Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“  
 
Adresas: P.Cvirkos g. 21,Ukmergė   
Tel.nr. (8 340) 53634
El. paštas   vldn.ukmerge@gmail.com 
Steigėjas: Ukmergės rajono savivaldybė
Pagrindinė veiklos rūšis: ikimokyklinis,
priešmokyklinis ugdymas
Įstaigos kodas 190324138
Direktorė Rita Motiejūnienė
simbolis

Vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ įkurtas 1982m. 2007 m. pilnai renovuotas. Nuo 2020 rugsėjo 1 dienos  lopšelis-darželis “Nykštukas” turi skyrių – Rečionių ikimokyklinę “Bitučių” grupę. 2020 – 2021 m. m. lopšelyje-darželyje veikia 10 grupių : 2 ankstyvojo vaikų amžiaus grupės,  5 ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės ir dvi priešmokyklinio ugdymo vaikų grupės iš mišraus amžiaus grupė. 2020-2021 m.m. įstaigos  mokinių registre – 169 ugdytiniai.

Įstaiga dirba nuo 7.30 val. iki 18.00 val. Budinti grupė 6.30-7.30val., 18.00-18.30val. Mokyklos darbo trukmė 10,5 val., budinti grupė dirba 12 val. Rečionių  “Bitučių” grupės darbo laikas nuo 7.30 – 17.30, darbo trukmė 10 val.

Įstaigoje dirba 16 ikimokyklinio ar/ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, meninio bei papildomojo ugdymo pedagogės, logopedė,  mokytojos padėjėja. Visos pedagogės yra įgijusios kvalifikacines kategorijas.

Vaikų lopšelyje-darželyje ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal „Ikimokyklinio ugdymo programą“. Priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“. Į šias programas 2013-2014 m.m. įdiegtas „Sveikatos ir sporto modelis“. 2014-2015 m.m. įdiegtas „Alternatyvaus ugdymo“ modelis.

Nuo 2015 m.m. įdiegtas „Alternatyvaus ugdymo“ modelis (toliau AUM). Ugdymas vyksta pagal struktūrą, kai ugdomosios veiklos vyksta  penkių ugdymo sričių grupių aplinkose. AUM veiklos vyksta pagal patvirtintą veiklų tvarkaraštį, po 1 valandą per dieną kiekvienai ikimokyklinio amžiaus (3-6 metų) vaikų grupei. Per savaitę kiekvienos grupės ugdytiniai apsilanko visose penkiose AUM grupėse pagal pasirinktas sritis ir jose žaidžia po vieną valandą su už  tą sritį atsakinga auklėtoja. Taip per penkias darbo dienas vaikai turi galimybę ugdytis, žaisti ugdomuosius žaidimus bei tyrinėti  su skirtingomis auklėtojomis. Vaikus  lydi auklėtojos padėjėja. Funkcionali aplinka pritaikyta į vaiką orientuotam ugdymui. AUM veiklose nedalyvauja lopšelinio amžiaus ( 1-2 metų), bei priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai. Dėl covid – 19 pandemijos ir šalyje paskelbto karantino Mokykloje Alternatyvaus ugdymo modelis laikinai neorganizuojamas.

Nuo 2015 metų įstaigoje papildomo ugdymo specialistė įgyvendina Kūno kultūros modelį, kai vaikų judrioji žaidybinė veikla orientuojama pagal vaikų amžiaus grupių gebėjimus: 3-4m. Sveikos gyvensenos pradžiamokslis ir judrieji žaidimai, 4-5 m. Futboliuko pratybos ir judrieji žaidimai, 5-6 m. Plaukimo  pradžiamokslis, 6-7 m. Krepšinio pratybos.

Visų ugdymo patalpų įrengimas atitinka sveikatos saugos reikalavimus.

Lauko aplinka dėkinga vaikų žaidimams, stebėjimams, tyrinėjimams, poilsiui. Lauko aikštelėse saugūs mediniai sportiniai įrenginiai, įrengtos poilsio zonos, dengtos smėlio dėžės, sutvarkytos pavėsinės, teritorijoje daug želdinių, gėlynų. Įrengta lauko sporto aikštelė (vaikai žaidžia judriuosius, sportinius žaidimus, estafetes, krepšinį ir kt.). Organizuojant vaikų gamtasauginį ir gamtos pažinimo ugdymą, lauko aplinka papildyta sukuriant naujas erdves: natūralia pieva, natūralių priemonių aikštele, takeliu pėdų mankštai, šiltlysve ir daržo lysvėmis, prieskoninių ir vaistažolinių augalų bei javų auginimo dėžėmis, gyvūnėlių atvaizdų figūromis „Ferma“, „Vabalų viešbučiu“ bei pasaulio krypčių medžiu.

Gražios lopšelio-darželio tradicijos: rugsėjo 1-ąją vaikai ir tėvai sutinkami lauke prie darželio vartų, rudenį organizuojama sveikatos savaitėlė „Rudenėlis lapais lyja“, kiekvieną pavasarį su tėvais vykdoma akcija „Gražinkime darželio aplinką kartu“, vedamos „Tėvų dienelės“, kurių metu tėvai stebi ir dalyvauja vaikų veikloje, rengiama „Žiemos sveikatos savaitėlė“. Aktyviai dalyvaujame kasmetinėse bėgimo, judriųjų savaičių, krepšinio populiarinimo renginiuose.

Tėvai teigiamai vertina įstaigoje sukurtą aplinką, kuri užtikrina vaikų saugumą, tausoja sveikatą ir sudaro prielaidas vaikams visapusiškai tobulėti. Jie teigia, kad vaikų ugdymas, globa, priežiūra įstaigoje atliepia šeimos poreikius ir lūkesčius.