UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS" BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

                                                                                                 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2016 m. kovo 31 d. 

 

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS" BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. I KETV.