOS ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJOS:

  1. Iniciatyvos „Apibėk mokyklą“ tikslas – nepriklausomai nuo asmeninių ar fizinių galimybių paskatinti visus vaikus daugiau judėti, pagerinti jų fizinę ir psichinę sveikatą.
  2. Sutikusių prisijungti prie iniciatyvos ugdymo įstaigų registracija nebus vykdoma. Informacija, kaip jums sekėsi judėti aplink mokyklą, tiesiog pasidalinkite su savo mokyklos bendruomene savo įstaigos interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose.
  3. Iniciatyvos metu kiekvieną dieną mokiniai ir mokytojai išbėga į lauką ir 15 min. bėga aplink savo mokyklą apie 1,5 kilometro. Jei kai kuriems vaikams dėl jų fizinės būklės netinka bėgimas, galima pasiūlyti ir ėjimą sparčiu žingsniu.
  4. Iniciatyvoje gali dalyvauti įvairių tipų ugdymo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, bendruomenės.
  5. Rekomenduojama iniciatyvą organizuoti kasdien vienos pertraukos metu rugsėjo–spalio mėn. Iniciatyva neturėtų būti organizuojama tik vieną dieną. Tam, kad vaikams susiformuotų įprotis bėgioti, reikia bent jau dviejų savaičių kasdienio bėgimo. Tikimės, kad atsiras norinčių tęsti bėgimą ir visus mokslo metus.
  6. Bėgti galima aplink mokyklos pastatą, stadioną ar kita mokyklos teritorijos atkarpa, kurios ilgis būtų 1,5 km. Mokyklos vadovai ir mokytojai iš anksto turėtų parinkti ir pažymėti bėgimo trasą (pavyzdžiui, specialiai tam sukurtais klasių simboliais, vėliavėlėmis ar pan.), pasirūpinti trasos saugumu.
  7. Prieš bėgimą vaikams būtina paaiškinti bėgimo taisykles: bėgimo maršrutą, bėgimo laiką, saugos taisykles ir tai, kad šiame bėgime neturi būti konkurencijos. Kiekvienas gali pasirinkti jam tinkantį judėjimo tempą, pavyzdžiui, galima pradėti skautų tempu – 20 žingsnių eiti, 20 žingsnių bėgti ir t. t. Svarbiausia – dalyvių noras ir entuziazmas.
  8. Įvairios oro sąlygos šiuo atveju yra tik privalumas, o ne kliūtis. Nerekomenduojama bėgti tik esant smarkiam lietui ar pučiant stipriam vėjui. Lyjant smulkiam lietučiui, galima užsivilkti apsiaustą nuo lietaus ir eiti sparčiu žingsniu. Jei vaiko avalynė visiškai nepritaikyta bėgimui, vaikas gali eiti.
  9. Iniciatyvą siūloma organizuoti kūrybiškai. Pavyzdžiui, dalyviai gali kasdien pasižymėti nubėgtą atstumą ir padauginti jį iš tos dienos bėgimo dalyvių skaičiaus, o po dviejų savaičių apskaičiuoti, kiek kilometrų iš viso mokyklos mokiniai nubėgo iniciatyvos metu.