Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“             
Adresas: P.Cvirkos g. 21, Ukmergė
Tel.nr. +370 340 53634
Steigėjas: Ukmergės rajono savivaldybė                                           
Pagrindinė veiklos rūšis: ikimokyklinis,
priešmokyklinis ugdymas
Įstaigos kodas 190324138
Direktorė Rita Motiejūnienė
 
 
 
 
 
                                                                                                                
 

Vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ įkurtas 1982 m., 2007 m. pilnai renovuotas. Nuo 2020 rugsėjo 1 dienos iki 2024 GEGUŽĖS 31 dienos  lopšelis-darželis “Nykštukas” turėjo skyrių – Rečionių ikimokyklinę “Bitučių” grupę.

Lopšelyje-darželyje veikia 9 grupės : 2 ankstyvojo vaikų amžiaus grupės,  5 ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės ir 2 priešmokyklinio ugdymo vaikų grupės, 1 mišraus amžiaus vaikų  grupė. 2023-2024 m.m. įstaigos  mokinių registre – 155 ugdytiniai.

Įstaiga dirba nuo 7.30 val. iki 18.00 val. Budinti grupė 6.30-7.30val., 18.00-18.30val. Mokyklos darbo trukmė 10,5 val., budinti grupė dirba 12 val..

Įstaigoje dirba 21 specialistų – 17 ikimokyklinio ar/ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, 2 meninio ugdymo pedagogės bei papildomojo ugdymo pedagogė, logopedė – spec. pedagogė.  Visos pedagogės yra įgijusios kvalifikacines kategorijas.

Vaikų lopšelyje-darželyje ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal „Ikimokyklinio ugdymo programą“. Priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“. Į šias programas 2013-2014 m.m. įdiegtas „Sveikatos ir sporto modelis“. 2014-2015 m.m. įdiegtas „Alternatyvaus ugdymo“ modelis.

Nuo 2015 m.m. įdiegtas „Alternatyvaus ugdymo“ modelis (toliau AUM). Ugdymas vyksta pagal struktūrą, kai ugdomosios veiklos vyksta  penkių ugdymo sričių grupių aplinkose. AUM veiklos vyksta pagal patvirtintą veiklų tvarkaraštį, po 1 valandą per dieną kiekvienai ikimokyklinio amžiaus (3-6 metų) vaikų grupei. Per savaitę kiekvienos grupės ugdytiniai apsilanko visose penkiose AUM grupėse pagal pasirinktas sritis ir jose žaidžia po vieną valandą su už  tą sritį atsakinga auklėtoja. Taip per penkias darbo dienas vaikai turi galimybę ugdytis, žaisti ugdomuosius žaidimus bei tyrinėti  su skirtingomis auklėtojomis. Vaikus  lydi auklėtojos padėjėja. Funkcionali aplinka pritaikyta į vaiką orientuotam ugdymui. AUM veiklose nedalyvauja lopšelinio amžiaus ( 1-2 metų), bei priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai. Dėl covid – 19 pandemijos  Mokykloje Alternatyvaus ugdymo modelis laikinai buvo neorganizuojamas, tačiau  nuo 2022 m. lapkričio 7 dienos AUM  taikymas atnaujintas.

Nuo 2015 metų įstaigoje papildomo ugdymo specialistė įgyvendina Kūno kultūros modelį, kai vaikų judrioji žaidybinė veikla orientuojama pagal vaikų amžiaus grupių gebėjimus: 3-4m. Sveikos gyvensenos pradžiamokslis ir judrieji žaidimai, 4-5 m. Futboliuko pratybos ir judrieji žaidimai, 5-6 m. Plaukimo  pradžiamokslis, 6-7 m. Krepšinio pratybos.

Lauko aplinka dėkinga vaikų žaidimams, stebėjimams, tyrinėjimams, poilsiui. Lauko aikštelėse saugūs mediniai sportiniai įrenginiai, įrengtos poilsio zonos, dengtos smėlio dėžės, sutvarkytos pavėsinės, teritorijoje yra želdinių, gėlynų. Įrengta lauko sporto aikštelė (vaikai žaidžia judriuosius, sportinius žaidimus, estafetes, krepšinį ir kt.). Organizuojant vaikų gamtasauginį ir gamtos pažinimo ugdymą, lauko aplinka papildyta sukuriant naujas erdves: natūralia pieva, takeliu pėdų mankštai, šiltlysve ir daržo lysvėmis, prieskoninių ir vaistažolinių augalų auginimo dėžėmis, „Vabalų viešbučiu“.

Gražios lopšelio-darželio tradicijos: rugsėjo 1-ąją vaikai ir tėvai sutinkami lauke prie darželio vartų, rudenį organizuojama sveikatos savaitė „Rudenėlis lapais lyja“, kiekvieną pavasarį su tėvais vykdoma akcija „Gražinkime darželio aplinką kartu“, vedamos „Tėvų dienelės“, kurių metu tėvai stebi ir dalyvauja vaikų veikloje, rengiama „Žiemos sveikatos savaitėlė“. Aktyviai dalyvaujame kasmetinėse bėgimo, judriųjų savaičių, krepšinio populiarinimo renginiuose.

Tėvai teigiamai vertina įstaigoje sukurtą aplinką, kuri užtikrina vaikų saugumą, tausoja sveikatą ir sudaro prielaidas vaikams visapusiškai tobulėti. Jie teigia, kad vaikų ugdymas, globa, priežiūra įstaigoje atliepia šeimos poreikius ir lūkesčius.