ŠVĘSKIME KARTU !
 
 
 
 
KVIEČIAME VAIKUS PRISIJUNGTI Į VALDORFIUKŲ GRUPĘ REČIONYSE!
 
 
 
 
 
Šiais metais mes ir vėl dalyvaujame “Sveikatiados” projekte
 
 
 
 

  Ukmergės vaikų – lopšelis – darželis “Nykštukas” dalyvauja “Lietuvos mažųjų žaidynės” projekte

 

Pradžia Projekto tikslas – ugdyti 1-7 m. vaikų fizinį raštingumą, pritaikant naujai sukurtą fizinio raštingumo modelį ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams Lietuvoje.
 Projekto uždaviniai:
1. Parengti ir vykdyti reguliarius virtualius fizinio raštingumo ugdymo užsiėmimus ikimokyklinio ugdymo įstaigose (ne mažiau 3 k/sav.)
2. Organizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą ir pozityvias patirtis skatinančius renginius (festivalius).
3. Supažindinti Lietuvos ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagogus su fizinio raštingumo ugdymo metodika.

Projekto vykdymo laikotarpis – 2022- 09 – 01 iki 2023 – 08 – 31

Plačiau apie projektą – LTMŽ _nuostatai_2023