Motiejūnienės Ritos veiklos ataskaita

Vaikų lopšelio-darželio “Nykštukas”  direktorės ataskaita už 2018 metus.                    Vadovo ataskaita už 2018 m.

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS” BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

                                                                                                 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2016 m. kovo 31 d. 

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS” BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. I KETV.