Vaikų darželio prioritetinės kryptys yra sveikos gyvensenos ugdymas ir fizinio aktyvumo skatinimas.
Įgyvendinant ugdymo  Ikimokyklinio ugdymo ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programas siekiame užtikrinti  ugdymo kokybę, sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaikų asmeniniams įgūdžiams plėtotis.
 
 
 
  SPECIALUSIS UGDYMAS
Vaikų lopšelyje-darželyje  dirba logopedė, kuri įvertina 3-7 metų amžiaus vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimus. Vaikams logopediniai užsiėmimai  organizuojami  individualiai ir pogrupiais, logopedė kartu  su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojomis vykdo bendrus projektus.