UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ METINIS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M.M. NYKŠTUKO metinis veiklos planas 16-17 m.m.

 
UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
 
UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
 
UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ METINĖ VEIKLOS PROGRAMA  2014-2015 M.M.
 
UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ METINIS VEIKLOS PLANAS 2015-2016 M.M.