Motiejūnienės Ritos veiklos ataskaita

Vaikų lopšelio-darželio “Nykštukas”  direktorės ataskaita už 2018 metus.                    Vadovo ataskaita už 2018 m.