KAINOS UŽ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMO PASLAUGAS UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS
 
VAIKŲ PRIĖMIMO Į UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES TVARKOS APRAŠAS
 
UKMERGĖS RAJONO UGDYMO IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGŲ MOKINIŲ IR UGDYTINIŲ MAITINIMO KAINŲ NUSTATYMO