VAIKŲ PRIĖMIMO Į UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES TVARKOS APRAŠAS  priėmimo tvarka parsisiųsti

 

UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS" PRAŠYMO FORMA DIREKTOREI DĖL VAIKO PRIĖMIMO
 
UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS" SUTARTIS SU TĖVAIS DĖL VAIKO PRIĖMIMO