SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR PSICHOLOGINĖS PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKA
 
 
 
ŠVIETIMO PAGALBOS ŠEIMOMS, NAMUOSE AUGINANČIOMS IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKĄ IR GYVENANČIOMS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, TEIKIMO TVARKA